Norge

Tvangsbruk i mindre alvorlige narkotikasaker skal undersøkes ytterligere

Riksadvokaten ber statsadvokatembetene om å gjennomføre en oppfølgende undersøkelse av politiets håndtering av tvangsbruk i mindre alvorlige narkotikasaker.

Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud
  • NTB
  • Henning Carr Ekroll
    Nyhetssjef

Statsadvokatene gjennomførte i fjor en undersøkelse om politiets tvangsmiddelbruk i mindre alvorlige narkotikasaker er i overensstemmelse med føringene fra Riksadvokatens brev fra 9. april 2021.

Da kom det fram at kravet om skjellig grunn til mistanke er i all hovedsak oppfylt, men at det er usikkerhet rundt deler av regelverket som gjelder politiets tvangsmiddelbruk i mindre narkotikasaker.

Nå har Riksadvokaten pålagt statsadvokatembetene å gjennomføre en oppfølgende undersøkelse. Den skal gjelde saker som ble anmeldt etter brevet, og vil særlig ha oppmerksomhet på de områdene der det ble påvist avvik i forrige undersøkelse.

I februar ble det klart at politiet systematisk har ransaket uten hjemmel. Rett 24 har tidligere omtalt at politiet kan ha ransaket folk ulovlig i årevis.

Dette førte til at statssekretær Erik Sandsmark Idsøe (Sp) i justisdepartementet kom med en beklagelse, som justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) ikke har ønsket å svare på om hun stiller seg bak.

Dagbladet har meldt at ofrene for ulovlig ransaking kan ha krav på erstatning.

Les mer om

  1. Riksadvokaten
  2. Emilie Enger Mehl (Sp)
  3. Politi
  4. Rus