Norge

Lærere sitter trygt

Noen burde aldri vært lærere, sier Axel Fjeldavli.

På 12 år er bare én eneste student blitt kastet ut av Lærerhøgskolen i Bergen fordi vedkommende ikke var skikket til yrket.

  • Kristin Jansen
    Bergens Tidende

Elevorganisasjonen er ikke fornøyde med kvalitetskontrollen på lærere, verken før de går ut i arbeidslivet eller etter at de har begynt å jobbe, skriver bt.no.

— Det er en del som sendes videre fra høgskolene og universitetene som aldri burde vært lærere. I dag er det også nesten umulig å bli kvitt en dårlig lærer som er ute i yrket. Vi kjenner til elever som har jobbet i mange år for å få bytte. Det nytter ikke å klage til rektor, sier Axel Fjeldavli som er leder i Elevorganisasjonen.

De får jevnlig henvendelser fra elever som sliter med dårlige lærere.

Kritisk til kvaliteten

— Noen ganger virker det som om hensynet til lærerens jobb er viktigere enn hensynet til elevene. Da er stillingsvernet for sterkt. Det burde vært lettere å veilede lærere over i andre yrker, sier Fjeldavli.

Les også

Gi lærerne tillit

Elevorganisasjonen ønsker obligatorisk undervisningsevaluering to ganger i året i alle fag for å bidra til økt kvalitet. I dag gjennomfører enkelte skoler i landet slike undersøkelser, men det er ikke obligatorisk.— Jeg tror alle lærere er interessert i å få tilbakemeldinger, og en slik evaluering vil gi en indikator på hvordan undervisningen fungerer, sier Fjeldavli.

Følg Aftenposten Jobb på Facebook!

Løpende vurdering

— Det skal veldig mye til før en sak går til skikkethetsnemnden. Så vidt jeg vet har vi bare hatt en lærerstudent ved Høgskolen i Bergen som har sluttet etter en slik sak, sier studiedirektør Margareth Haagensen.

Hvert år sendes over 400 studenter fra Avdeling for lærerutdanning ut i yrkeslivet. Studiedirektøren mener kvaliteten på de nye lærerne sikres gjennom hele utdanningen og at det svært sjeldent er nødvendig å kjøre utvisningssaker til topps.

— Vi har en løpende vurdering av studentene. De stoppes som regel før det går så langt som til skikkethetsnemnden. Alle må bestå både den praktiske og den teoretiske delen av utdanningen for å komme videre. Hvis noen er helt uegnet til å undervise, blir de ofte veiledet ut av studiet, sier Haagensen.

Ifølge studiedirektør Margareth Haagensen er det ulike årsaker til at studenter blir veiledet bort fra lærerstudiet. Det kan være manglende vilje og evne til å ta ansvar og manglende vilje til å endre uakseptabel oppførsel i tråd med veiledning.

— Studentene blir fulgt opp tett gjennom hele studieløpet, sier hun.

Rus og språkproblemer

Frode Randal er seksjonssjef på Det psykologiske fakultetet ved Universitetet i Bergen. Også der gjøres fortløpende vurdering av studentene gjennom studiet.

— Det finnes noen få som blir vurdert slik at de ikke får gå opp til avsluttende eksamen, men omfanget av dette er veldig lite.

Les også

Nordmenn på europatoppen i sjekking på jobb

— Hva er årsakene til at studenter blir frarådet å bli lærere eller nektes eksamen?

— I noen tilfeller handler det om rusproblemer. Av og til har vi studenter som rett og slett ikke snakker godt nok norsk, og noen takler ikke den situasjonen de blir utsatt for i klasserommet.

— Burde flere stoppes før de havner i læreryrket?

— Det er vanskelig å svare på. Vi er veldig oppmerksomme på det og har skjerpet inn rutinene for hvordan slike saker skal håndteres. Hovedregelen er at vi prøver å veilede studentene bort fra utdanningen i stedet for å nekte dem eksamen.

Les også

  1. Elever velger PC-moro framfor undervisning

  2. Antirasisme skal inn i skolen

  3. Elever mobbes for å gå i «dustegruppe»