Norge

Innsats mot «dugnadsprofitører», unntak for 17. mai-arrangement på Slottsplassen og testing for alle

Dette er de viktigste nyhetene fra regjeringens pressekonferanse onsdag.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) kunne blant annet melde om en opptrapping mot arbeidslivskriminalitet på onsdagens pressekonferanse.
  • Marianne Stensland
    Journalist
  • NTB
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Onsdag var justis- og beredskapsminister Monica Mæland, helse- og omsorgsminister Bent Høie, assisterende direktør i Helsedirektoratet Espen Nakstad og avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet (FHI) Line Vold til stede på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen.

Her er noen hovedpunkter fra dagens pressekonferanse:

Familiemedlemmer til EØS-borgere får innreise

Forrige torsdag varslet regjeringen at sesongarbeidere fra landbruket i tredjeland og en utvidet gruppe EØS-borgere ville få adgang til å reise inn i Norge.

– Denne forskriften kom på plass i går. Det vil si at en gruppe familiemedlemmer til EØS-borgere som bor eller skal jobbe i Norge, og EØS-borgere som er familiemedlemmer til norske borgere, nå kan reise til Norge, sa justisminister Mæland.

Gruppen omfatter blant annet omfatte ektefelle, samboere, forlovede, barn og stebarn.

– Vi er ikke kvitt viruset ennå. Det betyr at det fortsatt gjelder ti dagers karantene for dem som kommer til Norge, sa Mæland.

«Dugnadsprofitører» skal tas

– Vi har lagt frem en rekke økonomiske tiltak og pakker som baseres på tillit. Og det er en tillit som de fleste forholder seg lojalt til, sa justisministeren.

Hun understreket imidlertid at såkalte «dugnadsprofitører» ikke skal slippe unna.

– Kriminalitet skal avdekkes, etterforskes og straffes, sa Mæland.

Politiet har derfor ifølge Mæland nå mangedoblet antall ansatte som arbeider med arbeidslivskriminalitet.

– Det er et høyt aktivitetsnivå med kontroller, etterretning og etterforskning, sa justisministeren, som også informerte om at politiet har stengt flere virksomheter som har mottatt støtte, men som ikke er registrert i merverdiavgiftsregisteret.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie adresserte 17. mai-feiringen og planene for denne.

17. mai-arrangement på Slottsplassen får unntak

Det skal være et 17. mai-arrangement på Slottsplassen også i år. Derfor har Slottet fått unntak fra forbudet mot forsamlinger på over 50 personer. Arrangementet skal overføres på TV.

– De andre reglene for offentlige arrangementer gjelder. Det skal være minst en meters avstand, det skal være mulig med god håndhygiene, arrangøren skal ha oversikt over hvem som skal være til stede, og det skal være gode smitteverntiltak, sa helseminister Høie.

Han understreket at Slottsplassen vil være stengt for publikum.

– Vi ønsker at området rundt skal være så folketomt som mulig, sa helseministeren.

Det vil ikke bli scener som dette på Slottsplassen 17. mai i år.

Test deg dersom du har mistanke om smitte

Høie oppfordret også personer som har mistanke om at de er smittet av koronaviruset om å teste seg.

– Frem til nå har vi måttet prioritere hvem vi har kunnet teste, derfor har vi ikke testet de som har hatt milde symptomer og som har klart seg greit hjemme.

– Nå begynner vi å se at kommunene har kapasitet til å teste alle som kan være smittet, sa Høie.

Han oppfordret derfor de som har mistanke om at der er smittet om å undersøke hvordan de kan få testet seg i sin kommune.

Smittesporing i kommunene fortsatt viktig

– Norge er blant de landende med færrest nye registrerte smittetilfeller, fortalte Espen Nakstad fra Helsedirektoratet.

– Samtidig er det fortsatt noen vi ikke vet hvor er smittet.

Norge følger den såkalte TISK-strategien som innebærer at viruset skal slås ned ved hjelp av testing, isolering, smittesporing og karantene, kunne assisterende direktør i Helsedirektoratet Epsen Nakstad fortelle.

Nakstad understreket at det derfor fortsatt er viktig med smittesporing i kommunene og å følge gjeldende smittevernregler.

– Dette er en innsats som gir oss alle en belønning i form av et mer normalt liv, sa Nakstad.

Fortsatt litt for tidlig å si noe om virkningen av lettelsene

– Smittesituasjonen i Norge er fortsatt stabil og det er lav smittespredning i befolkningen, sa Line Vold fra FHI på pressekonferansen.

– Vi kan fortsatt ikke se at lettelsene har noen negativ virkning på smittetallene, men det er fortsatt litt for tidlig å si.

– Til nå har 1 prosent av den norske befolkningen vært smittet med covid-19, sa Line Vold, avdelingsdirektør i FHI på onsdagens pressekonferanse.

Fordi tallene FHI presenterer reflekterer smittesituasjonen noe tilbake i tid, kan dette komme til å endre seg.

– Vi har derfor sagt at vi venter noe bevegelse i smittetallene, og vi følger ekstra godt med på situasjonen, påpekte Vold.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Koronaviruset
  3. Pressekonferanse
  4. Monica Mæland
  5. Bent Høie