Ekstra viktig i år: 1,6 millioner bør vaksinere seg mot influensa, mener helsemyndighetene.

Folkehelseinstituttet har bestilt langt flere vaksiner enn i fjor, men det er likevel ikke nok hvis alle i risikogruppene vil ha. Årsaken er stor global etterspørsel.

Hvis de som er i risikogruppene tar influensavaksinen i høst, blir presset på sykehusene redusert, mener FHI.

Vaksinen mot influensa kommer på markedet i oktober. Helsemyndighetene sier det er ekstra viktig å ta den i år.

– Vaksinering er viktig for å unngå alvorlig influensasykdom og for å redusere risikoen for dobbeltinfeksjon med influensa og covid-19, sier seniorforsker Olav Hungnes ved Folkehelseinstituttets influensaavdeling (FHI).

Nær 1,6 millioner barn og voksne i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. FHI anslår at det i gjennomsnitt dør 900 personer i Norge årlig som følge av sykdommen. Influensavaksinen kan beskytte mange av disse.

– Alle i risikogruppene samt helsepersonell anbefales å vaksinere seg mot sesonginfluensa, og vi håper at så mange av dem som mulig benytter muligheten i høst, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Det er den samme anbefalingen som tidligere år.

Men er det nok vaksiner?

– Har FHI bestilt nok doser til de 1,6 millioner nordmennene?

– Nei. I fjor vaksinerte vi en million, og det var rekord. Vi har bestilt 1,2 millioner doser i år. Det er 20 prosent mer enn i fjor, og vi får dessverre ikke tak i flere fordi det er stor etterspørsel globalt, opplyser seniorrådgiver Kjersti Rydland i FHI.

– Betyr det at det kan bli rift om vaksinene?

– Ja, det kan bety det. Men foreløpig ser det ikke ut til å bli noe krise hvis man ser på forhåndsbestillingene FHI har fått fra kommuner og helseforetak. Apotekene kan kjøpe inn på egenhånd, og de som gjerne vil ta vaksinen kan kontakte fastlege eller apotek utenom denne kvoten.

Les også

SV vil ha vaksineprogram for voksne: – Absurd ikke å vaksinere seg hvis det er gratis og tilgjengelig for alle

Usikkert om flere blir anbefalt å ta vaksinen

Nakstad sier Helsedirektoratet vil komme tilbake med ytterligere anbefalinger om influensavaksinen i høst. Foreløpig er det ikke klart om andre enn de som er i risikogruppene vil bli oppfordret til å vaksinere seg.

– Jeg vet ikke ennå hvor sterk oppfordringen blir om å ta influensavaksine til andre enn risikogrupper og helsepersonell. Mange gjør det uansett. Men vaksinens treffsikkerhet fra år til år og dens tilgjengelighet fra leverandører, spiller også inn. Dette er noe man vil komme tilbake til litt senere i høst.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier Helsedirektoratet vil komme tilbake med ytterligere anbefalinger om influensavaksinen i høst.

I tillegg til den vanlige vaksinen mot sesonginfluensa, har FHI i år bestilt 100.000 doser av en annen vaksine til de eldste og mest sårbare. Denne vaksinen kommer i november-desember og innebærer at det i høst blir en todelt vaksinasjon.

De som skal få denne, trenger ikke den tradisjonelle vaksinen.

Bestillingen av den sterke vaksinen ble gjort på grunn av koronasituasjonen. Både av hensyn til den enkelte, men også for å unngå press på helsevesenet.

Vaksinen gir kraftigere respons enn den vanlige influensavaksinen, varer lenger og er øremerket eldre.

Les også

Du er ikke nødvendigvis idiot om du er skeptisk til vaksiner. Men du er smittsom. | Ingeborg Senneset

– Hva er forskjell i symptomer på influensa og covid-19?

– Mange av symptomene er like, særlig hos eldre mennesker som ofte får de mest uttalte kroppslige symptomene på covid-19. Tap av smak- og luktesans ser imidlertid ut til å være et kardinalsymptom ved covid-19 som ikke er typisk for influensa, svarer Nakstad.

Mindre influensa under koronautbruddet i vinter

Folkehelseinstituttet vet ikke hvordan den kommende influensasesongen vil bli, men på den sørlige halvkule har det vært uvanlig lite influensa nå når de har hatt sin vinter.

– Også i Norge og Europa ellers så vi et veldig fall i influensaaktiviteten når alle tiltakene mot covid-19 ble satt inn. Så spørs det hvordan de smittehindrende tiltakene blir praktisert fremover, det vil nok bestemme hvor mye influensa vi får også, sier Hungnes ved FHI.

FHI mener derfor at det et visst håp om at det kan bli mindre influensa også her i nord i vinter.

– Men vi må være forberedt på vanlig influensaforekomst, og det vil være ugreit med influensa- og covid-19 -utbrudd samtidig, sier Hugnes.

– Har vaksinen effekt mot covid-19?

– Nei. Influensavaksinen er kun effektiv mot infeksjon forårsaket av influensavirus og vil ikke beskytte mot covid-19.