Først gikk smitten blant innvandrere rett til værs. Nå har den stoppet opp.

Antallet nye påviste smittede går nå kraftig ned, også i innvandrermiljøene. Smitten blant utenlandsfødte er mer enn halvert etter påske.

Andelen nye smittetilfeller blant innvandrere går markert ned etter en kraftig økning får påske. Her fra Grønland i Oslo, et av områdene i landet med høyest andel innvandrere.

Etter først å ha vært et virus som rammet skiturister bosatt i de vestlige bydelene, økte smitten i innvandringsmiljøene i Oslos østligste bydeler kraftig før påske.

Uken før påske var 441 av de nye smittede innvandrere som er født i utlandet.

Nå viser nye tall at smittespredningen går kraftig ned også blant utenlandsfødte i Norge.

I første uke etter påske (13.-19. april) falt tallet til 174.

Fra 30. mars til 5. april var 41 prosent av alle nye påviste tilfeller i Norge personer som var født i utlandet. Nå er denne andelen falt til 35 prosent, viser siste ukesrapport fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Og nedgangen er nå størst blant norsksomaliere.

Tabellen fra siste ukerapport fra Folkehelseinstituttet. Her sammenlignes utviklingen i andelen personer som fikk påvist koronaviruset fra uke 11 til uke 16, etter fødeland.

Kraftig nedgang blant somaliere

Den innvandrergruppen som har vært klart hardest rammet av koronaepidemien i Norge, har vært norsksomaliere.

1,48 prosent av alle somaliskfødte i Norge, tilsammen 425 personer, har fått påvist smitte frem til 19. april.

Ingen andre grupper i Norge er i nærheten av å ha en så høy andel påvist smittede.

206 av 425 smittede har kjent smittested i Norge. For resten er det usikkert hvor de ble smittet.

De nye tallene fra FHI viser at nedgangen i nye smittetilfeller er ekstra stor i denne gruppen.

Den siste uken før påske ble det påvist 123 nye tilfeller blant personer født i Somalia. 13.–19. april falt tallet til bare 34 nye smittetilfeller.

Antallet påvist smittede er helt avhengig av hvem som blir testet.

Mangel på testkapasitet har ført til at FHI har innført strenge kriterier for å bli testet, slik at pasienter og helsepersonell blir prioritert.

Noe av nedgangen kan forklares med at det totale antallet tester gikk ned med 33,4 prosent fra uke 14 til uke 16. Men nedgangen i påvist smitte blant innvandrere er likevel mye større enn nedgangen i antallet tester skulle tilsi.

– Håper det fortsetter

Leder for Islamsk Råd Norge, Abdirahman Diriye, har selv røtter i Somalia. Han har vært bekymret for utviklingen.

– Det er gledelige tall. Nå håper vi at nedgangen fortsetter, sier Diriye til Aftenposten.

Leder for Islamsk Råd Norge, Abdirahman Diriye.

Han har tidligere sagt at smitten blant annet skyldes at mange somaliere jobber i utsatte yrker og ble smittet da pandemien kom til Norge.

– Mange innvandrerorganisasjoner, deriblant Islamsk Råd Norge, har jobbet med en målrettet informasjonskampanje og oppsøkt innvandrermiljøene. De delte blant annet ut brosjyrer på ni språk i Gamle Oslo, Groruddalen og Søndre Nordstrand den første helgen i april, sier Diriye.

Han viser også til norske nyheter på somali som har skrevet en god del om smitten de siste ukene. På denne måten har mange fått med seg smittevernreglene.

Kommunen har også sendt smittevarsler på SMS til innbyggerne på somalisk og andre språk. Før påske varslet regjeringen at man skulle gi 10 millioner kroner til frivillige organisasjoner for å bedre informasjonen om koronaviruset til innvandrere.