Helse Sør-Øst satte foten ned for pengebruk

Fremtidsplanene til Oslo universitetssykehus med blant annet byggeplaner til flere milliarder kroner ble for drøy kost for Helse Sør-Øst.

Som Aftenposten skrev tidligere denne uken, har Oslo universitetssykehus beregnet at det vil koste opp mot 17 milliarder å få på plass nybygg til det sammenslåtte sykehuset innen 2025. Bare i løpet av de neste fem årene, ønsker sykehuset å bygge for over syv milliarder kroner. Milliardsummene var del av sykehuseieren Helse Sør-Østs økonomiske langtidsplan.

Men i styremøtet i går tok saken en dramatisk vending. Planen ble avvist av styret ved gigantsykehuset og sendt tilbake til sykehusdirektør Siri Hatlen. Nå må har hun en drøy uke på seg til å legge frem en ny plan.

Mistillit.

Årsaken er at sykehuseieren, Helse Sør-Øst, kort tid før styremøtet hadde signalisert at planene ikke ville bli akseptert. Flere tillitsvalgte har reagert på fremgangsmåten, og mener sykehusstyret er blitt instruert av Helse Sør-Øst.

–Vi oppfatter dette som at styret ved Oslo universitetssykehus er satt under administrasjon. Vedtaket om å avvise den økonomiske langtidsplanen, er i realiteten en mistillit til administrerende direktør Siri Hatlen. Vi mener dette spenner bena under hele fusjonsprosessen, sier foretakstillitsvalgt for Sykepleierforbundet, Merete Nordheim Morken.

To dager før styremøtet sendte Helse Sør-Øst en e-post til økonomidirektøren ved Oslo universitetssykehus. Her står det at Oslo-sykehuset legger opp til å bruke for mye penger de nærmeste årene og gir klar beskjed om at sykehuset ikke har gjort leksen sin. Det er ikke bare milliardinvesteringene som skaper problemer. Helse Sør-Øst reagerer også på røde tall på driftsbudsjettet de neste to årene.

–Innspillet til økonomisk langtidsplan som vi fikk fra Oslo universitetssykehus innebar et kostnadsnivå som gikk vesentlig utover rammene som er kommunisert fra oss, sier kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande i Helse Sør-Øst.

Men hun avviser at de instruerte Oslo-styret til å vrake sykehusledelsens forslag, og påpeker at e-posten ble sendt i forbindelse med et lenge planlagt møte med sykehuset om økonomiplanene.

–Ikke instruert.

–Jeg fikk ingen instruksjoner. Men jeg fikk indikasjoner på at det ville bli vanskelig å få akseptert denne planen, sier styreleder Göran Stiernsted ved Oslo universitetssykehus.

–Men kan dette tolkes som mistillit til administasjonen?

–Nei, det er ikke ment som det. Men jeg forstår at det kan oppfattes slik av dem som ønsker konflikt, sier Stiernsted.

Ikke godt nok.

Sykehusdirektør Siri Hatlen sier at hun hadde avklart forslaget med styreledelsen før planene ble sendt til Helse Sør-Øst.

–Oppfatter du avvisningen av forslaget som mistillit mot deg og sykehusledelsen?

–Jeg oppfatter at styret har fått en tilbakemelding fra Helse Sør-Øst om at det vi la frem ikke var akseptabelt grunnet deres økonomiske rammer. Jeg oppfatter at både styret og ledelsen må ta til etterretning den tilbakemeldingen og vurdere konsekvensene av det. Jeg konsentrerer med nå om å avklare Helse Sør-Østs rammer og vurdere konsekvensene av disse både for pasientbehandlingen og muligheten for gjennomføring. Så skal jeg legge dette frem for et ekstraordinært styremøte om vel en uke. Det er mitt fokus nå, tillegg til å lede sykehuset, sier Hatlen.

–Helse Sør-Øst krever at omstillingen blir billigere og nedbemanningen skjer raskere enn dere har lagt opp til. Er det mulig?

–Ingen har fasiten på det. Vi har gjort en vurdering av hvor raskt det er mulig å få dette til. Og så har vi fått en tilbakemelding om at det ikke er godt nok. Men jeg oppfatter at alle parter er enige om hva vi skal oppnå, blant annet å flytte akuttvirksomheten fra Aker sykehus til Ullevål og samle dublerte regionfunksjoner i hovedsak på Rikshospitalet. Det er der gevinstmulighetene ligger. Men dilemmaet er at det krever tid og gir økte kostnader i gjennomføringsperioden, sier Hatlen.