Norge

Myndighetene håper folk vil snakke sant på svenskegrensen

I praksis er det liten kontroll på grensen av om folk bare har kjørt gjennom Sverige på vei fra Danmark eller Gotland, eller om de har feriert hos «söta bror».

Skjærgården i Bohuslän i Sverige er et populært reisemål for nordmenn, og mange har hytte her. Men oppholder du deg her i sommer, påløper en karantene på ti dager.
  • NTB

Systemet er i stor grad basert på tillit, opplyser justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) og helseminister Bent Høie (H).

– Dette er tillitsbasert. Vi kan ikke drive og ettergå folk, sier Mæland.

Kan måtte sannsynliggjøre

Mandag ble grensene i Norden åpnet, men ikke til Sverige – med unntak av øya Gotland i Østersjøen. Opphold i Sverige utløser dermed innreisekarantene i ti dager.

Imidlertid er det lov til å bruke Sverige som transittland på vei til og fra Danmark og Gotland. Ved retur til Norge holder det ofte å forklare hvor man har vært til politiet og tollerne på grensen, sier Mæland.

– Men vi kan gjøre stikkprøver og vurderinger, og man kan bli spurt og måtte sannsynliggjøre det man hevder. Dette er hver enkelts personlige ansvar, sier hun.

De som har vært i Danmark eller på Gotland, trenger heller ikke dokumentere at de har tatt korteste vei gjennom Sverige, slik myndighetene krever.

– Hvis du har vært i Danmark og kjørt gjennom Sverige, kan du passere dersom du ikke har stoppet i Sverige. Men det har vi selvfølgelig ikke muligheten til å kontrollere, sier Høie.

– Men om du for eksempel har bilen full av poser fra Systembolaget, er det jo grunn til å tro at du har stoppet, føyer han til.

Les også

Nå er Norge det mest stengte landet i Europa

Frustrerte hytteeiere

For de over 12.400 norske hytteeierne i Sverige skaper innreisekarantenen stor frustrasjon.

– Det er bare tull det de holder på med. Vi er mye tryggere på hytta enn på strendene rundt Oslo, sier Einar Rudaa, en av initiativtagerne til Facebook-gruppen «Gruppen for oss med fritidsbolig i Sverige» med over 5500 medlemmer til NTB.

Rudaa har hytte ved Värmlands nes ved Vänern, og både han og mange andre planlegger å reise til hytta uansett og ta karantenen etterpå.

– Men det blir jo en kortere ferie på hytta, sukker han.

I et brev til Høie og Mæland denne uken krever Rudaa og andre hytteeiere dispensasjon fra reglene om innreisekarantene. De nåværende reglene har ført til både sinne og sviktende respekt for vedtaket.

– En dispensasjon burde ikke være vanskelig å gi. Da ville man jo sluppet eventuelle juksemakere på grensen også, sier han.

Les også

«Hvorfor i all verden skulle nordmenn få reise til hyttene sine i Sverige», spør kommentator Joacim Lund

Ingen karanteneregistrering

På grensen skje det heller ingen registrering av karantenepliktige. Å overholde karantenen er et personlig ansvar, opplyser fungerende beredskapsdirektør Jørn Schjelderup i Politidirektoratet.

– Plikten til å oppholde seg i karantene følger av karanteneforskriften og er ikke noe som pålegges den enkelte, hverken av politiet eller helsemyndighetene Det er opp til den enkelte å vurdere om de har vært ute av landet på en måte som gjør at de må gå i karantene, sier han.

Overtredelse av karanteneplikten er straffbart, og den som forsettlig eller grovt uaktsomt bryter karantenereglene, kan straffes med bøter eller fengsel inntil seks måneder.

– I den grad politiet får opplysninger om eventuelle mulige brudd på karanteneplikten, vil dette registreres og følges opp, sier Schjelderup.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Koronaviruset
  3. Hytte
  4. Hytteforbud
  5. Sverige