Vy har fire kontrakter i Sverige. Nå blør selskapet.

Vy har vunnet en rekke konkurranser om å kjøre tog i Sverige. Nå sliter selskapet med blodrøde tall.

Sommeren 2013 oppnådde Vy (den gang NSB) en kundetilfredshet på 98 prosent på denne strekningen i Dalarne i Sverige. Her har selskapet konkurrert seg til å kjøre en rekke strekninger siden 2009.

Da selskapet het NSB kjempet det hardt for å beholde togmonopolet i Norge. Og da regjeringen i fjor høst avlyste all videre konkurranse i Norge reagerte Vy-sjef Gro Bakstad slik:

– Dette er gode nyheter for togkundene. Et godt togtilbud sikres best når togtrafikken på Østlandet drives som en helhet, uten oppstykking.

I Sverige praktiseres en annen holdning. Her har NSB/Vy konkurrert siden 2009. Med ikke ubetydelig suksess. Først med Tågkompaniet. I dag med Vy Tåg AB.

Sommeren 2013 lå kundetilfredsheten hos passasjerene i Dalarne-området på 98 prosent.

Men nå renner pengene ut. Over de siste fem år noterer selskapet et tap på 900 millioner kroner.

Bare i 2021 tapte Vy Tåg 460 millioner svenske kroner, rundt 445 millioner norske.

445 millioner utgjør mer enn en tredjedel av Vys samlede tap i 2021, konstaterer det seriøse nettstedet J. De følger jernbane tett, og hevder at Vy Tåg nå blør i Sverige.

Dette er forklaringen fra moderselskap i Norge:

  • Koronapandemien.
  • Kompensasjonen fra svenske statlige og regionale myndigheter ligger mye lavere enn i Norge.

– Trenger 300 millioner for å unngå konkurs

Ifølge nettstedet J er Vy Tågs egenkapital og tilskudd fra aksjeeiere på 350 millioner spist opp. Nå trengs et nytt tilskudd på over 300 millioner.

J trekker spesielt frem den angivelig svært ulønnsomme trafikken med nattog mellom Stockholm og Norrland.

Her la Vy ifølge J inn et svært lavt anbud for å vinne en kontrakt for fire år. Ifølge nettstedet får Vy 10 millioner pr. år for å kjøre strekningen. De må ut med 35 millioner bare for å leie lokomotiver og vogner.

Tidligere fikk SJ 45 millioner for å kjøre den samme strekningen.

Nå ber Vy Tåg om å få gjøre om avtalen med det svenske Trafikverket.

– At antallet passasjerer varierer er noe anbudsgiverne må regne med, svarer pressesjef Bengt Olsson i Trafikverket, som avviser reforhandling.

Det har fått Vy Tåg til å henvende seg til oppdragsgiverne Norrtåg og Region Värmland. De vil reforhandle avtaler og viser til «vesentlig endrede betingelser».

Et tog fra Tågkompaniet-tog står parkert på perrongen i Hofors i juni 2013.

Billetter forklarer ikke alt

Tre av avtalene i Sverige er såkalte nettoavtaler. De betyr at Vy Tåg skal bære alle kostnader. Til gjengjeld får de alle billettinntekter og et mindre årlig tilskudd.

Billettinntektene har stupt. Men en del av forklaringen på tapene er ifølge J også at Vy Tåg antok at det meste av personalet på nattogstrekningen de vant ville bli med over fra SJ. Det skjedde ikke.

Dermed måtte de rekruttere nytt personale og bruke mye på overtidsbetaling.

I januar utbetalte Norrtåg en kompensasjon på 32 millioner for tap av inntekter. Det kan bli mer.

Region Värmland skal være positive til å reforhandle avtalen. De har utbetalt en kompensasjon på rundt 14 millioner. En ny avtale kan ifølge J tidligst gjelde fra desember 2023.

Summene er langt fra høye nok.

Vy: ha ny avtale

– Vi må få reforhandlet tre av avtalene, sier Erik Røhne, konserndirektør for persontog i Vy.

– Under pandemien har vi hatt svært få reisende. Det er usikkert når de måtte komme tilbake på samme nivå som før pandemien, og som vi la til grunn i våre tilbud, sier han.

Vy ønsker kompensasjoner på samme nivå som SJ får i Norge.

I Norge kjører SJ Dovrebanen, Nordlandsbanen og lokaltog rundt Trondheim. Ifølge Røhne har selskapet fått nesten 600 millioner i «pandemi»-støtte fra norske myndigheter.

I Sverige, der SJ kjører mye mer tog, har selskapet fått 357 millioner.

Pengehjelp fra Norge regnes som uaktuelt.

NSB-datteren Svenska Tågkompaniet overtar all togtrafikk i Nord-Sverige.

Mener de var realistiske

I Norge eies Vy av Samferdselsdepartementet. Røhne opplyser at Vy nå holder departementet orientert om situasjonen i Sverige, løpende og i detalj.

– Hva må til for å redde Vy Tåg i Sverige?

– Vi har tett dialog med de svenske oppdragsgiverne. Målet er å reforhandle avtalene med dem, sier Røhne.

– Vårt ønske i begge land, er økonomiske bærekraftige togkontrakter, som tar høyde for inntektstap under pandemien. I Norge har regjeringen varslet at dette kommer. I Sverige har det meste av kompensasjonen gått til operatører som driver rent kommersielle strekninger, kontrakter uten offentlige oppdragsgivere, sier Røhne.

– Hvor mye av tapene skyldes koronarestriksjoner?

– Vi Norrtågstrekningen ville vært lønnsom uten pandemien. Her utgjør turister en stor del av inntektsgrunnlaget, slik det er på Bergensbanen. Vi tror forutsetningene vi la til grunn før pandemien var realistiske, sier Røhne.

Ifølge ham la SJ inn et anbud der de ba om ca. 20 millioner mer i vederlag enn Vy.

– De ville også ha gått med store tap, sier Røhne.