Flystasjonen på Andøya skal bort. Men forkjemperne mener listen over motargumenter vokser seg stadig lengre.

På Andøya hevder tilhengere av flystasjonen at norske myndigheter hvert øyeblikk vil snu og beholde basen. Forsvarsministeren avviser dette kategorisk.

Besetning på overvåkingsfly av type Orion P-3 på Andøya flystasjon fotografert i 2015. Flyene skal erstattes av amerikanske Poseidon P-8, som ikke skal være på Andøya, men på Evenes. Flytting av basen er fortsatt svært omstridt, både forsvarsmessig og politisk.

Mandag kommer forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til Evenes flystasjon mellom Narvik og Harstad. Her skal han legge ned grunnsteinen for bygget som fra 2021 skal huse tre kampfly av typen F-35. Disse skal stå i beredskap for NATO i Nord-Norge.

Evenes skal i tillegg erstatte Andøya flystasjon som base for norske overvåkingsfly som patruljerer havområder vest og nord for Norge.

Dette vedtaket er et av de mest omstridte forsvarsvedtakene i nyere tid. Organisasjonen Bevar Andøya Flystasjon (BAF) står i spissen for innbyggere og forsvarsansattes kamp for å beholde basen.

De mener at listen over argumenter for dette stadig vokser:

  • Den sikkerhetspolitiske situasjonen er endret kraftig siden forsvarssjef Bruun-Hanssen 2015 anbefalte å legge ned Andøya flystasjon.
  • Russland øver i stadig større grad med marine våpen og flyvåpen i norsk økonomisk sone. USA og andre allierte land er på plass i Norge for å følge med på denne aktiviteten.
  • USA har trappet opp egne flyvninger med overvåkingsfly fra Andøya. USA viser også tydelige signaler på at de ønsker å fortsette aktiviteten på Andøya. Det var i sin tid USA som finansierte Andøya flystasjon.
  • Tidligere har forsvarsminister Frank Bakke-Jensen beskrevet amerikanske tokt fra Andøya som del av en planlagt øvelse. Senere har regjeringen erkjent at de amerikanske flyene faktisk fyller inn for norske Orion-fly.
  • Rent militært står Forsvaret i en konfliktsituasjon bedre rustet med flere baser der fly kan spres. Forsvaret er åpne om at Andøya har stor betydning som beredskapsflyplass og vil opprettholde den som det.
  • Både generalløytnant Rune Jakobsen ved Forsvarets operative hovedkvarter og avdøde generalløytnant og tidligere sjef for Etterretningstjenesten, Kjell Grandhagen, har understreket kvaliteten og nødvendigheten av Andøya ikke minst med tanke på at allierte skal komme Norge til hjelp i en krisesituasjon.
  • BAF hevder at man står foran store kostnadssprekker knyttet til Evenes, der nødvendigheten av ombygginger og utbygginger skal ha fått et langt større omfang enn opprinnelig planlagt.
  • Avinor og flyselskapene SAS og Norwegian harmeldt fra om dyp bekymring knyttet til turbulens på Evenes. Denne knytter de til byggingen av en stor hangar til militær bruk. Dokumenter Aftenposten har fått et innblikk i, viser at sikkerheten kan bli utilstrekkelig om hangaren bygges som planlagt.

– Har ikke bruk for basen

Aftenposten har stilt forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen en rekke spørsmål om Evenes og Andøya, som han ikke ønsker å svare på. Da han i juni 2018 i Aftenposten uttrykte begeistring over at hans eget forslag fra 2015 om nedleggelse gikk gjennom i regjeringen, uttalte han at:

– Vi har i dag to flybaser innenfor det samme området med Evenes og Andøya. Det koster svært mye å drifte to baser, og jeg mener at det er riktig å lande på Evenes. Byttet er utelukkende basert på fag og kostnader.

– Vi trenger ikke Andøya, sa Bruun-Hanssen den gang.

Forsvarsministeren avviser snuoperasjon

Overfor Aftenposten konstaterer forsvarsminister Frank Bakke-Jensen at man ikke har noen planer om å omgjøre vedtaket om Andøya.

– Stortingets vedtak om en samling på Evenes gir best operativ evne til lavest kostnad, sier han.

Han trekker frem utgiftene ved å beskytte flere baser som en av flere forklaringer:

– Den sikkerhetspolitiske situasjon og utviklingen i våpenteknologi gir større avhengighet av luftvernbeskyttelse for flybasene på Ørlandet og Evenes.

Samtidig minner Bakke-Jensen om at regjeringen til våren planlegger å legge frem en ny langtidsplan for Forsvaret, og at Norge må ta et større ansvar for egen sikkerhet i våre nærområder. Her blir Andøya igjen et tema.

Om det store fokuset på turbulens skapt av ny hangar sier han:

– Avinor har selv anbefalt plasseringen av hangaren. At bygninger kan påvirke vindforholdene, er et velkjent fenomen, og Forsvarsbygg har i samråd med Avinor jobbet med problemstillingen i lang tid. En ny, ekstern analyse gjennomføres nå. Når denne er klar, vil vi ta stilling til eventuelle tiltak.

Forsvaret: I rute på Evenes

Olaf Dobloug er prosjektdirektør for Forsvarsbygg på Evenes.

– Vi arbeider som planlagt og er i rute. Vi har dårlig tid, en krevende tidsplan, men er optimister og håper at vi skal komme i gang med bygging av ny hangar i høst, sier han.

Han sier at man er optimister også med tanke på problemet med turbulens.

– Det skal vi avklare og finne en løsning på, sier han.

Dobloug protesterer også på påstander om kostnadssprekk.

– Slik vi ser det, har vi det vi trenger for å finansiere utbyggingen. Prisen på 4,1 milliarder kroner fra 2017 gjelder fortsatt.