Norge

Regjeringen vender tommelen ned for Hamars jernbanevedtak

Alle bortsett fra én i Hamar kommunestyre stemte for å flytte jernbanestasjonen til Vikingskipet. Ugyldig vedtak, sier Regjeringen nå.

Prosjekteringsleder i Jernbaneverket (i dag Bane Nor) Arnt Nyborg svarer på spørsmål fra interesserte under et folkemøte på Hamar i november 2015. 500 hadde møtt frem.
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

Ifølge rådmannen på Hamar kan beskjeden fra Regjeringen forsinke jernbaneplanlegging for Hamar med fra ett til halvannet år.

Statsminister Erna Solberg, kommunalminister Jan-Tore Sanner og landbruksminister Jon Georg Dale ble møtt med begeistring da de den 11. august avla Hamar et valgkampbesøk.

De uttrykte nemlig velvilje overfor kommunestyrets vedtak fra 21. desember 2016, da 38 stemte for og én mot å flytte dagens stasjon til Vikingskipet.

Det vekker langt mindre begeistring at Regjeringen nylig konkluderte med at de ikke godkjenner kommunestyrets vedtak.

  • I juli presenterte vi jernbanedebatten på Hamar i full bredde. På ett år fikk lokalavisen 1000 debattinnlegg.

Ber Bane Nor utrede mer

Dyrvik Arkitekter har vært med på å lage en skisse til hvordan ny jernbanestasjon ved Vikingskipet kan komme til å se ut, med byutvikling øst for sentrum.

Engasjementet på Hamar rundt hvor jernbanen i fremtiden skal plasseres i byen er enormt. I november 2015 samlet et folkemøte på Hamar 500 personer.

Regjeringen og Bane Nord har gått inn for å beholde stasjonen der den ligger i dag, sørge for byutvikling sentralt og fortsatt la jernbanen gå som en fysisk barrière ut mot Mjøsa.

Men i byen har stemningen snudd fra å støtte dette alternativet til å ville flytte stasjonen til Vikingskipet.

Det er i et brev til fylkesmannen i Hedmark, signert kommunalminister Jan Tore Sanner (H), at Regjeringen nå avviser vedtaket fra 2016.

I brevet gjentar Sanner at Regjeringen er «positiv» til Vikingskip-alternativet, men at både dette og Bane Nors ønskede løsning i dagens sentrum må utredes mer.

Hamar kommune får ansvaret for videre behandling av saken, mens Bane Nor pekes ut som den som skal stå for fagarbeidet.

Dagens jernbanestasjon på Hamar

Jernbanen skal endre Østlandet som den gjorde i 1850–1880. Les om hvorfor Bane Nor mener dette er nødvendig.

Hamar frykter utsettelse

Ifølge Hamar Arbeiderblad ligger et kostnadsanslag for sentrumsalternativet (Vest) på 7,2 – 7,6 milliarder kroner, for Vikingskipet (Øst) på 6,6 – 8,7 milliarder kroner, «avhengig av hvilke tiltak som skal gjennomføres utover det som er jernbaneteknisk nødvendig».

Overfor avisen har rådmann Bjørn Gudbjørgsrud anslått at en ny utredning og behandling av kommunedelplanen for dobbeltspor gjennom Hamar kan ta ett til ett og et halvt år.

Les mer om

  1. Jernbane
  2. Hamar