Jensen varsler riving av bomstasjoner for 200 millioner

Regjeringen foreslår å bruke 200 millioner kroner i år til å rive bomstasjoner, varsler Frp-leder Siv Jensen.

Frp-leder Siv Jensen varslet riving av bomstasjoner i sin åpningstale til Frps landsmøte.

Jensen kom med budsjettlekkasjen i sin tale til Frps landsmøte fredag.

– Vi skal rive nye bomstasjoner allerede i år. Nå foreslår regjeringen å bruke 200 millioner til riving av bomstasjoner. Flere bommer skal bort og folk skal betale mindre, sa Jensen til stor applaus fra salen.

Aftenposten har tidligere omtalt at det er blitt 75 flere bomstasjoner i Norge siden Frp kom i regjering, til tross for at daværende samferdselstalsmann Bård Hoksrud garanterte at det skulle bli «bomfritt i hele landet».

– Folk må fremdeles måtte betale bompenger

Jensen varsler også at tilskuddsordningen for redusert bompengebelastning skal dobles, og at det skal innføres et fradrag slik at store bomutgifter kan skrives av på skatten.

Kampen mot bomringer har seilt opp som en av de største kampsakene foran årets kommunevalg. Før valget vil Frps fylkes- og lokalpolitikere foreslå å stoppe nye bompengeprosjekter, lovet Jensen.

De nye bomstasjonene på Nord-Jæren er blant prosjektene som har skapt mye sinne blant bilister.

Siv Jensen sier at Frp gjerne skulle ha brukt enda mer penger på å rive bomstasjoner, men at Frp «dessverre» ikke har flertall.

– Vi skulle gjerne hatt mye mer. Men dette kommer jo på toppen av alt det andre vi gjør, sier hun og viser til at Frp blant annet har fått gjennomslag for reduserte bilavgifter.

– Med det politiske flertallet vi har på Stortinget, kommer folk fremdeles til å måtte betale bompenger. Det er imot alt det vi ønsker. Og det smerter, sa Jensen.

– Men nå er det ikke bare Fremskrittspartiet som har fått nok. Det er bra at folk sier ifra, det er bra at det er et opprør. Kanskje er det dette som skal til for at vi skal få flertall mot bompenger, sa hun.

Skal slette gjeld

Siv Jensen har ikke spesifisert hvilke bomstasjoner som skal rives. Samferdselsdepartementets informasjonsavdeling skriver i en e-post at de «jobber med dette nå».

Samferdselsminister Jon Georg Dale sier til Aftenposten at hvilke bomstasjoner som skal rives, og når, blir gjort kjent i revidert nasjonalbudsjett (RNB) som legges frem 14. mai.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

– Vi ser nå på hvilke prosjekter som er aktuelle og vil ha det klart i RNB, sier Dale.

– Men dere har revet bomstasjoner tidligere, representerer dette noe egentlig nytt?

– Det kan jeg love. Nå forserer vi dette og river enda flere, samtidig som vi sletter gjeld for bompengeselskapene, sier Dale.

– Vi sletter nå gjeld og skal rive bomstasjoner som har stått der i årevis. Dette blir merkbare endringer i folks hverdag. Uten Frp i regjering ville fol ha slitt med disse stasjonene i endå mange år, sier han.

Ifølge Dale var det satt av 500 millioner kroner til dette i det ordinære statsbudsjettet for 2019.

– Nå kommer det 200 millioner kroner oppå det.