Slik svarer myndighetene på kritikken mot smittesporingsapp

– Det er frivillig å laste ned Smittestopp-appen. Men det er ikke frivillig å delta i smittesporing, sa statsminister Erna Solberg på pressekonferansen.

Helseminister Bent Høie og statsminister Erna Solberg måtte svare på mange kritiske spørsmål om den nye Smittestopp-appen torsdag.

Da den nye Smittestopp-appen ble lansert på regjeringens pressekonferanse torsdag, kom det flere kritiske spørsmål rundt hensynet til personvern. Appen skal gi anonyme data om hvordan grupper beveger seg i samfunnet. Hensikten er å måle effekten av tiltakene mot smittespredning.

Det er frivillig å laste ned programmet. De som tar i bruk appen, får et varsel på telefonen dersom de har vært i nærkontakt med koronasmittede.

På pressekonferansen sa direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg at posisjoneringsdata og en sentral lagring ble valgt fordi det åpner for muligheten til å følge utviklingen av pandemien.

Det ville ikke vært mulig hvis dataene ble lagret lokalt på den enkeltes mobiltelefon, ifølge helsemyndighetene.

Helseminister Bent Høie ble spurt om hva han syntes om kritikken rundt personvern i forbindelse med appen, og at folk med yrker som krever stor grad av kildevern er blitt frarådet å laste den ned – som journalister og advokater.

– Vi har forståelse for de innvendingene, og de har vært med på å hjelpe oss å lage appen bedre, sa Høie.

– Hvis du skal møte en kilde, kan du på det tidspunktet velge å skru av geolokalisasjonen på telefonen, og så skru den på igjen etterpå. Men å oppgi hvem du har nærkontakt med når du er smittet, er ikke frivillig, selv om det er frivillig å laste ned appen, understreket han.

Les også

Storebror ser deg med de beste intensjoner | Frank Rossavik

– For inngripende å pålegge folk å registrere seg

– Med tanke på alle innspillene som har kommet, mener du at det er den beste løsningen som er valgt?

– Ja, jeg mener at vi har valgt den beste løsningen for at vi som samfunn skal ha bedre kunnskap om smittespredningen, sa Høie.

Og statsminister Erna Solberg la til:

– Vi ville gjøre vedtak saktere og mer i mørke hvis vi ikke har denne typen data med oss. Og hvis smitten blusser opp igjen, vil vi i mindre grad vite hvorfor.

På spørsmål om man har vurdert at det ikke skulle være frivillig å laste ned appen, sa statsministeren at det ville være veldig inngripende å pålegge folk å registrere seg og delta i digital smittesporing.

Slik ser appen ut.

– Da ville motstanden blitt så stor at det er bedre å gjøre det frivillig, sa Solberg. Hun la til at Norge ikke er et land der man trenger å bli slått i hodet med lovboken for å delta i smittesporingsarbeid.

– Mange smittede synes nok det er vanskelig å si hvem de har vært sammen med når de blir oppringt. Men det har de plikt til å oppgi ifølge loven.

Det er smittevernloven som pålegger plikter for smittede personer ved tvangstiltak. (se faktaramme)

– Frivillig også for stortingsrepresentanter

TV 2 spurte om statsministeren mente det var illojalt mot den nasjonale dugnaden at flere stortingsrepresentanter advarer mot appen og ikke vil laste den ned. Blant annet gjelder dette Venstre-politiker og stortingsrepresentant Solveig Schytz, som trosser egen regjering.

– Det er frivillig også for stortingsrepresentanter om de vi laste ned appen, sa statsministeren.

– Hvis få laster ned appen, blir det lengre tid med inngripende tiltak. Det er også et politisk valg,

Helseminister Bent Høie la til at de som ikke vil laste ned appen, kanskje bør ha en liten notisbok der de noterer hvem de er nærmere enn to meter i 15 minutter av gangen.

Et spørsmål som har vært mye diskutert i personverndebatten rundt Smittestopp-appen, er at kildekoden til appen ikke skal være åpen. Til Aftenposten sa Høie at årsaken til dette er at appen da kan bli mer sårbar for dem som ikke har positive hensikter.

– For å bøte på dette ba vi IKT Norge sette ned en gruppe eksperter som de fikk velge ut og som har hatt tilgang til kildekoden, og gått gjennom det på en kritisk måte.

– Det har hjulpet oss veldig i å forbedre appen og det er vi takknemlig for, sa Høie. Gruppen skal avlegge rapport 30. april og også følge opp bruken av appen.

Høie understreket at Smittestopp-appen er innenfor det europeiske GDPR-regelverket om personvern.