Politiet vil lese advokatpost

Politiet har siktet to advokater, og vil ha innsyn i deres epostkorrespondanse med klienter. Forsvarer John Christian Elden reagerer sterkt.

Advokat John Christian Elden.
  • Stein Erik Kirkebøen

Politiet har siktet to advokater for å ha benyttet opplysninger som de visste eller burde ha visst var ervervet på ulovlig måte. Som et ledd i etterforskningen ønsker politiet å gå gjennom advokatenes mailutveksling med klientene.

— Når det er skjellig grunn til å tro at advokatene har vært involvert i straffbare operasjoner, kan de ikke skjule seg bak sin taushetsplikt, sier politiadvokat Ragnvald Brekke.

John Christian Elden forsvarer de to advokatene, og mener de bare gjort jobben sin.

- Politiet forsøker her å kriminalisere varslere. Det blir umulig å jobbe som advokat hvis du må gå hundre prosent god for hva din klient sier.

Bakgrunnen for denne saken er at en legesekretær, fire leger og tre private helseforetak er siktet for å ha stjålet 2000 pasientopplysninger og andre hemmelige opplysninger fra helseforetaket Aleris.

Dette gjorde de for å skaffe dokumentasjon for at selskapet jukset da det vant en anbudskonkurranse. Politiet har siktet to advokater som var med på å skrive klagen på anbudsutfallet basert på de stjålne opplysningene, og ønsker innsyn i deres korrespondanse med klientene.

— Dette er såkalt beslagsfri informasjon, som vi vanligvis ikke har rett til å få innsyn i, sier Brekke.

Han mener denne saken ikke er vanlig, fordi advokatene burde skjønt at opplysningene deres klienter hadde om konkurrenten, var ervervet på ulovlig vis.

Epost

Som et ledd i etterforskningen mot helseforetakene gjennomførte politiet i sommer en razzia mot deres lokaler. Der ble det beslaglagt PC-er. I dem ligger blant annet epostutvekslinger mellom de siktede personene og deres advokater.

- Bare ved å gå gjennom denne kommunikasjonen kan vi se hva advokatenes rolle var. Men disse opplysningene har vi ennå ikke fått tilgang til.

— Tingretten ga oss omsider tilgang i romjulen, men motparten anket umiddelbart til lagmannsretten, og dermed står vår etterforskning i stampe. Vi kan derfor ikke vite om advokatene var involvert før informasjonene ble ulovlig hentet ut fra Aleris, eller om de fikk dem i ettertid, sier Brekke.

- Spiller det noen rolle?

— Ja, det er mer alvorlig hvis de visste om eller på en eller annen måte var involvert i tyveriet av dokumentene. Det mener vi er grov utroskap. Men vi mener det også er kriminelt hvis de i ettertid har fått tilgang til materiale som de visste eller burde visst stammer fra en kriminell handling. Da mener vi de har hatt utbytte av en kriminell handling, sier Brekke.

«Politiet misbruker heleribestemmelsen for å ramme advokater som forsøker å gjøre jobben sin»
Advokat John Christian Elden

Elden er ikke enig.

- For det første tror ikke politiet selv at advokatene var involvert før dokumentene ble ervervet, de er siktet for heleri. For det andre har de ikke fått tilgang på pasientopplysninger eller sensitiv informasjon, listene var uten navn. Politiet misbruker heleribestemmelsen for å ramme advokater som forsøker å gjøre jobben sin, sier Elden.

Sammenheng?

Siktelsen mot de to advokatene kom tre dager etter at advokat Morten Furuholmen ble dømt i Høyesterett for grovt heleri av penger han oppbevarte for David Toska, og som retten mener han burde visst stammet fra kriminelle handlinger. Er det noen sammenheng?

- Nei. De sakene har ikke noe med hverandre å gjøre, sier Brekke.

— Selvfølgelig har de det. Politiet utnytter en upresis høyesterettsdom for alt den er verdt. Kravene de stiller til advokaters forhold til klientene, er sånn at det virker som om det ikke ønsker at vi skal gjøre jobben vår, svarer Elden.