Ansatte vil ha god kantine

Toppsjefene er hektet på gode lunsjrestauranter, kvinnene på butikker og gutta på trådløse nett.

Ingen grunn til å ta lett på kantinematen hvis man skal få folk til å trives på jobb.
  • Johnny Gimmestad

— Sosiale soner på arbeidsplassen blir stadig viktigere for trivselen, ikke minst for yngre arbeidstagere, som i økende grad hvisker ut skillet mellom jobb og fritid. Samtidig er det en trend å kutte ut de små samlingsstedene, med vann og kaffeautomat, og heller prioritere store, påkostede fellesarealer og kantine eller personalrestaurant med høyere standard.

Det sier Trond Aslaksen, daglig leder av selskapet Union Eiendom, som driver med utleie av næringseiendom.

De samarbeider også mye med OBOS og har førstehånds inntrykk av hvilke trender som gjør seg gjeldende på kontorarbeidsplassene i Oslo-gryta.

Mer åpne landskap

— Ingen tvil om at utviklingen bort fra cellekontorer og mot åpne landskap fortsetter. En ting er at det gir mer effektiv utnyttelse av arealene. Det gjør også lokalene mer fleksible, noe det er stort behov for med alle de raske endringene som nå skjer, ikke minst på teknologisiden, sier Aslaksen.

- Det handler vel mest om å kutte kostnader?

Les også

Smarte barn trives ikke best på jobb

— Økonomien er viktig, men ved å utnytte arealene bedre, får mange virksomheter også råd og mulighet til å bygge nytt og etablere seg sentralt, uten at det trenger å koste mye mer pr. arbeidsplass. Og det å kunne jobbe i sentrum er mange arbeidstagere opptatt av, både av hensyn til effektiv kollektivtransport og på grunn av det store servicetilbudet i umiddelbar nærhet, sier Aslaksen:

Klynger seg sammen

— Vi ser en klar tendens til at ulike bransjer danner klynger, eller såkalte clustere. For eksempel er Bjørvika blitt særlig populært blant store konsulent- og finanskonsern. Den utviklingen tror jeg bare vil fortsette. Samtidig er sentral beliggenhet blitt et viktig våpen i kampen om de beste hodene, ikke minst i gruppen under 30 år, som setter stor pris på å kunne gå ut på pub eller kafé når arbeidsdagen er over, sier eiendomssjefen.

— Er det ingen som tar på alvor de undersøkelsene som peker i retning av at åpne kontorlandskap hemmer produktivitet og konsentrasjon?

Les også

4 av 10 får billig lunsj

— Det brukes mer tid enn før på å analysere hvilke arbeidsoppgaver og former for samhandling som krever ulike typer lokaler og avskjerming av arbeidsplasser. Samtidig er det slutt på den tiden da ledelsen kunne holde seg med egne sjefskontorer og kantiner, mens de ansatte satt i landskap og måtte godta en helt annen standard. Med dagens kontorlandskap er disse hierarkiene brutt ned. - Hvis du skal spå en trend - hva kan vi da vente oss?

— Enda sterkere vekt på sentrumsnære lokaler, tett på kommunikasjonsmessige knutepunkter, som samtidig gir de ansatte flere tilbud og fasiliteter i eget hus, for eksempel i form av treningslokaler. Det ser vi allerede en tendens til blant virksomhetene som nå flytter inn i Bjørvika. Samtidig er jeg spent på hva som skjer med internasjonale selskaper her i landet, der norske arbeidstagere stadig har det langt romsligere enn kolleger i andre land.