Politiet fikk nei til å innføre varslingsplikt for barnevernet

Kripos ba om at barnevernet burde få en klar varslingsplikt overfor politiet, men har fått nei til dette fra Barne- og familiedepartementet.

Kripos-sjef Ketil Haukaas tar til orde for at en varslingsplikt for barnevernet bør lovfestes.
  • NTB

Departementet har siden 2014 jobbet med ny barnevernslov. Loven skal etter planen legges fram i 2021, skriver Dagsavisen.

Siden 2016 har Kripos i høringssvar oppfordret til at barnevernet i den nye loven skal få en klar plikt til å varsle politiet dersom de observerer forhold som bør utløse en slik varsling.

Barne- og familiedepartementet (BFD) vil derimot ikke ta med forslaget fra Kripos videre i arbeidet med den nye loven. Dette mener Kripos er uheldig.

Mens politiet har plikt til å varsle barnevernet dersom de ser omsorgssvikt på sine oppdrag, har ikke barnevernet en tilsvarende plikt til å melde fra til politiet. Forvaltningsloven åpner for at de ansatte lovlig kan bryte taushetsplikten, men de har ingen plikt til å gjøre dette.

I et nytt brev i juni tok Kripos-sjef Ketil Haukaas igjen til orde for at en varslingsplikt bør lovfestes. Brevet ble sendt til Politidirektoratet.

Statssekretær Jorunn Hallaråker (KrF) i BFD mener barnevernstjenestens taushetsplikt ikke er til hinder for å formidle opplysninger til andre offentlige organer når det kan forebygge vesentlig fare for liv eller alvorlig skade for noens helse.

– At det ikke er en egen meldeplikt for barnevernet til politiet, innebærer ikke at det ikke er mulig for barnevernet å gi opplysninger til politiet, skriver statssekretær Jorunn Hallaråker (KrF) til Dagsavisen.

Les også

Den franske advokaten som vant saken mot Norge i Menneskerettsdomstolen: – Det er en systemfeil i barnevernet