Norge

- I verste fall kan det bli verre enn i fjor

I løpet av mandag ettermiddag vil askeskyen fra vulkanen på Island komme inn over Svalbard.

  • Helle Skjervold

Det opplyser Avinor mandag morgen.

I løpet av ettermiddagen mandag vil asken bevege seg inn i norsk luftrom mellom fastlands-Norge og Svalbard. Etter klokken 14 mandag er det ventet at flytrafikken til og fra Svalbard vil kunne bli berørt, og fra klokken 20 i kveld er det ventet at trafikken vil bli stanset.

Asken kommer fra vulkanen Grimsvötn, som lørdag kveld våknet til liv og sendte en søyle av damp og aske mange kilometer til værs. I natt økte intensiteten og vulkanen spyr damp og aske 10-12 kilometer opp i luften.

— Kan bli verre enn i fjor

Vulkanutbruddet er større fjorårets utbrudd som stanset flytrafikken over Europa i dagesvis.

- Det er mye mer kraft i dette utbruddet enn det var i Eyjafjallajökull-utbruddet i fjor. I verste fall kan det bli like ille eller verre enn i fjor, sier seismologen Reynir Bödvardsson ved Uppsala universitet til aftenposten.no.

Over 100 000 flyavganger ble kansellert i april i fjor etter Eyjafjallajökull-utbruddet i fjor.

Nå er det foreløpig kun innlandsfly og trafikk til og fra Island som er stanset. I tillegg er flytrafikken mellom USA og Europa berørt ved at det brukes andre ruter.

— Det vil trolig oppstå forsinkelser, men foreløpig er det ingen kanselleringer, borttsett fra flygninger mellom Norge og Island, sier Jens Petter Duestad, sjef for kontrollsentralene i Avinor.

Seismolog Bödvardsson sier det er svært vanskelig å anslå når vulkanaktiviteten på Island eventuelt vil avta, slik at faren for stans i flytrafikk minker.

— Man vet ikke riktig hvor mange småpartikler som er i luften, men skyen av aske står fortsatt svært høyt. Hvilke konsekvenser dette vil få avhenger av luftstrømmene, sier Bödvardsson.

Asken fra vulkanen Grimsvötn ligger tett over gården til gårdbruker Anna Hardadottir. FOTO: SCANPIX/AFP PHOTO Foto: Vilhelm Gunnarsson

Gode prognoser for fastlands-Norge

BBC melder mandag at vulkanasken er ventet å treffe de britiske øyene tidlig tirsdag. Ifølge de siste prognosene fra MetOffice , det britiske senteret for varsling av vulkanaske, vil asken trolig nå deler av Skottland, Nord-Irland og Irland. Det vil ifølge kanalen ikke nødvendigvis bety at luftrommet vil bli helt stengt, men flyavganger kan bli kansellert, melder BBC.

For Norges del er imidlertid flytrafikken så langt lite berørt av askeskyen:

— Ifølge de siste prognosene vil det bli en gradvis forverring i ettermiddag, hvor det i kveld ikke vil være flytrafikk til og fra Svalbard , sier Duestad til Aftenposten.no mandag morgen.

Mandag var det bare satt opp to flyavganger mellom Svalbard og fastlandet, ifølge NTB.

I tillegg vil ambulansefly bli innstilt i mens flytrafikken til Svalbard er stengt, og kystvaktskipet Barentshav er på vei til Svalbard for å bistå med eventuell syketransport.

Det er et lavtrykk i Norskehavet som sperrer og presser askeskyen nordover. Ifølge Duestad vil det være middels og høy konsentrasjon av aske i luften over Svalbard.

Flyplassen i Longyearbyen vil imidlertid bare bli stengt i overkant av et døgn, slik prognosene ser ut nå. Og det er foreløpig ikke noe som tyder på at askeskyen vil berøre flytrafikken i fastlands-Norge:

- Vi forventer ikke aske over fastlandet det neste døgnet, slik det ser ut nå, sier Duestad til Aftenposten.no.

Bevegelse på Island

— Når det gjelder Island, så er det noe bevegelse her. Det jobbes det nå med å få åpnet flyplassen i Akureyri. Det er også mulig at de får åpnet Keflavik og Reykjavik i løpet av mandag kveld. Så det er ikke helt usannsynlig at det kan bli noe flytrafikk til og fra Island mandag kveld, sier Avinors kontrollsjef til Aftenposten.no.

Han ber reisende om å holde seg løpende oppdatert om askeskyens bevegelser og utviklingen i flytrafikken gjennom sine respektive flyselskap og reisebyråer.

Dette NASA-bildet viser vulkanen Grimsvötn på Island. FOTO: SCANPIX/AFP Foto: HO

Les også

  1. Asken trolig over Svalbard mandag

  2. Hele arbeidsstyrken askefast på Island

Røyk strømmer ut fra Grimsvötn-vulkanen under Vatnajökull og blåser i retning Svalbard. Foto: SCANPIX/REUTERS/JON GUSTAFSSON