Norge

Wilhelmsen-gruppen blir en del av det norske forsvaret

Wilhelmsen har i flere år samarbeidet med US Marines. Nå skrives historisk avtale med det norske forsvaret.

Her er en avdeling fra US Marines satt i land på norskekysten, hjulpet av Wilhelmsen-gruppen.
 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist
US Marines-avdeling satt i land i Norge for å delta i en stor vinterøvelse.
En soldat fra HV-16 Anklet ligger på post og speider under øvelsen Joint Viking 2015.
NorSea-anlegg langs norskekysten.
Telemark bataljon i angrep i krevende kystterreng under Øvelse Vestland i 2013. Sivile skip fraktet store mengder materiell under denne øvelsen.
Materiell ankommer fra skip, i forbindelse med storøvelsen Noble Legder på østlandet i fjor.
Forsvaret har slitt med evnen til å flytte på store, tunge hæravdelinger. Nå kan dette bli lettere takket være avtalen med Wilhelmsen-gruppen.

Norske militære avdelinger som i dag trenger flere uker på å bli klare til strid skal nå kunne bli det i løpet av timer.

Med avtalen som fredag formiddag klokken 12 ble undertegnet av Wilh. Wilhelmsen-gruppen og Forsvaret gjøres rederiet og underleverandør NorSea Group ansvarlig både for å oppbevare forsvarsmateriell og ved øybeblikkelig behov fraktre det og personell til utvalgte posisjoner over hele landet.

Store avdelinger med tungt materiell skal kunne flyttes raskt og effektivt, nettopp slik russiske styrker sjokkerte med under Ukraina-krisen, og slik NATO, Norge inkludert, er i ferd med å tilpasse seg en ny militær virkelighet.

En virkelighet der sivil assistanse blir helt avgjørende.

Les om norske og russiske storøvelser i nord:

Les også

- Russland kan marsjere inn i Finnmark med børsa på ryggen

En virkelighet der sivile virksomheter ikke bare blir en del av Norges militære beredskap, men skal sitte skulder ved skulder i Forsvarets kommandosentraler for logistikk, under øvelse og eventuelle krigssituasjoner.

I praksis skal hele Heimevernet kunne settes opp i løpet av noen timer, når som helst. En egen løsning internt i Forsvaret for å kunne gjøre dette ville kostet enorme summer.

Fra 2. verdenskrig til jobbing med US Marines

Operasjon Recsyr. Wilhelmsen bisto Forsvaret og fregatten KNM «Helge Ingstad» i oppdraget med å hente ut kjemiske våpen fra Syria.

Forsvaret har lenge lett etter en sivil samarbeidspartner som med et helt annet distribusjonsapparat, med langt mer moderne knutepunkter og med langt sikrere lagringskapasitet enn det de selv har.

Kravet har vært at selskapet er heleid norsk. Og at firmaet har ansatte med militær erfaring.

Svaret er Wilh. Wilhelmsen-gruppen, og underleverandøren NorSea Group, henholdsvis verdens største rederi for ro-ro skip og Norges ledende selskap for logistikk til offshorebransjen.

Under og siden andre verdenskrig har Wilhelmsen samarbeidet med det amerikanske Forsvaret, ifølge Thomas Wilhelmsen, konsernsjef i Wilh. Wilhelmsen-gruppen. I senere tid har de spesielt assistert US Marines, også i Norge.

På bildet over artikkelen er en avdeling fra US Marines nettopp kommet i land for en vinterøvelse i Norge. Så sent som i fjor ble US Marines-enheter landsatt ved hjelp av Wilhelmsen.

Sivile får innsyn i Forsvarets hemmeligste planverk

Avtalen ble signert fredag klokken 12 i Fanehallen på Akershus festning av konsernsjesf Thomas Wilhelmsen, 7. generasjons toppleder i selskapet, og Petter Jansen, sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO). Det er FLO som har fremforhandlet avtalen.

Tungt hærmateriell flyttes til den nettopp avsluttede øvelsen Joint Viking 2015 i Finnmark, med et sivilt skip.

Først undertegnes en hovedavtale, en rammeavtale for kompaniskapet med Forsvaret.

Så undertegnes tre underavtaler, der NorSea Group, der Wilhelmsen har en stor eierandel, blir sentrale.

 • Når NorSea overtar ansvar for lagring og uttransportering av materiellet slipper Forsvaret å ha et eget apparat for dette.
 • En av Forsvarets viktigste oppgaver er å kunne ta imot alliert støtte under en konflikt. Dette ble testet så sent som i fjor, i Trøndelag, nettopp med US Marines.
 • Mest kontroversielt, Wilhelmsen/NorSea blir en del av det militære beredskapsapparatet. De får innblikk i Forsvarets planverk, og skal sitte i koordinasjons-cellene.
  Det siste har aldri skjedd før.

