Norge

Det tok ti år og 2,2 milliarder kroner å få Forsvarets største skip ferdig. Etter fem måneder til sjøs er det for farlig å seile med.

Forsvarets største skip til kai i Oslo i mai 2019. Nå har KNM Maud fått seilingsforbud.

Hva gikk egentlig galt da Norges største skip, KNM Maud, fikk seilingsforbud? Etter bare fem måneder er skipet for farlig å seile med.

 • Per Anders Johansen
  Per Anders Johansen
  Journalist

I mai døpte Forsvaret sitt nye skip, KNM Maud, som hadde en prislapp på 2,2 milliarder kroner.

Logistikkskipet er det største i Sjøforsvaret. Det har eget verksted, hangarplass til to helikoptre, operasjonssal og sykehus med 44 senger.

– En fantastisk og en gledelig dag både for Sjøforsvaret og ikke minst hele Norge, sa stabssjef i Sjøforsvarsstaben, flaggkommandør Øystein Wemberg på Forsvarets YouTube-kanal.

Torsdag kom det frem at det nye skipet KNM Maud har fått seilingsforbud.

Skipet kan ikke legge fra kai inntil feil og mangler er ryddet opp. Det kan skje en gang i løpet av andre kvartal 2020.

Bak ligger en ny skandale for Forsvaret som kommer på toppen av havariet til fregatten Helge Ingstad.

Fare for mannskapenes sikkerhet

Seilingsforbudet ble innført «grunnet klasseavvik fra DNV GL», ifølge en rapport fra Forsvarets materielltilsyn.

DNV GL er navnet på det norskbaserte sertifiseringsselskapet som kvalitetssikrer skip, tidligere kjent som Det Norske Veritas.

– Fartøyet er bygget etter klassekrav fra DNV GL. Dette er da krav som skal gjelde for en generell type fartøy og som stilles for at fartøyene skal være sikre å bruke, sier avdelingsdirektør Roger Nesje i Forsvarets materielltilsyn til Aftenposten.

11. november besøkte tilsynet skipet og snakket med mannskap, skipssjef, maskinmester og flere andre offiserer.

De ansatte var bekymret for en rekke forhold om bord knyttet til materiellsikkerheten og manglende vedlikehold over lang tid.

«Dette er uttrykk for at materiellsikkerheten ikke har vært tilstrekkelig ivaretatt», heter det i rapporten.

Hva gikk egentlig galt da Norges største skip KNM Maud fikk seilingsforbud? Etter fem måneder er det splitter nye skipet for farlig å seile med.

– Noen har sovet i timen

KNM Maud hadde et stort etterslep på vedlikehold da fartøyet ble overlevert fra verftet i november i fjor.

– Når Forsvarets materielltilsyn sier at det er stort vedlikeholdsetterslep og bekymring for materiellsikkerheten, så betyr det at noen har sovet i timen, sier bransjesjef Lars Gørvell-Dahll i Maritim bransjeforening i Norsk Industri.

Han tror mangelen på vedlikehold av KNM Maud kan skyldes at skipet ble liggende i to år ved kai hos det sørkoreanske verftet Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering.

Verftet holdt på å gå konkurs, men overlevde ved hjelp av en gigantisk redningspakke fra myndighetene i Sør-Korea. Dessuten ble verftet rammet av to store ulykker til, hvor tre arbeidere mistet livet og flere ble såret.

– Det er sjelden et fartøy får seilingsforbud av DNV. Det er relativt alvorlig. Det høres ut som de ikke har gjort nødvendig vedlikehold i løpet av årene skipet har ligget til kai, sier Gørvell-Dahll.

Allerede før skipet ble ferdig, var mannskaper i Sjøforsvaret bekymret for vedlikeholdssituasjonen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen besøker logistikkfartøyet KNM Maud i mars 2019 i Bergen. Frem måneder etter dåpen har det splitter nye skipet fått seilingsforbud på grunn av store sikkerhetsmangler.

Farlige dører, og brannfare i sykestuen

Flere leveranser til skipet er fremdeles ikke ferdigstilt.

