Norge

Farlige kjemikalier og avfall lagres i brudd med regelverket flere steder i landet

– Det er nedslående, sier seksjonssjef i Miljødirektoratet, Einar Knutsen.

De to dieseltankene til venstre i bildet var ikke tatt med i Rgs90 Norge AS Mongstad sin analyse av tankanleggets miljørisiko.
 • Tora Aarre Seip
 • Kristin Jansen
  Journalist i BT
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

(Bergens Tidende): Ti av elleve inspiserte tankanlegg i Hordaland og Sogn og Fjordane oppfyller ikke forurensingsforskriftens krav.

Dette kommer frem i en nasjonal tilsynsaksjon gjennomført av Fylkesmannen og Miljødirektoratet.

Formålet med aksjonen er å kontrollere tankanlegg med farlige kjemikalier og farlig avfall. Det innebærer blant annet å se på virksomhetenes tiltak for forebygging og vedlikehold.

Fylkesmannen og Miljødirektoratet har i hovedsak prioritert å kontrollere de anleggene som har høyest risiko.

– Det har vært mange utslippshendelser de siste årene. Vi ser at for mange virksomheter fortsatt ikke tar miljørisikoen alvorlig, sier Knutsen.

Anleggsleder Morten Sognnes hos Rgs90 hadde ikke hørt om at Fylkesmannens inspeksjonsrapport var kommet ut. Virksomhetens kontor i København står som rapportens mottager.

– Det handler om dokumentasjon

Rgs90 Norge AS Mongstad er en av virksomhetene som ikke har fulgt alle kravene i forurensningsforskriften. BT møter anleggsleder Morten Sognnes på arbeidsplassen.

Blant avvikene som nevnes i Fylkesmannens inspeksjonsrapport er blant annet at to dieseltanker ikke er tatt med i virksomhetens miljørisikoanalyse.

– De tankene har aldri vært med i noe tilsyn tidligere. Jeg har aldri tenkt på det, sier Sognnes.

Han forteller videre at de nå skal fjernes og byttes ut med to nye i plast.

Les også

 1. Jo, vi må faktisk ha kjernekraft | Jonny Hesthammer og Sunniva Rose

 2. Jo, vind- og solkraft er løsningen! | Jørgen Randers

VIKTIG TILSYN: Morten Sognnes hos Rgs90 Norge AS sier det er veldig bra at Fylkesmannen og Miljødirektoratet fører tilsyn.

I inspeksjonsrapporten kommer det også frem at miljørisikoanalysen og beredskapsplanen ikke var blitt oppdatert etter at bedriften hadde gjort endringer i håndtering av drensvann.

Det var heller ikke alltid gjennomført daglig kontroll av tankanlegget.

– Hva risikerer dere ved ikke å følge forskriften?

– Utenom de to dieseltankene, er ting på plass. Det handler kun om dokumentasjon. Det viktigste er at ting foregår på en trygg måte i praksis. Hva gjelder daglig kontroll, så er det kun snakk om et par dager der det ikke er gjort, sier Sognnes.

På spørsmål om dokumentasjon er viktig, svarer Sognnes:

– Jo, kjempeviktig. Dette er en forglemmelse.

Tidligere ble drensvann sendt til Danmark. Nå blir det ført til oljeutskiller og deretter sluppet ut.

Alvorlige konsekvenser

Einar Knutsen i Miljødirektoratet understreker at utslipp fra tankanlegg kan få alvorlige konsekvenser for miljøet.

Hallvard Hageberg, senioringeniør hos Fylkesmannen i Vestland, sier at konsekvensene av et tankutslipp avhenger av hva tankene er fylt med.

– Oljesøl kan for eksempel gjøre stor skade på sjøfugl, sier Hageberg.

Kjell Kvingedal, miljødirektør hos Fylkesmannen i Vestland, minner om et skrekkeksempel fra kjemikalieeksplosjonen i Sløvåg i 2007.

