Norge

Her er boligbehovet størst

I Oslo og Akershus er det årlig behov for minst 12.000 nye boliger.
  • Jeanette Sjøberg
    Jeanette Sjøberg
  • Man må kreve betaling for å klage i byggesaker for å få fart på boligbyggingen, mener eiendomsadvokat.

I følge tall fra Boligprodusentene, er det disse fylkene kommunene som har et størst årlig behov for boliger frem til 2020:

Oslo: 7000

Bergen: 2319

Trondheim: 1644

Stavanger: 1291

Bærum: 773

Sandnes: 750

Kristiansand: 696

Drammen: 676

Skedsmo: 579

Tromsø: 567

Fredrikstad: 549

— Må ha ny t-bane

Administrerende direktør i Boligprodusentenes forening, Per Jæger, mener kommunalministeren må ta tak i utfordringene med kollektivtransport med disse tallene i bakhodet.

Les også

Ingen menneskerett å bo i Oslo sentrum

— Jeg ser kommunalminister Liv Signe Navarsete sier at det ikke er noen menneskerett å bo i Oslo sentrum. Da må hun se på utfordringene hele Oslo-området har de kommende årene, mener Jæger.Han sier at i tillegg til Oslos årlige behov for 7000 boliger, har Akershus i følge Boligprodusentenes beregninger behov for 5000-6000 boliger årlig frem til 2020.

— Oslo har en stor utfordring. Hvis det flytter flere til Oslo og omegn må man ha transport inn til Oslo og ny t-bane for å sluse folk videre.

Til Aftenposten sa Navarsete i går at Oslo og Akershus må ses i sammenheng, og at man må samordne bolig- og transportplanleggingen for å sikre godt kollektivtilbud til nye knutepunkt.

— Kommunene klarer ikke denne utfordringen alene, her må Regjeringen også ta et grep, sier Jæger.

Vil ha eget departement

Boligprodusentene har sammen med andre aktører i boligbransjen nylig utformet en tiltaksplan for å oppnå økt boligbygging.

Her går de blant annet inn for å samle lovverk for bolig og bygningspolitikken i et eget plan-, bolig- og bygningsdepartement.

I dag er forvaltningen av boligpolitikken spredt på flre departementer og statlige etater.

Les hele tiltaksplanen her.

Kritiserer byggeklagene

Kommunalminister Liv Signe Navarsete sa tirsdag til Aftenposten at hun vil kutte i byråkratiet i byggeprosessene for å få fart i boligbyggingen.

Advokat Erling Høyte har jobbet med eiendomstvister i 25 år, og kjenner byggesaksbehandlingen fra flere sider. Han mener det er for lett å klage på alle stadier i byggeprosessen, og at det er her flaskehalsen ligger i forhold til å få bygd nok boliger.

— Saksbehandlingstiden blir enormt lang når det er adgang for å klage i alle nivåer av byggeprosessen, fra det foreligger kommuneplan, reguleringsplan og til det er gitt byggetillatelse, sier Høyte.

- Bør betale for å klage

Han mener det er for lav terskel for å klage i byggesaker.

— Det er veldig bra at Navarsete vil effektivisere forholdet mellom stat og kommune, men det største problemet er de uendelig mange mulighetene for innvendinger privatpersoner og interessegrupper kan komme med underveis, mener Høyte.

Hans forslag er å begrense klageadgangen etter at det foreligger en vedtatt reguleringsplan. I tillegg bør det koste å klage.

— Det må koste penger å innlevere en klage. Det er jo gebyrer på byggesøknader, og en klage påfører andre bruk av tid og ressurser. Man kan ikke påføre andre kostnader uten å betale for det selv, mener han.

Følg Aftenposten Bolig på Facebook

Les også

  1. Flere kjøpere kupper boligsalget før visning

  2. Boligpriser til glede og besvær