Norge

Mange vil bli norsk statsborger etter regelendring

Etter at det fra nyttår ble åpnet for dobbelt statsborgerskap her i landet, søkte 26.000 personer om dette i løpet av få måneder.

Stortinget vedtok i fjor regjeringens forslag om å åpne for dobbelt statsborgerskap. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

 • NTB

Dermed økte køen fra 14.000 til 40.000 søkere. Til sammenligning behandlet Utlendingsdirektoratet (UDI) i hele fjor omkring 14.000 søknader om norsk statsborgerskap.

De 26.000 personene som har sendt inn søknad om statsborgerskap i 2020, må dessverre regne med lang ventetid før de får svar, opplyser UDI.

Dette skyldes en kombinasjon av koronasituasjonen, forsinkelser i arbeidet med å automatisere saksbehandlingen, den kraftige økningen i antall søknader og lange ventetider hos politiet.

UDI forventer å starte opp den automatiske saksbehandlingen av søknader fra nordiske borgere i august, og deretter øvrige land fra oktober.

I hele 2019 ble det innvilget vel 13.000 statsborgerskap.

Endringen som trådte i kraft fra nyttår, betyr at nordmenn kan bli statsborgere i et annet land uten å miste sitt norske statsborgerskap. Samtidig må ikke lenger utenlandske statsborgere si fra seg sitt opprinnelige statsborgerskap for å bli norske borgere.

Lovendringen betyr også at tidligere norske borgere, som mistet det norske statsborgerskapet da de fikk statsborgerskap i et annet land, kan få tilbake sitt gamle norske statsborgerskap.

Les mer om

 1. Innvandring
 2. Pass

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  Regjeringen vil kunne ta statsborgerskapet fra folk som truer landet – uten å gå via domstol

 2. DEBATT

  Strengere språkkrav fører til bedre integrering

 3. KRONIKK

  Fører strengere språkkrav til bedre integrering? Forskning tyder på det motsatte.

 4. DEBATT

  Koronakrisen er en massiv stresstest av det norske sikkerhetsnettet og velferdsytelsene

 5. NORGE

  De kom som innvandrere og ble norske statsborgere. Nå har de reist sin vei.

 6. KRONIKK

  La oss diskutere UDIs behandling av mennesker