E18-frontene møttes hos Hareide – han støtter prosjektet

Knut Arild Hareide (KrF) vil ha E18. Å kjøre prosjektet frem sammen med Fornebubanen øker sjansen for å få bygget begge, sier den nye samferdselsministeren.

Partene i E18-striden møttes hos den nye samferdselsministeren, Knut Arild Hareide (KrF), mandag ettermiddag. Han konstaterte at uenigheten om prosjektet er sterk, men at han vil ha prosjektet gjennomført.

Sterk uenighet om veien videre har ført til at mange store kollektiv- og veiprosjekter i Oslo og Viken nå er i spill. Krisen for samarbeidsprosjektet Oslopakke 3, der hovedstaden og nabobylket skal bli enige om hvilke prosjekter som skal bygges, og når, har ikke vært større på 15 år.

Det konstaterer den nye samferdselsministeren, Knut Arild Hareide (KrF).

Derfor kalte han mandag inn Oslo og Viken pluss kommunene Bærum, Asker, Nordre Follo og Lillestrøm, for å diskutere situasjonen.

Tre dager før Viken etter all sannsynlighet trekker sin lånegaranti på over 15 mrd. kroner til E18 kom møtet til å handle mest nettopp om det omstridte motorveiprosjektet.

Les også

Raymond Johansen innrømmer at E18 må bygges. Men han vil ikke at den skal øke trafikken til Oslo.

E18 og Fornebubanen

Overfor Aftenposten konstaterer Knut Arild Hareide at han ønsker E18-prosjektet gjennomført. Han og KrF står fortsatt bak finansieringsplanen (bompengeproposisjonen) som regjeringen før jul sendte til Stortinget til godkjenning.

Hareide tror også sterkt på å holde E18 og Fornebubanen tett sammen, for å holde fremdriften i begge prosjekter. Det er en strategi spesielt byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Arild Hermstad (MDG), er sterkt imot.

Han vil holde E18 langt unna Fornebubanen.

Les også

Utbyggere tror ny E18 kommer, har bladd opp 190 millioner kroner for villaer på ett år

Slik opplevde partene møtet:

Knut Arild Hareide (KrF) – samferdselsminister

– Vi har en reell uenighet. Vi har et E18-prosjekt som kanskje ingen synes er helt perfekt. Men vi (regjeringen) går for dette prosjektet.

– Hva om Viken på torsdag trekker lånegarantien?

– Det skaper en usikkerhet. Men på møtet kom det forslag fra partene om detalj-justeringer som jeg ikke avviste å snakke mer om.

– Er Oslopakke 3 mer i spill nå enn de siste 15 år?

– Ja, jeg opplever at det er mer kritisk nå. Det tror jeg alle rundt bordet i dag forstår.

– Hvilke behov ser du selv for E18?

– Jeg synes ikke at helheten i prosjektet har kommet godt nok frem. Når bussen ikke kommer frem, så er det et kollektivspørsmål. Dette er også et riksveiprosjekt, og det henger sammen med trykket på lokalveier i Bærum.

– Ser du på E18 og byutviklingen i Asker og Bærum som ett prosjekt?

– Ja, jeg ser det i sammenheng.

Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) på møtet hos samferdselsminister Knut Arild Hareide mandag ettermiddag.

Lisbeth Hammer Krog (H) – ordfører i Bærum

– Det store alvoret om Viken trekker garantien kom veldig tydelig frem på møtet. Jeg håper de besinner seg.

– Hva fikk du støtte for på møtet?

– At alle er oppfatt av Fornebubanen, og at det er vilje til å finne løsninger for E18. Også Aps ledere i Viken er knalltydelige på at de ønsker det. Det er også vi klare til å få til, uten at byggestart blir forsinket.

– Hvilke endringer er det snakk om?

– Man er opptatt av en egen kollektivterminal for Lysaker. Nå finnes det skisser som viser at kollektivløsninger kan bygges langt billigere enn det som hittil er antatt. Det er også snakk om antall felt på E18. Når det kommer til bompenger, må vi bort fra retorikk og polemikk og over på faktakunnskap. E18 vil gi færre biler inn mot Oslo, ikke flere.

– Hva skjer nå?

– Det vil bli flere møter.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) hilser på toppolitiker i Viken Kristoffer Robin Haug (MDG) før møtet om Oslopakke 3 og E18 mandag.

Kristoffer Robin Haug (MDG) – fylkesrådsmedlem i Viken

– Vi fikk bekreftet fra Knut Arild Hareide at han vil snakke med oss videre. Det er en helt annen tilnærming enn de siste samferdselsministrene. Han er ute etter å finne løsninger. Det ønsker vi også.

– Men vil ikke det å trekke lånegarantien for E18 igjen øke temperaturen i saken?

– Nei. Dette er helt nødvendig for å finne gode løsninger. Gjør vi ikke det vil løsningen gå gjennom som ligger til behandling i Stortinget.

– Hareide sier klart at han ønsker E18?

– Regjeringen er nødt til å være tro mot sitt eget forslag. Det er en ærlig sak, og bare naturlig.

– Hva fikk du støtte for i dag?

– Vi fikk støtte fra Asker og Bærum på at det er nødvendig med byutviklingsprosjekter, og fra Oslo på at det er viktig å nå klima- og nullvekstmål.

– Hareide vil se E18 og byutvikling i sammenheng?

– Det er dette vi må finne ut fremover, akkurat hvordan vi løser de konkrete problemstillingene.