Seks av ti politifolk vil ikke bære våpen

Seks av ti politifolk i operativ utetjeneste ønsker ikke en ordning hvor de alltid er bevæpnet.

De færreste politifolk i utetjeneste ønsker å bære våpen.

Det er en undersøkelse som Politiets Fellesforbund har foretatt blant sine medlemmer, som viser at politifolk er motstandere av permanent bevæpning, skriver VG.

– Aldri før har en så stor andel av et lands politistyrke ytret seg så omfattende om politi og bevæpning, og formidlet egne erfaringer om det som handler om de mest kritiske og risikofylte hendelser i politiets hverdag, skriver professor Liv Finstad ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo i et notat til forbundets bevæpningsutvalg. Politiets Fellesforbund organiserer rundt 13.500 ansatte.

Forbundets styre har møte onsdag ettermiddag for å behandle saken, for deretter å trekke en egen konklusjon. I november skal landsmøtet behandle spørsmålet om generell bevæpning og gi sin anbefaling til Politidirektoratet og justisminister Knut Storberget (Ap).

– Spørsmålet om bevæpning er åpenbart en sak som både engasjerer – og splitter etaten, sier forbundsleder Arne Johannessen.

Johannessen har tidligere uttalt at flertallet av politifolk i Oslo ønsker permanent bevæpning.

— Det er helt naturlig at det er de som jobber i førstelinjen, i den operative tjenesten, som snakker varmt for bevæpning. Mange har hatt svært mange væpnede oppdrag på et par år, sa han til Aftenposten.no i august.

Les mer: