Koronanytt: Endrer innreiseregler og tester svenske helsearbeidere

Regjeringen holdt pressekonferanse onsdag, der det ble klart at de blant annet endrer innreisereglene.

På pressekonferansen 1. juli sier Monica Mæland det er greit å minne andre om 1-metersregelen på bussen og trikken.

Justisminister Monica Mæland åpnet pressekonferansen med å minne folk om å overholde smittevernreglene.

– Det er lett å glemme seg nå som vi gradvis åpner opp samfunnet. Det er lov å minne folk på en vennlig måte om at de må overholde 1-metersregelen på bussen og andre steder, sa Mæland på pressekonferansen.

– Det er viktig å minne alle om at vi må vaske hendene ofte og grundig, holde avstand til folk og unngå steder der mange oppholder seg.

Dette er nyhetene fra pressekonferansen oppsummert:

1. Endring i innreisereglene

Studenter utenfra EØS som skal studere i Norge, kan fra i dag reise inn i landet, sa justisminister Mæland. De er omfattet av karanteneplikten og må forholde seg til smittevernloven.

– Det gjelder også arbeidstagere som skal inn til Norge for å utføre nødvendig arbeid, sier Mæland.

Regjeringen har åpnet for all familieinnvandring både innenfor og utenfor EØS, men de som ikke er under EØS-regelverket, må vente til tillatelse er gitt. Fra onsdag kan folk fra land utenfor EØS, som har fått opphold i Norge, også reise inn i Norge.

Les også

Svenske forskere: Kan være høyere andel immune i Sverige

2. Krav til test av sykepleiere

Onsdag ble testregler for svenske helsearbeidere forskriftsfestet. På regjeringens pressekonferanse onsdag sier helsedirektør Bjørn Guldvog at han forstår at mange stiller spørsmål ved at det ikke har vært krav om å teste svenske helsevikarer før nå.

– Det har naturligvis vært et spørsmål om vi burde ha gjort dette enda tidligere. Det forstår jeg, og det kan godt være. Men samtidig har vi ikke opplevd smitte fra de svenske helsearbeiderne før nå nylig, sa helsedirektør Bjørn Guldvog på onsdagens pressekonferanse.

Fra onsdag må alle svenske helsearbeidere testes to ganger før de får jobbe i Norge.

Line Vold fra Folkehelseinstituttet.

3. Lav koronaspredning i Norge

Helsedirektoratet tror nå at risikoen for å dø av covid-19 er lavere enn tidligere under virusutbruddet.

– Det er ikke minst knyttet til bruk av deksametason, som det blant annet er gjort britiske studier av. Det har vist en reduksjon i dødelighet blant de mest alvorlig syke, sa helsedirektør Bjørn Guldvog på spørsmål fra NTB på pressekonferansen om koronasituasjonen onsdag ettermiddag.

Deksametason er et legemiddel som britiske forskere har testet på over 2000 koronapasienter.

Helsedirektøren har ikke eksakte tall på dødeligheten, men sier de har sett en reduksjon blant de mest alvorlig syke på 20–25 prosent.

Les også

Svenske helsearbeidere skal koronatestes to ganger før de får jobbe i Norge

4. Risiko for økt import av smitte fremover

Det er økt fare for lokale smitteutbrudd når grensene nå åpnes gradvis, men konsekvensene blir trolig ikke så store, tror FHI.

– Når regjeringen nå gradvis åpner grensene, og innreiserestriksjoner heves for reisende fra en del land, samt at flyvninger gjenopptas fra og til Norge, så øker risikoen for import av smitte til Norge, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI).

Dette vil gi lokale utbrudd av covid-19, men instituttet mener det likevel vil få små konsekvenser.

Grunnen til dette er at helsetjenesten har god kapasitet og er godt forberedt på å håndtere epidemien gjennom å teste, isolere og drive smitteoppsporing, opplyser FHI på sine nettsider.

5. Folk med dårlig råd mer utsatt for koronadød

Fattigdom, trangboddhet og visse etniske bakgrunner kan gi økt risiko for at man dør av covid-19. Høy alder er likevel den største risikofaktoren.

Det går frem av en oppdatert risikovurdering som Folkehelseinstituttet kunngjorde onsdag.

Instituttet har oppsummert kunnskap fra syv studier om sammenhengen mellom koronarelaterte dødsfall og sosioøkonomiske forhold.

– Vi trenger bedre kunnskap om styrken av og årsakene til sammenhengene mellom sosiale forhold og covid-19-relatert sykdomsbyrde eller tiltaksbyrde i Norge, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

6. FHI bekymret for massesmitte på skjenkestedene

– Vi får meldinger om at avstandsreglene brytes på utesteder, særlig sent på nattetid. Vi er bekymret for at koronasmittede personer med få eller ingen symptomer dermed kan spre smitte. Vi oppfordrer alle til å overholde reglene på utesteder, sier Line Vold i FHI.

– Vi oppfordrer publikum til å overholde reglene og unngå steder der reglene brytes, og vi oppfordrer bransjen til å være årvåkne og overholde reglene, sier Vold.