Norge

Radiumhospitalet skal være koronafritt. Kreftpasient frykter smitte i pasientdrosje til og fra sykehuset.

Geir Kirkebøen er kreftpasient på Radiumhospitalet. Pasientreiser frakter ham til sykehuset med drosje. Foto: Signe Dons

Radiumhospitalet har som ambisjon å være koronafritt. Men pasienter som er avhengig av behandling, blir ikke beskyttet mot smitte under transport til og fra sykehuset, mener kreftpasient.

 • Tine Dommerud
  Journalist
 • Signe Dons
  Fotograf

Geir Kirkebøen er kreftpasient på Radiumhospitalet og for tiden til strålebehandling ved sykehuset. De siste 25 dagene er han blitt fraktet tur – retur mellom hjemmet i Oslo og sykehuset, en halvtimes kjøring unna.

– Butikkansatte som leverer meg mat på døren, er bedre beskyttet enn dem som kjører meg til sykehuset, sier Kirkebøen.

Trygt inne på Radiumhospitalet

Det er ordinære drosjeselskaper som på vegne av Pasientreiser sørger for transporten.

– Inne på Radiumhospitalet er det et meget godt smittevern: Det henger plakater overalt om at man skal holde 1–2 meter avstand, det er pleksiglass på apoteket mot administrasjonen. Og når vi som pasienter er på sykehuset og ønsker å snakke med sykepleier eller sosionom, blir vi gjerne bedt om å bruke telefon på grunn av smittefaren, sier Kirkebøen.

Men han mener at smittevernet er totalt fraværende under pasienttransporten.

– På en av de første turene var vi to kreftpasienter i baksetet av drosjen.

Dette tok han opp, og nå er ikke slik samkjøring tillatt.

– Drosjene kjører kontinuerlig med syke mennesker, altså med personer som absolutt ikke bør bli koronasmittet i tillegg til den sykdommen de allerede har, sier han.

Les også

Kommunene i Oslo og Viken trenger over én million munnbind og smittefrakker

Da Kirkebøen fikk mat levert på døren, hadde de som leverte det, på seg munnbind. Det har ikke drosjesjåførene hatt. Foto: Signe Dons

Butikkansatte bruker munnbind

Geir Kirkebøen er ikke imponert over renholdet i drosjene, og han er ikke overbevist om at sjåførene følger påbudet om å tørke og rense setene mellom hver tur.

– Pasientombudet informerte meg om dette pålegget, men ingen av de sjåførene jeg hadde forleden, hadde hørt om det, sier Kirkebøen.

Han er også overrasket over fraværet av smittevern under transporten.

– Da jeg fikk mat levert på døren sist, hadde de butikkansatte som leverte maten, munnbind. På mine 50 drosjeturer med OUS’ Pasientreiser derimot, har ennå ikke én drosjesjåfør brukt munnbind. Jeg har derimot opplevd flere sjåfører som hoster kontinuerlig mens de kjører.

– FHI slår fast på sine nettsider at i personbiler som Pasientreiser bruker, så er avstand mellom sjåfør og passasjer for liten til å hindre smitte. Likevel pålegger FHI hverken sjåfører eller passasjerer å bruke munnbind – et svært enkelt tiltak som ville ha redusert smittefaren. Det er uforståelig, mener Kirkebøen

OUS: Følger rådene til FHI

Egil Johannessen, avdelingsleder ved Pasientreise- og syketransportavdelingen ved Oslo universitetssykehus, sier de har gjort en rekke tiltak der smittede eller mistenkt smittede kjører i egne minibusser med strenge smittevernhensyn, og at det kun er én pasient i bilen.

– Når det gjelder vanlige drosjer, legger vi til grunn at sjåførene holder sine kjøretøyer rene innvendig og utvendig. Det bør de jo ha en sterk egeninteresse av å gjøre. Å ta drosje er nok ikke mer risikofylt enn for eksempel å gå på butikken eller apoteket. Denne smitten er jo rundt oss på alle kanter, og stort sett alt vi foretar oss i det offentlige rom gjør oss eksponert. Gode forebyggende tiltak, som god hygiene, er derfor nødvendig hos alle, svarer Johannesen.

Han presiserer at det er den som rekvirerer pasientreise, som vurderer om det er forsvarlig.

– Dersom det ikke er forsvarlig å transportere en pasient med drosje på grunn av for eksempel sterkt svekket immunforsvar, så tar de kontakt med vår pasientreisesentral eller vår AMK- sentral for rekvirering av syketransportbil eller ambulanse, svarer han.

Geir Kirkebøen mener dette ikke holder og har derfor en oppfordring til Folkehelseinstituttet:

– Dere må snarest bidra til å bedre beskytte helsen til denne meget sårbare gruppen av syke mennesker, som er helt avhengig av å bruke Pasientreiser for å komme til og fra behandling ved OUS, ved å sørge for at disse menneskene gis et forsvarlig smittevern i transporten til og fra OUS.

Drosjesjåfører som hoster, skal ikke være på jobb

Fagdirektør Frode Forland i FHI er klar i sitt svar:

– En drosjesjåfør som hoster og harker, skal ikke være på jobb. Vi er opptatt av å verne særskilt utsatte og sårbare grupper, inkludert kreftpasienter som får strålebehandling, sier han.

Forland er enig med Kirkebøen i at en drosjetur kan være en potensiell smittekilde.

– Derfor er det svært viktig at sjåfører følger karantenereglene og ikke går på jobb om de har symptomer på luftveisinfeksjoner.

Fagdirektøren sier også at det kan være aktuelt at munnbind brukes.

– Det må være etter individuell vurdering mellom pasient og lege. Da kan munnbind være relevant som vern for en sårbar pasient i en potensiell smittesituasjon.

Les også

Så langt har ekspertene frarådet bruk av munnbind. Nå vil de vurdere om nordmenn bør læres opp i rett bruk.

Gir råd til sjåførene

Norgestaxi har pasientreiser i Oslo og andre byer. Pressekontakt Kristian Hvilen sier selskapet følger myndighetenes instrukser nøye og kommuniserer dem fortløpende til sjåførene.

– For øyeblikket er det viktigste vi sier til våre sjåfører, at de må vaske hendene ofte med såpe og varmt vann i minst 20 sekunder. De bør bruke Antibac og tilby det til kundene hvis har mulighet til det, sier han.

Sjåførene får også råd om ofte å tørke overflater i bilen som kunder kommer i kontakt med. Hosting og nysing skal skje enten i armkroken eller i et papirlommetørkle.

– Hvis sjåførene har symptomer som hoste eller feber, skal de holde seg hjemme, sier Hvilen.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Munnbind
 3. Smittevern
 4. Folkehelseinstituttet
 5. Koronaviruset