Dømt til to års fengsel for å ha trikset med over 1000 selvangivelser

34-åringen tok millioner for å fylle inn kreative fradrag slik at kolleger og venner fikk penger igjen på skatten.

Aktor Mathias Emil Hager (t.v.) og forsvarer Hilde Mo fikk korte dager i retten etter at tiltalte atilsto det meste i Nedre Romerike tingrett.
  • Per Annar Holm

Nå har Nedre Romerike tingrett dømt mannen til fengsel i to år og seks måneder, tre måneder lengre enn aktors påstand.

I tillegg må han tåle inndragning av 550.000 kroner på toppen av en restskatt på 2,5 millioner kroner.

– Jeg er fornøyd med at dommen følger aktoratets syn, sier aktor Mathias Emil Hager.

Da 34-åringen ble avslørt hadde han i løpet av tre år forsøkt å svindle fellesskapet for totalt 67 millioner kroner etter å ha trikset med totalt 1040 selvangivelser.

I tillegg til grovt skattesvik er det lovbrudd på bokføring, regnskap og manglende betaling av merverdiavgift.

Kopierte «læremesteren»

Den tiltalte fikk selv hjelp av en nå 40 år gammel asiatisk kvinne med selvangivelsen sin for inntektsåret 2008.

Mannen forklarte at han syntes det var stivt at hun forlangte å få 20 prosent av det han fikk tilbake på skatten:

– Året etter begynte jeg å hjelpe kolleger på Coca-Cola Lørenskog med å sende inn selvangivelsene. For jobben tok jeg helt ned til seks prosent av spart beløp. Du vet, da kom folkene heller til meg, forklarte tiltalte til Nedre Romerike tingrett for et par uker siden.

Til slutt lå det 1047 selvangivelser sendt fra hans IP-adresse i skattebasen «Altinn». Kundene måtte gi fra seg PIN-kodene, resten ordnet 34-åringen.

Fradrag: «Ferge Grorud-Lørenskog»

En som nærmest var nabo til Coca-Cola-tapperiet fikk godkjent reiseutgifter på 88.000 kroner i året til ferge, bom og 150 km t/r mellom Groruddalen og arbeidsplassen nær E6.

Han ba også om å få trekke fra 22 reiser til Polen for å besøke familien det samme året.

Googlet «Aftenposten - skattesvindel + år fengsel»

Tiltalte fikk kalde føtter da han i 2013 leste i Aftenposten at kvinnen han kopierte skattetriksene fra, var pågrepet.

Da politiet kom på husransakelse hjemme hos ham fant de en datamaskin hvor googlesøket «Aftenposten straff for skattesvindel + år fengsel» var lagret.

For øvrig ble den vietnamesiske kvinnen som var hans «læremester» i fjor høst dømt til seks års fengsel for å ha trikset med 2147 selvangivelser.

200 millioner kroner ble forsøkt unndratt beskatning.

Dommen er anket, og kommer opp for lagmannsretten til høsten.

34-åringens forsvarere, advokatene Hilde Mo og Hanne Beate Janitz Ihleby, vil nå diskutere saken med sin klient før de eventuelt tar stilling til om dommen skal ankes.

Den norsk-pakistanske 34-åringen svarte «ja» på de fleste tiltalepunktene.