Norge

Politiet fikk nei til å innføre varslingsplikt for barnevernet

Kripos-sjef Ketil Haukaas tar til orde for at en varslingsplikt for barnevernet bør lovfestes.

Kripos ba om at barnevernet burde få en klar varslingsplikt overfor politiet, men har fått nei til dette fra Barne- og familiedepartementet.

  • NTB

Departementet har siden 2014 jobbet med ny barnevernslov. Loven skal etter planen legges fram i 2021, skriver Dagsavisen.

Siden 2016 har Kripos i høringssvar oppfordret til at barnevernet i den nye loven skal få en klar plikt til å varsle politiet dersom de observerer forhold som bør utløse en slik varsling.

Barne- og familiedepartementet (BFD) vil derimot ikke ta med forslaget fra Kripos videre i arbeidet med den nye loven. Dette mener Kripos er uheldig.

Mens politiet har plikt til å varsle barnevernet dersom de ser omsorgssvikt på sine oppdrag, har ikke barnevernet en tilsvarende plikt til å melde fra til politiet. Forvaltningsloven åpner for at de ansatte lovlig kan bryte taushetsplikten, men de har ingen plikt til å gjøre dette.

I et nytt brev i juni tok Kripos-sjef Ketil Haukaas igjen til orde for at en varslingsplikt bør lovfestes. Brevet ble sendt til Politidirektoratet.

Statssekretær Jorunn Hallaråker (KrF) i BFD mener barnevernstjenestens taushetsplikt ikke er til hinder for å formidle opplysninger til andre offentlige organer når det kan forebygge vesentlig fare for liv eller alvorlig skade for noens helse.

– At det ikke er en egen meldeplikt for barnevernet til politiet, innebærer ikke at det ikke er mulig for barnevernet å gi opplysninger til politiet, skriver statssekretær Jorunn Hallaråker (KrF) til Dagsavisen.

Les også

Den franske advokaten som vant saken mot Norge i Menneskerettsdomstolen: – Det er en systemfeil i barnevernet