Norge

Spørsmål og svar om hytteforbudet. – Nå er ikke tiden for å kreve unntak

Leilighetsbygg og hytter ved Skarsnuten i Hemsedal Skisenter

Hvilke unntak finnes? Kan man straffes? Aftenposten har fått flere spørsmål fra leserne om forbud mot hytteopphold. Her er noen svar.

  • Pål Vegard Hagesæther
    Journalist

Når gjelder forbudet fra og til?

– Forbudet har ennå ikke trådt i kraft, og det er ikke sikkert at det gjør det. Men hvis folk ikke følger anmodninger om å reise hjem raskt, vil det trå i kraft fra den dato regjeringen bestemmer. I så fall gjelder forbudet frem til 1. april.

Hvorfor har man forberedt et slikt forbud?

– Flere hyttekommuner har uttrykt stor bekymring for at deres helse- og omsorgstjeneste ikke er dimensjonert til å skulle ta hånd om hyttebeboere – i tillegg til egen befolkning. De er bekymret for at den lokale helsetjenesten kan knele.

Hvilke unntak finnes?

– Det er bare tillatt å være på hytta dersom man må utføre strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader. Det finnes ingen andre unntak.

Hva om hytta er i min egen hjemkommune?

– Da kan du være på hytta. Et mulig forbud gjelder kun ferie- og fritidseiendommer utenfor egen hjemkommune, altså der du er folkeregistrert.

Kan jeg få straff for å være på hytta?

– Forskriften har altså ikke trådt i kraft ennå. Men den åpner for at forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse kan straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder.

  • Les også innlegget «Jeg drar på hytta»: Jeg vil redusere kontakten med andre folk. På hytta er avstanden til andre maksimal.

Hva gjør du om du har et sykt familiemedlem, og du har delt familien mellom hjem og hytte for å unngå smitte?

– Dette gir ikke grunnlag for unntak, slik forskriften er utformet.

Hva skal man gjøre dersom noen man deler bolig med blir syke?

– Folkehelseinstituttet gir følgende råd. Det handler blant annet om at den smittede, dersom mulig, bør oppholde seg og sove i et eget rom. Den bør også bruke separat bad, hvis mulig, og eget håndkle.

Svarene er basert på informasjon fra Helse- og omsorgsdepartementet, og kvalitetssjekket av dem. Du kan lese den nye forskriften her.

Til slutt har vi bedt Helse- og omsorgsdepartementet kommentere denne situasjonen:

«Vi er et par på 36 og 37 år som dro ned til vår fritidsbolig i Larviks-området på fredag ettermiddag, før advarselen om ikke å dra på hytta kom. Vi har ikke vært utenfor døren siden fredag og har ikke vært utenlands. Vi har ikke hatt noen symptomer og har planlagt hjemmekontor her.

Vi fortsetter å isolere oss uten å gå i butikken osv. Vi har mat nok til flere uker. Ellers vil vi bestille mat hjemsendt.

Vi bor til vanlig i et sameie med over 140–150 beboere hvor mange er i pensjonistalderen eller familier. I tillegg har vi tilbudt å låne ut vår leilighet til min svigermor som får sin mann hjem fra en jobbreise i dag. Hun vil helst ikke havne i karantene med han.

Jeg forstår veldig godt små kommuner på fjellet som plutselig tredobler antall innbyggere over natten. Men om vi plutselig skulle få symptomer, er jeg sikker på at én av oss skal være i stand til å kjøre hjem 1 time unna.

Det må da være bedre at vi to som ikke er i risikogruppen fortsetter å holde oss isolert her nede i et eget hus enn å reise inn til et sted der vi kan risikere å få viruset eller lettere smitte andre?»

Departementets kommentar: Det er mange som ønsker å bli på hyttene sine, og det like mange begrunnelser for hvorfor de ikke bør omfattes av forbudet. Nå er ikke tiden for å kreve unntak fordi man mener at man er en spesiell situasjon og selv vurderer at det er uproblematisk å bli på hytta. Nå må folk dra hjem og følge de regler og råd myndighetene gir i en ekstremt utfordrende situasjon.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Koronaviruset
  3. Helse- og omsorgsdepartementet
  4. Folkehelseinstituttet
  5. Hytte