Norge

Historisk fall i passasjerer på Østfoldbanen – Bane Nor innkalles til krisemøte

På den hardt pressede Østfoldbanen har det forsvunnet 130.000 passasjerer siden nyttår. Det er en historisk nedgang.

Slik var utsikten fra NSBs lokaler under pressemøtet fredag morgen.
 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Totalt har NSB fått 700.000 flere passasjerer de åtte første månedene i år, sammenlignet med i fjor. Men det gjelder altså ikke Østfoldbanen.

Som Aftenposten fortalte den 25. august opplever jernbanen i høst skrekktall for punktlighet. Dette til tross for at nok en sommer er brukt milliardbeløp på å forsterke jernbanen, mens titusenvis av passasjerer har kjørt buss for tog.

Fredag morgen var det innkalt til pressemøte, hvor betydelig fall i punktlighet for NSB totalt sett var temaet. Ved utgangen av august var to av ti tog ute av rute.

Flere tiltak

NSB-sjef Geir Petter Isaksen sier det kan bli aktuelt med flere tiltak: Busstilbud parallelt med Østfoldbanen. Nytt «snuspor» et sted mellom Moss og Ski. La InterCity-toget fra Halden stanse også på Ås.

Isaksen, som selv togpendler fra Kolbotn på Østfoldbanen, sier at han som kunde ikke vil finne seg i dagens situasjon, med en punktlighet som minner om kuldevinteren 2010.

NSB-sjefen mener at Bane Nor bør fokusere mer på daglig vedlikehold og mindre på utbygging, som InterCity. Bane Nor er ansvarlig for infrastrukturen på jernbanen i Norge.

Torsdag til uken er Bane Nor-sjef Gorm Frimannslund innkalt til krisemøte.

Tre linjer har tapt passasjerer – mens NSB vokser over alt ellers

Fredag fortalte Isaksen om fortsatt passasjertilstrømning for NSB, alt i alt. Og om inntekter som har økt med nesten 300 millioner kroner sammenlignet med i fjor, til tross for punktlighetsproblemene, og til tross for at NSB har mistet eiendomsselskapet ROM til Bane Nor.

Men Aftenposten hadde i forkant av pressemøtet bedt om egne tall for passasjerutviklingen for NSB. De forteller om nedgang for tre av fire linjer på Østfoldbanen, nemlig Halden-Oslo S, Stabekk-Moss og Stabekk-Ski.

Den fjerde, Skøyen-Mysen-Rakkestad, har hatt vekst på 0,2 prosent.

Tilsammen mistet NSB 130.000 passasjerer på Østfoldbanen i løpet av årets første åtte måneder.

 • NY JERNBANEDRONNING TIL VEGGS. Siden nyttår har Elisabeth Enger vært leder for det nye Jernbanedirektoratet. Her svarer hun på kritikken om tilstanden på Østfoldbanen.

Kan ikke huske sist de mistet passasjerer

Det var en bekymret NSB-sjef Geir Petter Isaksen som inviterte til pressemøte fredag morgen.

– Når opplevde dere i NSB sist nedgang i passasjertall som dette?

– I min tid, siden 2011, har det i all hovedsak vært oppgang. Også på Østfoldbanen, sier Isaksen

– Hvorfor reiser færre med tog her nå?

– Deler av dette har nok med den lange togstansen i sommer å gjøre. Folk valgte andre reisemåter enn buss for tog, eller jobbet hjemmefra.

– Er dette også en reaksjon på dårlig punktlighet?

– Ja, det kan det også være! Som privat kunde vil jeg ikke akseptere punktligheten. Da leter jeg etter andre alternativer.

– Men finnes alternativer for pendlerne på Østfoldbanen?

– Fra mitt nærområde, Kolbotn, finnes også en god bussrute, som bruker lengre tid, men som har hyppige avganger. Det gjør det ikke fra Vestby, Ås eller Ski. Her er eneste alternativ å få orden på jernbanen.

Tror alle varslede tiltak kan måtte gjennomføres

Aftenposten har i høst satt spesiell fokus på Østfoldbanen, der pendlerne har et langt dårligere tilbud enn dem som reiser mot Drammen og Lillestrøm.

Den 17. august kunne avisen fortelle at det ikke er planlagt én ekstra avgang sør for Ski før i 2027, til tross for at Follobanen skal stå klar i desember 2021, og til tross for at ny, dobbeltsporet jernbane skal stå klar mellom Oslo og Sarpsborg i 2024.

Flere alternativer er lansert: Nytt «snuspor» mellom Ski og Moss, slik at flere tog kan gå til Ås og eventuelt Vestby. At det settes opp et busstilbud parallelt med togene. At InterCity-toget fra Halden får stopp også på Ås, og at NSB får leie tog med to etasjer på Østfoldbanen.

– Med din kunnskap som mangeårig NSB-sjef, hva ville du satset på?

– Jeg har ikke grunnlag for å prioritere. Det kan være at alle løsninger blir nødvendig.

– Man kan komme til å måtte gjøre alt sammen?

– Ja. Når vi ser at veksten i kapasitet ikke kommer, mens passasjerveksten sett over tid er stor, bare se på Ås, kan det være aktuelt. Men hvordan dette løses må man ta med planleggerne i Jernbanedirektoratet og Bane Nord.

– Var også du overrasket over at det ikke er planlagt flere avganger sør for Ski før i 2027, fem-seks år etter at Follobanen står klar?

– Jeg mener at det må være et ufravikelig krav at man har en plan for å løse kapasitetsbehov når de er der. Du kan ikke bygge en jernbanestrekning til 27 mrd. kroner uten å ha en mening med det. Kapasitetsbehovet må løses, sier Isaksen.

Her svarer Bane Nor på kritikken fra NSB

Bjørn Kristiansen er konserndirektør kunde og trafikk i Bane Nor.

Han svarer slik på kritikken fra NSB-sjefen:

– Vi er enig i at de to siste månedene har vært svært dårlige. Problemene er knyttet til enkelthendelser, som vi ikke har sett tidligere at skjer samtidig. Mye er knyttet til gamle anlegg, som strømledninger fra 1951, sier han.

– Isaksen ber dere sette daglig vedlikehold foran ny utbygging, som InterCity?

– Vi kommer ikke til å sette dette opp mot hverandre. Vi må ivareta begge deler, sier Kristiansen.

Les mer om

 1. Vy
 2. Follobanen
 3. InterCity
 4. Jernbanedirektoratet
 5. Ås