Norge

Nordmenn gikk 14,8 millioner ganger til fastlegen i fjor

Fastlegene hadde nesten 300.000 flere konsultasjoner i fjor enn i 2018. Også antallet konsultasjoner hos legevakter økte.

Vi gikk til fastlegen i snitt 2,7 ganger i fjor. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

  • NTB

Hver innbygger hadde i gjennomsnitt 2,7 konsultasjoner hos fastlegene i fjor. Det utgjorde totalt nesten 14,8 millioner konsultasjoner, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Det er en økning også når det tas hensyn til befolkningsveksten. Statistikken gjelder for fjoråret, altså før koronautbruddet.

Økningen i befolkningens bruk av fastlegene gjelder ikke for alle aldersgrupper. Det har vært en nedgang i det gjennomsnittlige antall konsultasjoner blant eldre, både for gruppen mellom 67 og 79 år og for dem mellom 80 og 89 år. Sistnevnte gruppe har flest legebesøk, med i gjennomsnitt 4,9 konsultasjoner i fjor. Blant personer over 90 år er det også en liten nedgang, men her var det en økning fram til 2017 før legebruken har stagnert eller sunket svakt.

For ungdom mellom 16 og 19 har legebruken fortsatt å øke til i snitt 2,2 legebesøk – etter en ekstraordinær økning da nye fraværsgrenser i videregående ble iverksatt fra 2016.

De middelaldrende mellom 50 og 66 år har et stabilt nivå på 3,2 konsultasjoner per person i fjor.

Når det gjelder legevaktbruk viser statistikken at det i størst grad er de yngste barna under seks år og de eldste – personer over 80 år – som har mest behov for å oppsøke legevakt. Det er i disse aldersgruppene det oftest oppstår en rask sykdomsutvikling og akutt behov for legehjelp utenfor legenes kontortid. I tillegg bruker unge voksne legevakt i ganske høy grad.

Les mer om

  1. Fastlegene
  2. Helse