Ølen Betong-saken ankes til lagmannsretten

Ølen Betong krevde rundt 140 millioner kroner av staten, men tapte saken i Oslo tingrett. Nå anker selskapet saken til lagmannsretten.

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted (til høyre) fotografert da Ølen Betong-saken ble ført i Oslo tingrett. Advokat Per Ristvedt til venstre. Nå ankes saken videre til Borgarting lagmannsrett.
  • NTB

Anken gjelder både bevisbedømmelsen og rettsanvendelsen, opplyser selskapets forsvarer, advokat Per Ristvedt til NTB tirsdag.

Les også

PST-sjefen: Frode Berg- og Ølen Betong-sakene kan ha svekket tilliten til de hemmelige tjenestene

Saken gjelder erstatning som følge av rekrutteringsforsøk fra E-tjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste mot to ansatte i Ølen Betong, grunnlegger og styreformann Atle Berge og maskinfører Kurt Stø.

Selskapet hevder det har blitt påført store økonomiske tap og svært ubehagelige avhør hos russisk sikkerhetstjeneste som en konsekvens. Berge og Stø ble også utestengt fra Russland i ti år.

Nå blir saken anket inn for Borgarting lagmannsrett.