Klart for ny behandling av Baneheia-saken i Gjenopptagelseskommisjonen

På onsdag og torsdag møtes Gjenopptagelseskommisjonen for å vurdere Baneheia-dømte Viggo Kristiansens begjæring om å få saken sin gjenopptatt.

Viggo Kristiansen ønsker saken sin gjenopptatt.

Kristiansen har ventet siden november 2017 på at Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker skal behandle hans sjette søknad, og nå er altså saken under behandling.

Allerede under det forrige møte i Gjenopptagelseskommisjonen, startet arbeidet med saken, men kommisjonen hadde også andre saker de skulle ta stilling til på det møtet.

På det kommende møtet, er det kun Baneheia-saken som står på programmet, men det er likevel ikke sikkert at det kommer en avgjørelse i etterkant. Det kan hende at kommisjonen må jobbe videre med saken neste gang de treffes.

Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Viggo Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring (10 års minstetid) for voldtekt og drap. Han har siden han fikk dommen hevdet at han er uskyldig. Medtiltalte Jan Helge Andersen tilsto og ble dømt til 19 års fengsel. Han er løslatt etter å ha sonet dommen.

Kripos-teknikere på stedet hvor de to jentene ble funnet drept i Baneheia i Kristiansand i 2000. Flyfoto.
Foto: Lise Åserud / NTB scanpix.

Nye bevis

Kristiansens forsvarer, Arvid Sjødin, ønsker å få vurdert det de mener er nye bevis, blant annet et DNA-spor.

– Dersom kommisjonen følger norsk lov, er det ingen tvil om at saken skal gjenåpnes. Bakgrunnen er at de må se hva lagretten hadde gjort dersom de hadde fått opplyst at DNA-materialet som er funnet, ikke kan knyttes til Viggo, har Sjødin sagt til NRK.

Sjødin mener også at mobilsignaler viser at Kristiansen ikke var i Baneheia på det tidspunktet drapene skjedde. Dette er noen av tingene som kommisjonen må ta stilling til.

– Vet sannheten

I en TV 2 -podkast uttalte Kristiansen seg nylig om saken gjennom et langt intervju. I intervjuet, som er gjort i et av besøksrommene på Ila fengsel- og forvaringsanstalt i Bærum, sier Kristiansen følgende:

– Folk må gjerne mene noe selv om hvorvidt jeg er skyldig eller ikke, men jeg vet hva som er sannheten om Baneheia-saken.

Kristiansen og hans støttespillere mener at det ikke finnes tekniske beviser som knytter ham til åstedet.

Det er ingen grenser på hvor mange ganger en straffesak kan begjæres gjenåpnet av Gjenopptakelseskommisjonen.