Fant åpne radioaktive kilder

Radioaktive kilder ble funnet ved nedlagte gruver. Her lå de strålingsfarlige kildene åpent i årevis.

Disse tre kassene med radioaktive kilder av typen kobolt 60 ble funnet ved nedlagte gruver i Møre og Romsdal. Her hadde de radioaktive kildene ligget åpent i årevis.
  • Per Anders Johansen
    Per Anders Johansen

Tre kasser med radioaktive kilder ble i sommer oppdaget ved de nedlagte gruvene i Raudsand i Møre og Romsdal ved anlegget til Aleris Aluminium.

De radioaktive kildene stammer trolig fra gruvedrift i området på 70-tallet. Området hvor kassene ble oppdaget, eies av Nærings— og handelsdepartementet (NHD) og Direktoratet for mineralforvaltning.

— Vi ble varslet 12. juni om at det var funnet flere kasser med symboler for ioniserende stråling, sier avdelingsdirektør Hanne Kofstadmoen i Statens strålevern.

Dette er klart i strid med reglene for oppbevaring av radioaktive stoffer.

Radioaktive kilder

Det hører til sjeldenhetene at så mange radioaktive kilder ligger og slenger, uten at noen vet hvem som eier det eller hvor det kommer fra.

Oppdagelsen førte til at Statens strålevern rykket ut for å undersøke saken.

Nå har Direktoratet for mineralforvaltning fått varsel om pålegg fra Statens strålevern om å fjerne de radioaktive kildene.

Les også

Denne kommunen har ekstremnivåer av radon

Kobolt

Til sammen fem kasser merket med strålingssymbol ble oppdaget, men i to av dem var innholdet vekk.

Tre av kassene inneholdt det radioaktive stoffet kobolt 60. Nå reagerer Statens strålevern på dårlig sikkerhet.

Kobolt har en halveringstid på fem år. Det betyr at kildene kan sende ut stråling i 50 år.

Undersøkelsene viste at de radioaktive kildene var fra 1973, noe som gjør at strålefaren i dag er lav.

— Kildene kunne imidlertid blitt et avfallsproblem dersom gruveanlegget ble revet og kildene havnet sammen med metall for gjennomvinning, sier Kofstadmoen.

Dersom kildene utsettes for skader, smell eller varme, kan dette forårsake alvorlige hendelser.

Les også

Folk har hørt om radon, men veldig få måler hjemme

Uklart eierskap

De radioaktive kildene blir nå sendt til det nasjonale avfallslageret hos Institutt for Energiteknikk for forsvarlig deponering slik loven krever.

— Vi har gitt Direktoratet for mineralforvaltning pålegg om å rydde opp. Det er ikke slik denne typen radioaktive kilder skal behandles, sier Kofstadmoen.

— Vi målte stråleverdiene, og kan slå fast at strålingen fra kildene ikke var farlig med den aktiviteten som var rundt kassene.

Mangler fire kilder

Statens stråleverns undersøkelser har påvist at flere radioaktive kilder kan være på avveie:

— Vi har brakt på det rene at den opprinnelige sendingen inneholdt 7 kolli med radioaktive kilder, men vi har bare funnet tre kasser med innhold. Vi utelukker derfor ikke at det er flere kilder på avveie.

All anskaffelse, bruk og håndtering av strålekilder skal meldes fra til Statens strålevern.

Gamle synder

I 2005 dukket det opp 16 radioaktive kilder fra Forsvaret på en skrapplass i Mo i Rana.

Det var det største funnet av radioaktivt materiale på avveie i Norge noen gang.

Den største faren er ikke selve strålingen, men at kildene for eksempel blir kastet i forbrenningsovner eller utsettes for varme som gjør at de eksploderer. Dette har ført til flere alvorlige ulykker ved avfallsanlegg i andre europeiske land.

Miljøkriminalitet

Ved siden av gruvene ligger renseanlegget på Raudsand, hvor en av de største miljøkriminalitetssakene i Norge ble avslørt i 2002. Bedriften Aluscan som den gang drev anlegget, fikk 4 millioner kroner i bot for å ha dumpet store menger spesialavfall og prosessvann med oksid rett ut i Tingvollfjorden frem til år 2000. I tillegg ble det deponert over 35000 tonn mer dioksid enn de hadde tillatelse til.

Dette førte blant annet til avdamping av ammoniakk og andre gasser som blant annet førte til skogsdød.

I 2007 ble anlegget startet opp på nytt i regi av det amerikanske selskapet Aleris Aluminium.

Det er ukjent hvor lenge de radioaktive kildene har befunnet seg der på avfallsanlegget som resirkulerer aluminiumsavfall.

Naboene reagerer

Naboer til gruvene reagerer kraftig på at radioaktive kilder kan ligge å slenge åpent i flere årtier, uten at det oppdages.

Dette burde selvfølgelig ha vært ryddet opp da gruvedriften til Elkem ble avviklet, sier Mellvin Steinsvoll, som bor i nærheten av anleggene og er lokalpolitiker for Ap.

— Dette er slendrian. Vi har hatt mange tilsyn her etter de store miljøutspillene på som ble avslørt, og at det er ganske utrolig at ingen har oppdaget det før.