11 uker gammel baby fikk livstruende skader – foreldrene siktet for grov vold

Hønefoss (Aftenposten): Et foreldrepar på Ringerike er siktet for grov vold etter at deres 11 uker gamle baby fikk livstruende hodeskader i midten av juni.

Politioverbetjent Cecilie Johansen Sandbakken og politiinspektør Per Thomas Omholt.

Tilstanden til barnet er nå noe bedre og ikke lenger livstruende.

– Men barnet er påført en alvorlig hjerneskade som mest sannsynlig vil vare livet ut, sier politiinspektør Per Thomas Omholt i Sør-Øst politidistrikt på en pressekonferanse på politistasjonen i Hønefoss torsdag.

Politiet ble varslet av Ullevål sykehus 15. juni, etter at det lille barnet var fløyet dit fra Hønefoss.

– Helsepersonell mente at skadene mest sannsynlig var påført barnet. Vi iverksatte full etterforskning. Foreldrene ble avhørt dagen etter, og helsepersonell ble avhørt, forteller Omholt.

«Filleristing»

Skadene som barnet er påført, skal ifølge politiet være forårsaket av «filleristing». Slike typer skader er gjenstand for debatt i fagmiljøene, spesielt etter at Sveriges Radio P3 i mars i år publiserte en podkast kalt «Shaken baby-skandalen», der de diskuterer diagnosen.

Politiet er kjent med den faglige diskusjonen rundt denne diagnosen.

Les også

Prinsippdom om filleristing av baby: Seks års fengsel

Dagen etter at barnet, som da var 11 uker gammelt, ble lagt inn på Ullevål sykehus, oppnevnte påtalemyndigheten en rettsmedisinsk sakkyndig.

Rapporten fra den sakkyndige ble avgjørende for det som skjedde videre.

– Ifølge rapporten er det stor sannsynlighet for at barnet er påført skadene. Torsdag 20. juni ble foreldrene siktet for å ha utsatt barnet for grov kroppsskade. De ble pågrepet samme dag og avhørt. Foreldrene mener at de ikke har hatt noe å gjøre med det som skjedde med barnet, sier Omholt.

Politiinspektør Per Thomas Omholt i Sør-Øst politidistrikt

15 års strafferamme

Foreldrene er siktet for brudd på straffelovens paragraf 274, som har en strafferamme på 15 års fengsel når noen er påført betydelig skade.

Under pressekonferansen torsdag la politiet vekt på at alle mistenkte skal betraktes som uskyldige inntil det foreligger en dom i saken. Men politiet mener det er skjellig grunn til mistanke om vold mot barnet.

– Vi har tre hypoteser: At skadene er påført barnet ved et uhell, at det er medisinske årsaker, eller at skadene er påført med vilje, sier Omholt.

Foreldrene stiller seg helt uforstående til at de skal ha gjort noe galt.

– De forstår ikke hvordan skadene har oppstått, sier Omholt.

Sør-Øst politidistrikt får bistand av Kripos med den omfattende etterforskningen som fortsatt pågår.

Hønefoss.

«Forferdet» over mistanken

– Min klient er forferdet over å ha en sånn siktelse mot seg. Han opplever situasjonen som forferdelig tung, først og fremst på grunn av tilstanden barnet er i, sier farens forsvarer, advokat Jon Anders Hasle, til Aftenposten.

Barnets far synes det er vanskelig å forholde seg til det som skjer.

– Det gjør det ekstra tyngende at han mistenkes for å ha påført barnet skadene, og at foreldrene blir sterkt begrenset når det gjelder hva slags kontakt de kan ha med barnet.

Faren er helt klar på at skadene barnet har, ikke er påført utenfra.

– Vi håper at politiet ser etter andre alternativer. Vi ønsker i hvert fall å gjøre det, sier advokat Hasle.

Det har så langt ikke lyktes Aftenposten å komme i kontakt med advokat Sidsel Katralen, som forsvarer moren.

Advokat Jon Anders Hasle forsvarer faren.

Omstridt syndrom

«Shaken baby syndrom» skyldes at man rister hardt i små barn, slik at hjernen blir skadet. Hos små barn er hodeskallen ikke ferdig utviklet, og den er derfor mer sårbar for slag, trykk og press.

Kraftig risting forårsaker nakkeslengskader, akutte skader i hjernevevet og blødninger i øynenes netthinner og utenpå hjernen.

Blødninger i hodet og bak øynene er typiske kjennetegn på syndromet, siden begrepet ble innført i starten av 1970-årene har syndromet vært diskutert i fagkretser.

Les også

Foreldrene ble anklaget for å ha filleristet «Tobias» (1) og trodde de aldri skulle få ham tilbake. Så begynte en pensjonert overlege å stille spørsmål.

Besøksforbud

Barnet ligger fortsatt på Ullevål sykehus.

– Foreldrene har besøksforbud, men i forbindelse med at barnet ble verre og at man var redd for at det kunne dø, tillot vi besøk med tilsyn. Det var menneskelige hensyn vi tok fordi man ikke kan vite om en eller begge foreldrene er skyldige, sier politiinspektør Omholt til Aftenposten.

Diagnosen som rettsmedisineren har kommet til i denne saken, er basert på tre medisinske funn – den såkalte triaden:

  • Blodansamlinger utenpå hjernen.
  • Blødninger i øyebunnen.
  • Røntgenologiske eller andre tegn til hjerneskade.