E18 har gjort Oslo bedre. Nå spør Asker og Bærum hvorfor Oslos byrådsleder ikke unner naboen samme effekt.

Ordførerne i Bærum og Asker gyver løs på byrådsleder Raymond Johansen. De spør hvorfor han ikke unner deres innbyggere suksessen som Oslo har hatt med E18.

Nesten 150 personer jobbet i høst heltid for E18-prosjektet Lysaker-Ramstadsletta vest for Oslo. Etter at regjeringen lot være å gi penger til prosjektet for 2019 jobber nå kun to personer fulltid, prosjektleder Grete Tvedt og delprosjektleder Ian Markey i Statens vegvesen. Kontoret deres ligger kloss ved E18 på Lysaker.

Raymond Johansens utilslørte begeistring over at E18-prosjektet står bom stille provoserer ordførerne i Bærum og Asker, Lisbeth Hammer Krog og Lene Conradi.

– Han opptrer uhyre arrogant, sier de to.

Det var lørdag 4. mai at en fornøyd byrådsleder Raymond Johansen (Ap) hevdet i Aftenposten at E18- utbyggingen mellom Lysaker og Ramstadsletta er lagt i fryseboksen.

Noe han mente var riktig å gjøre. Prosjektet er gått ut på dato, ifølge Johansen. Motstanden mot E18 understrekes av at Oslo Ap i sitt nye partiprogram sier at pengene fra staten som var planlagt til prosjektet, bør gå til «infrastrukturprosjekter i regionen som har større betydning for fremkommelighet, miljø og byutvikling».

Regjeringen nektet E18-prosjektet penger i budsjettet for 2019 fordi Statens vegvesen hadde brukt drøyt 300 millioner kroner for mye i 2018 for å kjøpe eiendommer som står i veien for prosjektet.

Les også

Lokfører Thomas Fjeld harselerte med oppsplittingen av norsk jernbane. Meldingen i sosiale medier havnet i Stortinget.

Lene Conradi og Lisbeth Hammer Krog, ordførere for Høyre i Asker og Bærum.

Deres innbyggere betalte for tunnelene i Oslo

Hammer Krog (H) og Conradi (H) er grundig provosert fordi Johansen selv er storfornøyd med hva E18 Festningstunnelen og Bjørvikatunnelen har gjort for byutviklingen i Oslo. Det gjentok han i forbindelse med intervjuet i Aftenposten lørdag 4. mai.

Hammer Krog påpeker at innbyggere i hele Akershus bidro med bompenger til tunnelene.

– De muliggjorde byutvikling og økt kollektivsatsing i Oslo, sier hun.

– Akkurat på samme måte vil ny E18 frigjøre arealer som er dominert av biltrafikk til tettstedsutvikling, og gi mer plass for syklende, gående og busspassasjerer, sier Hammer Krog.

Ifølge henne er det pengene Johansen er opptatt av når han er imot prosjektet, ikke klimaet.

Raymond Johansen (Oslo Ap) ønsker å skrinlegge E18-prosjektet vest for Oslo.

De to ordførerne lister opp følgende argumenter for å gjennomføre E18-prosjektet:

  • Hindre helsefarlig luftforurensning og støy for 10.000 mennesker.
  • Flere titusener langs veien får en bedre og mer helsefremmende hverdag.
  • Ny E18 er først og fremst en miljøsatsing på effektiv stedsutvikling i knutepunkter, inkludert sammenhengende buss- og sykkeltraseer i tråd med klimaforliket.
  • Veikapasiteten til Oslo vil gå ned. Antall kjørefelt inn mot Oslo fra Lysaker blir som før.
Dagens E18 forbi Lysaker er landets mest trafikkerte veistrekning, ifølge Statens vegvesen. Det er de som planlegger utbygging på oppdrag fra Stortinget og Nasjonal transportplan.

Byrådskonkurrent fyrer løs mot Johansen

Eirik Lae Solberg, Høyres byrådslederkandidat i Oslo, støtter sine partikolleger i vest:

– Det henger ikke på greip å være mot E18 når Raymond Johansen sier han støtter så godt som alle enkeltdelene av prosjektet, nemlig bygging av sykkelvei, bussvei, lokk og tunneler, samt støyskjerming.

Lae Solberg mener at trafikken inn mot Oslo vil øke uten E18-prosjektet.

– Det har alltid vært forutsetningen at bomstasjonene skal finansiere E18. Uten utbygging blir det ingen bomstasjoner. Da vil trafikken på dagens E18 mot Oslo øke, sier Lae Solberg.

De delene av prosjektet Raymond Johansen er positiv til, utgjør ifølge Oslo Høyre ca. 80 prosent av utgiftene.

– Da er det vanskelig å forstå hvilke deler av prosjektet han faktisk er imot. Er det Bærumsdiagonalen fra Gjønnes til Fornebu, som skal avlaste trafikken på småveiene i Bærum, eller er det nye Fornebukrysset? Begge deler har byrådet hans undertegnet på at skal gjennomføres, sier Lae Solberg.

Johansen: Unner Sandvika åpning mot sjøen

Aftenposten har spurt Raymond Johansen om han ikke unner Bærums befolkning det samme som Oslo har fått, takket være E18-utbygging her, og om Oslo Høyre har et poeng når de sier at 80 prosent av prosjektet går til tiltak Johansen støtter.

Det siste kommenterer han ikke. Til det første svarer han med å be ordførerne over bygrensen om å rette sin provokasjon mot regjeringen.

– Det er ikke jeg som har stanset prosjektkontoret for E18, det er det deres regjering som har gjort, sier Johansen.

– Ellers unner jeg dem det samme som oss. Jeg er veldig for at Sandvika skal åpne seg mot sjøen, sier han.