To tanker gikk i luften, og flere innbyggere fikk helseplager etter ulykken. BT har tidligere skrevet om en person som ble løsemiddelskadet og rammet av en form for trøtthetssyndrom som følge av utslippene fra eksplosjonen.

Les også

Denne danske øya er blitt et miljø-forbilde for hele verden. Her er historien om hvordan Samsø ble klimanøytral

Brudd på tanklagringsforskriften

Det ble i alt utført elleve kontroller i Hordaland og Sogn og Fjordane. Av disse fant Fylkesmannen og Miljødirektoratet avvik hos følgende ti virksomheter:

 • Norsk Luftambulanse avd. Førde
 • Norva24 Vest AS avd. Gulen
 • Avinor AS, avd. Florø lufhamn
 • Air BP Tanklagring Florø Lufthamn
 • Flytanking AS, Bergen Lufthavn Flesland
 • Rgs90 Norge AS Mongstad
 • Airlift AS avd. Kinsarvik
 • Avinor AS, Sogndal lufthamn
 • Halliburton AS, Fjordbase Florø
 • Norsk Luftambulanse Bergen, Møllendalsvegen
Ifølge Miljødirektoratet finnes det rundt 34.000 tanker med olje, farlige kjemikalier og farlig avfall i Norge.

Tvangsmulkt

Fylkesmannen fant alvorlig avvik hos Airlift AS avd. Kinsarvik. Helikoptertjenesten i Hardanger mangler en dokumentert plan dersom drivstoff lekker ut av tankene deres.

Hvis ikke dokumentasjonen kommer på plass innen fristen 1. september risikerer virksomheten en tvangsmulkt på 20.000 kroner.

Nils Myklebust ved Airlift AS i Kinsarvik er klar på at dokumentasjonen vil være på plass i god tid.

– Vi jobber med dette nå, og vet at vi har kontroll, sier han.

Airlift AS oppbevarer drivstoff i Kinsarvik til helikoptrenes tanker. Nå må de altså gjøre rede for hva som kan skje dersom drivstoffet siver ut i grunnen.

– Vi som jobber i luftfart driver med risikovurdering hver dag. Det som er nytt er at vi skal levere skriftlig dokumentasjon på et baseanlegg. Vi har alle sikringsanordninger på plass. Det er bare dokumentet som mangler, sier Myklebust.

Det stilles blant annet krav om at tankene skal ha et oppsamlingsarrangement for å samle opp utslipp ved eventuelle lekkasjer.

– Drivstoff i vassdrag

Flytanking AS på Flesland lagrer drivstoff, og hadde to avvik ved inspeksjonen. Også denne virksomheten manglet dokumentasjon på hva som kan skje ved et eventuelt utslipp.

De hadde blant annet ikke vurdert risikoen ved en ventil som ikke fungerer godt nok, og ikke gjort noe med en tank som tidligere ble vurdert til å trenge risikoreduserende tiltak.

I tillegg var beredskapen på anlegget ikke testet på en tilstrekkelig måte.

– Hva er dere redd for ved avvik i Flesland sitt tilfelle?

– En ulykke vil kunne resultere i at drivstoff renner ut i vassdrag, sier Hallvard Hageberg hos Fylkesmannen i Vestland.

Tomas Jacobsson i Flytanking AS har ikke satt seg inn i rapporten fra Miljødirektoratet ennå. Men han understreker at beredskapen er på plass.

– Vi har et selvbetjent anlegg som fungerer som en bensinstasjon for småfly. Våre rutiner ved utslipp er gode. Jeg ønsker ikke å kommentere dette noe videre før jeg har satt meg skikkelig inn i rapporten, sier han.

Hos Norsk Luftambulanse Bergen er det uklart om ventilen til en oppsamlingstank står i åpen eller lukket posisjon.

Les mer om

 1. Forurensing
 2. Avinor
 3. Drivstoff
 4. Miljødirektoratet
 5. Luftfart
 6. Gass