I tillegg har mannskapene fortalt at skipet mangler prosedyrer for de tunge dørene, som kan forårsake alvorlige skader på mannskapene når de går gjennom skipet ute til sjøs.

Det er også mangler ved de selvlysende skiltene om bord, som er helt avgjørende for at mannskapene kan bevege seg rundt i mørke.

Listen over mangler er imidlertid mye lengre enn det:

 • Flere prosjektleveranser er fortsatt ikke ferdigstilt.
 • I tillegg er det uklart hvem som har ansvaret for å sørge for drift og vedlikehold om bord.
 • «Flere intervjuede har fortalt at det ikke er signert for materiellansvar om bord, og at også den underliggende ansvarsfordelingen er uklar», heter det i rapporten.
 • Dessuten fantes ingen oversikt over hva slags vedlikehold som ble utført i årene skipet lå til kai i Sør-Korea. KNM Maud har fått nytt system for å styre vedlikeholdet, men historikken fra det gamle systemet ble ikke overført.
 • Mye av det nye og kostbare medisinske utstyret om bord har også forfalt. De ansatte mangler kompetanse. For eksempel kan oksygengeneratoren, som skal brukes å fremstille oksygen om bord til operasjonsrommet, medføre stor brannfare.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier i en kommentar til Aftenposten at KNM Maud er i en testperiode der hensikten nettopp er å avdekke feil ved fartøyet.

– Dette skjer i alle store anskaffelser. KNM Maud er under garanti og verftet har fokus på å oppfylle deres garantiforpliktelser. Nå er fokus å få utbedret avvikene slik at planlagt oppøving kan starte så snart som mulig, sier han.

Ti år siden Stortinget vedtok å bygge skipet

Forsvaret startet arbeidet med et nytt logistikkfartøy allerede i 2002. Kontrakten om å bygge skipet ble inngått med verdens nest største verft, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, i 2013.

Kort tid etter fikk verftet store økonomiske problemer.

Da skipet hadde sin første seilas i desember 2017, oppsto en skade i hovedmaskineriet på skipet.

I februar i år forlot det 183 meter lange logistikkskipet verftet i Sør-Korea, og seilte som første norske marinefartøy over Stillehavet. Skipet har nok drivstoff til å seile jorden rundt tre ganger.

Lederen for Stortingets utenriks- og forsvarskomité Anniken Huitfeldt (Ap) var gudmor da skipet ble døpt i Bergen i mai 2019. Hun betegner det som «åpenbart veldig skuffende» at KNM Maud fikk seilingsforbud i november og nå må ligge til kai.

– Åpenbart veldig skuffende

«Det er åpenbart veldig skuffende at et skip må legges til kai etter bare fem måneder», skriver lederen for Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Anniken Huitfeldt (Ap), i en SMS til Aftenposten. Hun var gudmor da skipet ble døpt i Bergen i mai 2019.

«For Sjøforsvarets operative evne kommer disse problemene på toppen av tapet av fregatten Helge Ingstad».

Problemene med KNM Maud får nå følger. Huitfeldt varsler at hun vil følge opp saken i Stortinget.

«Dette er også et politisk ansvar for forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Forsvarsmateriell har nylig blitt omorganisert og knyttet tettere til Forsvarsdepartementet nettopp for å sikre politisk styring av store forsvarsanskaffelser».

Helikopterdekket om bord på KNM Maud.

– Det sørkoreanske verftet ble solgt inn som svært effektivt og nøyaktig. Slik gikk det ikke, sier forsker og lærer Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen/Forsvarets høgskole.

– Hvilke følger får det at KNM Maud må ligge til kai?

– Norge har store ambisjoner om å bidra i NATO-styrkene. Skal vi klare det, må vi ha KNM Maud. Enten må vi trappe ned ambisjonene, og få flere fregatter inn. Da får vi færre fregatter til å følge med på hva russerne gjør. Vi vet aldri når russerne seiler ut, og da må fregattene være klare, sier Ulriksen.

Les mer om

 1. Sjøforsvaret
 2. Sør-Korea
 3. Forsvaret