Riksmekleren åpner for å hjelpe til i fastlåst konflikt mellom advokatene og regjeringen

Men han stiller én viktig forutsetning for at det skal skje.

Riksmegler Mats Wilhelm Ruland sier til Aftenposten at dersom han hadde fått en felles henvendelse fra begge partene om å bistå dem med megling, ville han vurdert en slik henvendelse.

Advokatene aksjonerer for bedre økonomiske vilkår i den offentlige rettshjelpsordningen. De vil ha en ny, årlig forhandling om hvordan den skal innrettes og justeres. Det mener de må til for at ordningen skal bli rettssikker og bærekraftig.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) har avvist kravet kontant. Hun har foreslått å gi advokatene ett ekstra møte i året, der de kan komme med sine innspill til statsbudsjettet.

Mehl har sagt hun har gått så langt hun kan. Og siden advokatene ikke ville høre snakk om hennes forslag, virker derfor konflikten helt fastlåst.

Konsekvensen er at 26 saker står uberørt i kø hos Høyesterett. Til Aftenposten har høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye kalt situasjonen alvorlig.

Høyesterett og justitiarius Toril Marie Øie, merker godt konsekvensene av den fastlåste konflikten mellom Advokatforeningen og justisministeren.

Riksmekleren: Vil vurdere

Advokatforeningen ønsker at statsråden skal gå sammen med dem for å be Riksmekleren megle mellom dem. De håper det kan bidra til å finne en løsning om en ny modell for forhandlinger om ordningen.

Konflikten mellom advokatene og regjeringen handler om penger i et budsjett. Den ligger utenfor det såkalte tariffsystemet. Dermed er den ikke en del av riksmeglerens lovbestemte oppgaver.

«Det er derfor ikke naturlig med noe initiativ fra riksmeglerens side for å få partene inn i en megling hos oss», skriver riksmegler Mats Wilhelm Ruland i en e-post til Aftenposten.

Men han holder likevel døren åpen for å vurdere å bidra med å løse konflikten, med én forutsetning:

«Dersom vi hadde fått en felles henvendelse fra begge partene om å bistå dem med megling ville vi vurdert en slik henvendelse», skriver Ruland.

Jon Wessel-Aas, leder i Advokatforeningen sier det er positivt at Riksmekleren bekrefter at det er en mulighet, dersom begge parter ber om det.

Han mener en profesjonell megler nettopp kunne hjelpe til med å finne ut av den fastlåste situasjonen.

– Fra vår side har vi kun anført noen hovedprinsipper som må inngå i en ny forhandlingsmodell, men den nærmere innretningen er vi åpen for å diskutere.

– Vi er villig til å til å bringe inn en nøytral tredjepart under forutsetning av at boikotten avsluttes, sa Emilie Enger Mehl (Sp), justis- og beredskapsminister, i en pressemelding fredag.

Statsråden nekter

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) kom fredag med en pressemelding der hun åpner for å gå i dialogen ved å bruke det hun kaller «en nøytral tredjepart». Kravet for at det skal bli noe av, er at Advokatforeningen avslutter det hun kaller boikotten i Høyesterett.

Departementet vil til Aftenposten ikke utdype hvem de mener kan være en slik megler. Mehl mener det blir helt feil å bruke riksmegleren.

– Det blir ikke riktig å bringe boikotten inn for Riksmekleren, som benyttes til å megle tvister mellom parter i arbeidslivet. Salærsatsen er pris på en tjeneste som staten kjøper fra advokater i markedet. Advokatforeningens aksjon er derfor ikke en streik, sier Mehl.

På spørsmål om riksmegleren mener det kan være en løsning å bruke dem som meglere i den fastlåste konflikten, svarer Mats Wilhelm Ruland det ikke er riktig av han å kommentere hvordan partene skal eller bør løse konflikten. Han mener det er deres ansvar å finne ut av.

«Jeg håper imidlertid partene klarer å løse konflikten så raskt som mulig», skriver han.

Øie: Vil være nøytral

Måten advokatene har aksjonert på er å ramme Norges øverste domstol. Alle forsvarere med møterett i Høyesterett er anmodet om ikke å stille opp når domstolen skal planlegge straffesaker som skal opp for Høyesterett.

Høyesterett er ikke part i konflikten, for den handler ikke om betalingen advokatene får der. Men aksjonen har ført til en lang kø av saker som hoper seg opp.

Nå er det 26 straffesaker som venter på å bli berammet for behandling i landets øverste domstol og dermed er direkte berørt av advokatenes aksjon.

– Jeg er først og fremst bekymret for enkeltpersonene som er berørt i de konkrete sakene som stopper opp. Det er 26 tiltalte personer, det er fornærmede og pårørende, sa Toril Marie Øie, høyesterettsjustitiarius til Aftenposten tidligere denne uken.

På spørsmål om hva hun tenker om riksmegleren som en løsning for å få denne konflikten i bevegelse, sier Øie følgende:

– Jeg holder fast ved at jeg vil være nøytral og det innebærer at jeg ikke mener noe om mulige løsninger.