Skattedirektøren advarer mot internasjonal momssvindel med grønne sertifikater

Norske skattemyndigheter advarer kraftbransjen om såkalt momskarusellsvindel. Denne typen bedrageri koster EU 480 milliarder hvert år.

Norge er med sin store andel av vannkraft et yndet marked for europeiske kraftaktører som ønsker å kjøpe grønne opprinnelsessertifikater for strøm de bruker eller omsetter. Dette blir nå forsøkt utnyttet av svindlere, advarer skattedirektøren.

Den skriftlige advarselen blir nå sendt ut til alle aktører i kraftbransjen i Norge.

Det skjer etter at nær 30 utenlandske selskaper siden januar har forsøkt å registrere seg i Statnetts NECS-register for elsertifikater og opprinnelsesgarantier. Dette må de gjøre for å kunne kjøpe og selge slike sertifikater.

– Vi ser nå at opprinnelsesgarantier kan bli forsøkt brukt som verktøy for organisert momssvindel fra kriminelle miljøer i utlandet. Fenomenet er alvorlig. Vi mistenker også at disse useriøse aktørene kan ta kontakt med flere registre i EU samtidig, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Opprinnelsesgarantier blir solgt til aktører i kraftmarkedet som ønsker å vise sine kunder at elektrisiteten de omsetter, kommer fra fornybar energi. I Norge er momssatsen for denne typen sertifikater på 25 prosent.

Totalmarkedet for omsetning av slike garantier ligger i Europa på cirka 5 milliarder kroner årlig.

Norge er det landet som utsteder klart flest av disse, med en verdi på cirka 1,4 milliarder kroner årlig. I tillegg flyter ytterligere 1,6–1,7 milliarder av markedet gjennom kontoer som er registrert hos norske NECS.

Skattedirektør Hans Christian Holte advarer mot internasjonal momssvindel.

Har sett det samme i en rekke land

Seksjonsleder Ivar Munch Clausen i Statnett, som utsteder slike garantier for elektrisk kraft i Norge, bekrefter at tilsvarende svindelforsøk er blitt oppdaget de siste månedene, blant annet i Sverige, Danmark, Østerrike, Sveits og Tyskland.

– Vi har tett kontakt med alle de europeiske registrene gjennom en egen forening, og omtrent alle forteller at de er blitt utsatt for samme type pågang fra selskaper som fremstår som tvilsomme, og som ikke tilfredsstiller våre strenge krav til bakgrunnssjekk, sier han.

Tapper EU for 480 milliarder

Det som kalles momskarusellsvindel, tapper ifølge Europol statskassene til EU-landene for cirka 480 milliarder kroner hvert år. Da er ulike bransjer regnet inn, ikke bare slik svindel med grønne sertifikater.

Svindelen gjennomføres gjennom et finurlig nettverk av selskaper.

Med høy frekvens foregår kjøp og salg av varer mellom leddene i nettverket. Den vanligste oppskriften er at firma A i eksempelvis Frankrike selger et produkt til firma B i Nederland. Dette salget skjer over landegrensen i EU. Da er det null moms. Når firma B deretter selger varen videre til firma C i Nederland, krever firma B 21 prosent moms fra firma C.

Men firma B, som i dette eksempelet er den klare kjeltringen, går under jorden og betaler aldri inn den momsen selskapet krevde.

Samtidig kan firma C selge varen videre til firma D, også det i Nederland, og kreve refusjon for momsen de betalte til firma B. Deretter selger firma D varen tilbake til firma A i Frankrike, igjen uten moms, og slik fortsetter karusellen.

Midt i nettverket sitter bakmenn og håver inn fortjenesten.

Norge er som storprodusent av energi en yndet plattform for slik svindel, organisert av selskaper i og utenfor EU.

Les også

Angrende skattesyndere meldte seg med over 6 milliarder

Svindlet med klimakvoter og elsertifikater

I 2010 avdekket Skatteetaten samme type svindel, den gangen gjennom kjøp og salg av klimakvoter. I løpet av tre måneder utgjorde momstapet 139 millioner kroner bare i Norge. Saken hadde forgreninger til EU-landene, og der var tapene i milliardklassen.

I 2013 ble det stoppet et tilsvarende forsøk på momssvindel ved omsetning av elsertifikater. Potensialet i tap for den norske statskassen kunne ifølge skattedirektøren blitt like stort som klimakvotesvindelen.

Siden januar 2019 har etterforskerne hos Skatteetatens skattekrimavdeling sett tegn til at markedet for opprinnelsesgarantier kan være det nye, hete målet for de organiserte bandene som driver med momssvindel.

– Risikoen for svindel vil være betydelig og kunne ha skadevirkninger i hundremillionersklassen, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Skatteetaten vurderer forsøkene på svindel som planlagte og organiserte.

Selskaper fra EU og Emiratene

Noen av selskapene som har forsøkt å registrere seg i det norske registeret, har tilhold i De forente arabiske emirater, opplyser seksjonsleder Ivar Munch Clausen i Statnett.

De fleste selskapene har adresse i EU, men han vil ikke opplyse om hvilke land de kommer fra.

Ordningen med opprinnelsesgarantier er frivillig. Prisen på ett slikt garantisertifikat er for tiden på litt over 10 kroner og dekker en megawattime.

Prisveksten har vært over 233 prosent siden september 2017, da raten lå på cirka 3 kroner. Høsten 2018 var prisen oppe i 20 kroner.

– Den store prisstigningen gjorde at vi var oppmerksomme på at denne delen av vår bransje ville kunne bli ettertraktet som mål for momssvindlere. Derfor meldte vi fra med én gang til Skatteetaten da en rekke mistenkelige aktører ba om å få registrere seg, sier Clausen.

Ber om sjekk av nye aktører

Skatteetaten ber nå virksomheter i kraftbransjen være spesielt oppmerksomme hvis de blir kontaktet av eller inngår avtale med aktører de ikke kjenner fra før. Det anbefales å sjekke om firmaene er nystartede, og om personene bak har erfaring fra handel med energi.

En varsellampe bør blinke dersom den nye aktøren ikke er momsregistrert i Norge eller opererer via kontorhotell eller privat adresse, understreker skattedirektør Holte.

– I endel tilfeller ser vi også at svindelselskapene har nettsider som er «under konstruksjon», legger han til.