Norge

Unge godtar juksing

Stadig flere yngre kunder synes det er greit å plusse på forsikringskrav for å få ut mer penger. Forsikringsbransjen frykter at de skal ta med seg holdningene videre i livet.

Eieren av denne båten krevde 260.000 kroner da han hadde meldt den stjålet. Etter et tips reiste forsikringsselskapet til stedet – og fant båten i denne havnen. Den hadde aldri vært stjålet.
  • Einar Welle

4 av 5 nordmenn karakteriserer påplussing av forsikringskrav som svindel.

Men blant dem under 25 år er holdningen mer blandet. Bare halvparten i denne gruppen mener at dette er svindel, 22 prosent mener at det er både forståelig og akseptabelt at det plusses på utgifter man ikke har krav på, og 25 prosent har ingen mening om det. Det viser en fersk undersøkelse som analyseselskapet Synovate har gjort på oppdrag fra Gjensidige Forsikring.

– Denne utviklingen har vi registrert de siste årene. Over tid har det vært en negativ trend blant de yngste forsikringstagerne, sier leder for utredningsavdelingen i selskapet, Ole Hermansen. Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) er bekymret.

– Vi tror ikke alle unge tar inn over seg konsekvensene av forsikringssvindel. De risikerer både politianmeldelse og å bli oppsagt som kunder, sier kommunikasjonsrådgiver Stine Neverdal i FNO.

Gjenspeiles

Det er ikke bare synet på hva som er svindel, som skiller ungdomsgruppen fra resten av befolkningen. Blant dem under 25 år mener altså 22 prosent at det er både forståelig og akseptabelt at det plusses på utgifter man ikke har krav på. Det er tre ganger flere enn blant 40-åringer og 50-åringer. Og synet på forsikringssvindel gjenspeiles i sakene som utredes.

– Vi ser at de yngste forsikringstagerne også går igjen i de fleste sakene der det er mistanke om svindel, opplyser Hermansen.

Noen andre trender peker seg også ut: Folk med fremmedkulturell bakgrunn er representert med en relativt høy andel av svindelsakene. Det er også noen regionale forskjeller. De tettest befolkede regionene og de største byene skiller seg ut med negativt fortegn.

Stor kreativitet

Ifølge Gjensidige Forsikring er kreativiteten stor når kunder forsøker å få ut erstatninger de ikke har krav på – eller få utbetalt større beløp enn de rettmessig skal ha. Kvitteringer forfalskes, datoer endres og bilder manipuleres. Og det handler ikke bare om store beløp. Nylig fikk en 34-åring 18 dagers ubetinget fengsel for å ha forfalsket legekvitteringer på knapt 800 kroner.

Færre forsikringsforhold blir likevel politisaker. Årsaken er en utsilingsprosess hos selskapene, for å unngå at mange saker blir henlagt av politiet. Men fortsatt sender et selskap som Gjensidige rundt 50 saker årlig til politiet.

Likevel er det mange forsikringskunder som ikke tror at forsikringsselskapene reagerer med politianmeldelse. I undersøkelsen til Synovate er det under halvparten som tror at triksing med erstatningskravet fører til politianmeldelse.

Frykter spredning

Forsikringsbransjen mener fremtidens forsikringskunder nå må bevisstgjøres i etiske spørsmål – blant annet på skolen. Dersom denne utviklingen fortsetter, frykter forsikringsselskapene at holdningene over tid skal forplante seg til eldre aldersgrupper.

– Det virker som om mye skyldes uvitenhet. De tror de ser muligheten til kjapp fortjeneste – uten å tenke over konsekvensene, sier Ole Hermansen i Gjensidige Forsikring.

Kan nå frem med klager

Folk som føler seg urettmessig anklaget for forsikringssvindel, kan bli hørt i klagenemnden.

Flere forsikringstagere har fått medhold når saken er blitt prøvd i Forsikringsklagenemnden.

– Det hender at en forsikringstager får medhold hvis ikke bevismengden fra forsikringsselskapet er tilstrekkelig til å påstå svik, opplyser administrerende direktør Harald Sverdrup i Forsikringsklagekontoret.

En slik sak endte nylig i klagers favør i Forsikringsklagenemnden, nesten syv år etter at saken ble meldt til forsikringsselskapet. Under et studieopphold i Australia i 2003 skal en norsk student ha fått smykker for flere titusen kroner stjålet under et innbrudd. Forsikringsselskapet tvilte på opplysningene hennes, men en enstemmig nemnd ga den tidligere studenten medhold.

– Nemnden mente at denne saken ikke ble håndtert grundig nok av selskapet, sier Sverdrup.Hans inntrykk er likevel at denne saken ikke er representativ for hvordan forsikringsbransjen generelt behandler saker der de har mistanke om svindel.

– Dette er alvorlige beskyldninger. Derfor er beviskravene strenge, og stort sett behandler selskapene slike saker grundig. Men i enkelte saker kan forsikringstager nå frem i nemnden, sier Sverdrup.