Norge

Utøya-ofre: Bistandsadvokatene gjør en for dårlig jobb

Ungdommer som opplevde Utøya, forteller at de ikke får nødvendig hjelp av sine bistandsadvokater.De er usikre på hva som venter dem under rettssaken og på hvordan de vil reagere.

Barneombudets ekspertpanel etter Utøya-tragedien: Gaute Skjervø, Ola Pedersen, Ragna Bakås Sørlundsengen, Janne Hovland, Hana Barzingi, Reidar Hjermann, Lara Bashid, Tuva Svendsen, Aslak Klungset Brattset og Ronja Huld Breisnes. Foto: STIG B. HANSEN

  • Håkon Letvik
  • Wenche Fuglehaug Fallsen
    Journalist

Ni overlevende fra Utøya hjelper barneombud Reidar Hjermann med å lage en rapport med tips og råd om ulike temaer som oppstår i og etter katastrofer og ulykker der ungdom er involvert.

Barneombudets ekspertgruppe var på sitt andre møte i går og diskuterte blant annet bistandsadvokatenes rolle. De har nå utarbeidet syv bud til dem.

- Noen bistandsadvokater gjør en god jobb, men flere av oss som overlevde terroren på Utøya, opplever dessverre at mange ikke bidrar med hjelp, råd og støtte. Blant annet er mange svært passive, og vi må oppsøke dem for å få viktig og relevant informasjon, forteller Tuva Svendsen (17) fra Karasjok.

Sammen med åtte andre overlevende fra Utøya sitter Svendsen i Barneombudets ekspertgruppe. Reidar Hjermann har tidligere også knyttet til seg ung ekspertise for å få råd i utfordrende og aktuelle temaer.- Jeg er veldig heldig som får erfaringer og kunnskap fra disse ungdommene. De har overlevd en ekstrem terrorhandling, de er de nærmeste til å gi råd, tips og komme med erfaringer om hva som er viktig når kriser eller ulykker skjer, sier Reidar Hjermann.

Utrygt

Praten og diskusjonen går høyt da vi besøker ungdommene. De er engasjert, dedikert og opptatt av mange ting etter 22. juli.

- Vi representerer oss selv, ikke AUF. Det er veldig viktig å tenke på i alle sammenhenger som berører tragedien. Vi er alle AUF-ere, men oss selv med våre egne perspektiver, tanker og meninger om alt som har skjedd og skjer, sier Ragna Bakås Sørlundsengen (16) fra Bærum.

Et tema mange snakker om, er utryggheten de opplever ved ikke å kunne stole på bistandsadvokatene.

- Vi opplever lekkasjer, at advokatene går videre med informasjon vi gir dem. Det oppleves som veldig utrygt, sier Gaute Skjervø (16) fra Levanger. Aslak Klungset Brattset (17) fra Svalbard og de andre synes det er skikkelig guffent å lese om ting i medier/mediene de var trygge på ikke skulle viderebringes til offentligheten. Han synes også det er negativt at mediene lager reportasjer basert på lekkasjer.

— Vi vet ikke hvem som lekker, advokater eller politi. Men jeg er til og med blitt usikker på psykologene i forhold til taushetsplikt, sier Aslak Klungset Brattset.

Uforberedt

  1. april starter rettssaken mot Anders Behring Breivik. Mange av ungdommene er uforberedt og usikre på hvordan de vil reagere på de sterke inntrykkene som vil komme frem.

- Jeg har en bistandsadvokat som har snakket med meg og familien min om rettssaken og hva vi har i møte, hvordan vi skal forholde oss og forberede oss. Det er bra, sier Lara Bashid (17) fra Nesodden

- Jeg vet knapt nok hva jeg har i vente, men det er jo litt opp til oss selv å søke kunnskap også. Men det er viktig at bistandsadvokatene forstår at vi trenger og ønsker informasjon og råd, sier Ragna.

De ni ungdommene i ekspertgruppen er glad for at de får bidra til barneombudets rapport.

- Det er kjempefint å bli spurt om våre erfaringer og bli hørt i et så viktig arbeid. Jeg håper den endelige rapporten kan bidra til å peke på hva som har fungert bra etter Utøya, og hvilket forbedringspotensial som ligger både hos bistandsadvokater, helsepersonell, skole og andre instanser, sier Hana Barzingi (16) fra Skedsmo.

- Bistandsadvokatene har en viktig oppgave i å forberede sine klienter frem mot rettssaken. Det blir lettere å forberede de berørte når vi vet mer om tiltalen og bevisoppgaven. De som har bistandsadvoakt, bør forberede seg på hva den siktede har sagt i avhør så det ikke kommer som et sjokk for dem. Og det er jo mange fryktelige detaljer som vil komme frem under rettssaken, sier bistandsadvokat Siv Hallgren i advokatfirmaet Elden.

Hun mener barneombudet kommer med mange gode råd, og hun vil oppfordre dem som er misfornøyd eller har spørsmål, om å ta kontakt med bistandsadvokaten.

Les også

  1. 25 av 26 Utøya-overlevende fullførte skolesemesteret

  2. Infokaos i Regjeringen etter terrorangrepene får følger