Norge

Har slettet 70 falske barn i Folkeregisteret

70 barn er nå slettet i Folkeregisteret etter NAVs aksjon mot trygdesvindel. Barna eksisterte bare på papiret.

Dokumentgranskere ved Nasjonalt ID-senter - Erlend Magnus Gjølberg og Yoram Sandanger - undersøker et pass med falskt visum. Nå foreslår politiets egne ID-eksperter en rekke tiltak mot det som betegnes som et alvorlig og økende samfunnsproblem - falsk identitet.
  • Per Anders Johansen
    Per Anders Johansen
    Aftenpostens Moskva-korrespondent

De falske barna sikret "foreldrene" over en million kroner i velferdsgoder.

Enkelte av barna hadde eksistert på papiret siden 1995.

Metoden for å lage "falske barn" som ble avslørt i NAVs aksjon mot romfolk-miljøet var relativt enkel — og oppfinnsom:

  • En gravid kvinne går til flere leger i andre kvinners navn - og får dem registrert som gravide.
  • Når barnet blir født, så lånes barnet bort til de andre kvinnene.
  • Så går de til helsemyndighetene og sier at det er en hjemmefødsel.
  • Dermed får de barnet registrert på seg - og barnet får et fødselsnummer i Folkeregisteret.
  • Dermed kan dette brukes til å få ulike støtteordninger, sier seksjonssjef Magne Fladby i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Les også:

Les også

Så enkelt er det å få falsk identitet i Norge

Slettet 74 falske identiteter

Utfordringene knyttet til økt bruk av falsk identitet har ført til at NAVs kontrollavdeling har etablert et eget team som utelukkende jobber mot trygdejuks ved hjelp av falsk identitet.

— Vi har fått mer erfaringer og bedre metoder for å gå inn i saker hvor det er mistanke om falsk identitet. Når du ser hvor kreative folk er, så er det ingen tvil om at det er krevende saker. Så langt har vi konsentrert oss om romfolk-miljøet, og bruk av fiktive barn, sier Fladby.

Så langt er 15 personer i disse sakene dømt for 15 millioner kroner i trygdesvindel. Til sammen 24 personer er anmeldt. I Oslo tingrett går nå en sak mot en mor som er tiltalt for svindel av 700 000 kroner siden 1995.

— Etter disse sakene er nå 74 identiteter slettet i folkeregisteret, sier Fladby.