Flere menn omkom i trafikken i fjor: Her er listen som forteller mye av årsaken

80 prosent av dem som ble drept i trafikken i fjor var menn. Her er noen av årsakene til at flere menn enn kvinner omkommer i trafikkulykker.

Fem menn omkom i ulykker med åpne tre- og firhjulinger – såkalte ATV-er i fjor. Kjøretøyet var ikke involvert i dødsulykker med kvinner. Bildet er fra en ATV-ulykke i 2008.

Over 80 prosent av de 135 som omkom i trafikken i fjor var menn, viser en foreløpig gjennomgang som Statens vegvesen har gjort.

Dødstallet i trafikken gikk i fjor opp, fra 117 døde i 2015.

Andelen menn i den dystre statistikken har alltid vært høy. Men i fjor økte andelen med omtrent 10 prosentpoeng fra årene 2014 og 2015.

Hele økningen i antall trafikkdrepte fra 2015 til 2016 er menn, mens det var en nedgang fra 30 drepte til 24 drepte kvinner.

Årsakene til fjorårets dødsulykker er sammensatte, men andelen menn som mistet livet er markant høyere enn de senere år, skriver Vegnett.

Tar høyere risiko, kjører farligere kjøretøy og lengre enn kvinner

– Dette skyldes en kombinasjon av at menn skiller seg fra kvinner på tre punkt: De tar høyere risiko, de kjører mer ulykkesutsatte/farlige kjøretøy og de kjører mer/lengre enn kvinner, forklarer forsker Arild Ragnøy i Statens vegvesen.

Mange eldre menn

Tidligere har unge menn vært mest ulykkesutsatt. Men fjorårets statistikk viser at en tredjedel av 111 trafikkdrepte mennene var mellom 45 og 64 år. Mange hadde for høy fart som førte til utforkjøringsulykke, konkluderer Veivesenet.

Høye dødstall med MC og ATV

I mange av dødsulykkene var motorsykkel og ATV involvert. Det var ingen kvinner omkommet i slike ulykker. Menn ferdes oftere på farligere kjøretøy, konkluderer Ragnøy.

– Når vi sammenholder kjørelengde med bil og MC med antall dødsulykker, har MC-førere 12 ganger høyere risiko for å dø i trafikken enn bilførere. Hvis en ser på hvor «få» kilometer som kjøres på MC kontra med bil, så er 19 drepte menn et enormt høyt tall, sier Ragnøy til Vegnett.

Menn kjører oftere med farlige kjøretøy

– Vi vet også at det er mest menn som kjører ATV. Vi vet ikke kjørelengden, men det kjøres lite. Likevel har fem menn mistet livet på ATV. Det sier noe om hvor farlig det er å kjøre dette, og hva slags risiko menn tar: Når det er null kvinner som har omkommet på ATV er det altså ikke fordi de er veldig gode på dette, men fordi de nesten ikke bruker ATV, sier Ragnøy.

Det samme gjelder for snøscootere, lett motorsykkel og moped, der kun menn omkom.

Men at menn tar høyere risiko kan også ses i antall dødsulykker med sykkel involvert. Mens kun en kvinne døde på sykkel, omkom 11 menn i slike ulykker.

Fakta om trafikkdrepte i 2016

  • Den største økningen i antall drepte fra 2015 til 2016 gjelder syklister og trafikanter som enten var førere eller passasjerer av traktor, snøscooter og ATV.
  • Det har også vært en liten økning i antall fotgjengere og MC trafikanter.
  • 42 prosent av de drepte er bilførere, og antallet drepte bilførere er det samme som i 2015.
  • Det var i fjor en positiv utvikling for de yngre trafikantene, med 35 prosent færre drepte i alderen 18–24 år sammenlignet med 2015.
  • Statens vegvesen registrerte en økning i både aldersgruppen 25–34 år og drepte over 45 år, som økte med 58 prosent fra 2015.
  • Det var en fordobling i antall drepte i aldersgruppen 55–64 år og 75–84 år fra 2015.