Norge

Hit går bredbåndsmillionene

Se hvor mye ditt fylke får av bredbåndskaken.

  • Anders Hagen

Forbruker.no skrev i går at det kom til å komme

Les også

Dobbelt så mye til bredbånd

i revidert nasjonalbudsjett. I dag viser det seg at hele 255 ekstra millioner vil regjeringen bevilge, noen som gir 377 millioner til bredbåndsutbygging i 2007.

Regjeringen håper dette vil bidra til å nå målet om full bredbåndsdekning innen året er omme. Midlene skal forvaltes av fylkeskommunene og Høykom-ordningen. Alle fylker og kommuner kan søke om bredbåndspenger til utbyggingsprosjekter fra de nå 219 millionene som er bevilget gjennom Høykom-ordningen.

Mest til Nord-Norge

I tillegg skal 155 millioner fordeles til de enkelte fylkene over Kommunal— og regionaldepartementets budsjett, forvaltet av fylkeskommunene. Her kan du se hvor mye ditt fylke får:

- 750 millioner

— Utbygging av bredbånd gir hele landet store muligheter for utvikling og næringsutvikling. For å sikre bredbånd til alle har regjeringen satset på å stimulere til raskere utbygging, særlig i områder hvor det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut. Når regjeringen nå legger flere penger på bordet, vil andre aktører bidra med like mye midler. Dette vil i så fall føre til at det i år investeres om lag 750 millioner kroner til bredbåndsutbygging i områder som ikke ville fått bredbånd uten at det offentlige stilte opp, sier bredbåndsminister fornyingsminister Heidi Grande Røys i en pressemelding.

Fornyingsminister Heidi Grande Røys deler ut flere bredbåndsmillioner i år.