Kraftig økning i psykiske skader blant norske krigsveteraner

Én av ti norske krigsveteraner fra Afghanistan sliter med psykiske senskader.

Det viser resultatene fra en ny veteranundersøkelse som kom tirsdag ettermiddag.

Mellom 6000 og 7000 veteraner deltatt i undersøkelsen, som Forsvarets sanitet og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress står bak.

Rapporten fra undersøkelsen viser at:

  • Svært mange rapporterer om svært høy livskvalitet.
  • Én av ti (10,4 prosent) veteraner har én eller flere psykiske helseplager.
  • Det er tett sammenheng mellom rapporterte psykiske helseplager og rapporterte kroppslige helseplager som utmattelse, hodepine, muskel, skjelettplager- og mage-/tarmplager.
  • Flere har psykiske problemer blant dem som har sluttet i Forsvaret, enn dem som fortsatte i Forsvaret.
  • Det er ingen forskjeller mellom kvinner og menn.
  • Resultatene forteller også om mild traumatisk hjerneskade (mTBI) blant flere Afghanistan-veteraner.
  • Situasjonen er den samme for fysiske skader som psykiske.

Les mer om rapporten her.