Å slippe sivile inn i sentrale, militære kommandoposter er ikke uproblematisk. Hverken juridisk eller militært. Forsvaret har vurdert disse sidene, og kommet til at avtalene som underskrives fredag forsvarlige.

Slo alarm i januar om Forsvarets svake beredskap

På lavmælt vis slo forsvarsminister Ine Eriksen Søreide i januar alarm om den svake beredskapen i Forsvaret.

HV-Område 17201 får nytt utstyr før øvelse Joint Viking. Nå skal sivile NorSea oppbevare og frakte store mengder HV-utstyr.

Dette var en helt sentral del av det som det siste året har vært en realitetsorientering om hvordan det egentlig står til i det som kalles Forsvarets spisse ende.

Konklusjon:

Alt for mange avdelinger har alt for lang reaksjonstid, mye på grunn av materiell og personell som skal flyttes over enorme avstander.

– Sikkerhetssituasjonen har endret seg og vi må tenke helt nytt. Beredskapskontrakten vil styrke Forsvarets reaksjonsevne og Wilhelmsens logistikkleveranser vil ha en vesentlig betydning av vår forsvarsevne, sier forsvarsjef Haakon Brun-Hanssen.

Rapport: «Viser vår avhengighet av støtte fra det sivile samfunn»

Aftenposten har gått gjennom en presentasjon fra Forsvarets logistikkorganisasjon fra i fjor kalt «Koordinering av sivile bidrag til vertslandsstøtte».

Den er laget av brigader Stener Olstad.

Oppdraget var å konkretisere operative krav til logistikkledelse under styrkeoppbygging og operasjoner generelt.

Her oppsummeres erfaringene fra vinterøvelsen Cold Response i 2014 der NorSea støttet US Marines og flere andre utenlandske enheter.

Rappportens konklusjon:

«Øvelsen viser vår avhengighet av støtte fra det sivile samfunn.»

Fra ukers reaksjonstid til timer — sparer milliardsummer

Bedringen kan illustreres på følgende måte:

I dag har landets Heimeverns-distrikter en reaksjonstid på flere uker. Denne blir ifølge Forsvaret nå redusert til noen timer.

Sjef for Heimevernet Tor Rune Raabye (t.h.) Det er den militære lederen som i første omgang får gleden av avtalen med Wilhelmsen-gruppen.

HV har pakket klart ustyr i containere som NorSea oppbevarer og leverer til avtalte posisjoner.

Dette apparatet skal nå testes i mindre og større skala i Norge i flere omganger, i år og i årene som kommer.

Forsvaret sier de vil spare milliardsummer.

Fra Stillehavskrig til norsk kystlinje med Wilhelmsen.

Selv kontrakten på én milliard for svenske lastebiler som Forsvaret undertegnet i fjor blir liten sammenlignet med effekten av Wilhelmsen/NorSea-avtalen.

Alle lastebilene er ikke i nærheten av å kunne løse oppdraget som nå kontraktfestes.

— Ved å bygge videre på et nært samarbeid med det amerikanske forsvaret fra andre verdens krig, da vi transporterte tropper og tyngre utstyr i forbindelse med Stillehavskrigen, har vi de senere årene vært tungt involvert i transport for amerikanerne blant annet til Midt-Østen, sier Thomas Wilhelmsen.

— Vi har også flere vellykkede samarbeid med det norske Forsvaret, herunder støtte til fregatt Fridtjof Nansen på patrulje i Aden-bukta, MV Taikos bidrag til å fjerne kjemiske stridsmidler ut av Syria samt støtte til vinterøvelsen Cold Response i 2014, sier Thomas Wilhelmsen, konsernsjef i Wilh. Wilhelmsen-gruppen.

NorSea lysår foran Forsvarets fraktapparat

Avtalen åpner opp for at tjenestene på sikt kan tilbys alle deler av Forsvaret, dersom dette er ønskelig for Forsvaret. Leveringsapparatet som benyttes er forsyningsbasene til NorSea Group.

I tillegg åpner beredskapsavtalen for at andre deler av Wilh. Wilhelmsen-gruppens kompetanse og tjenester kan stilles til disposisjon for Forsvaret gitt de ønsker og behov Forsvaret måtte ha. Dette kan omfatte alt fra sjøtransport til øvrige logistikktjenester som faller utenfor NorSeas tjenester.

Her har NorSea ni baser i dag, fra helt syd langs kysten i Norge til Finnmark:

 • Polarbase - Hammerfest
 • Tananger - Stavangerområdet
 • Vestbase - Kristiansund
 • Dusavik - Stavangerområdet
 • Storbase - Stord
 • Norbase - syd for Harstad
 • Helgeland - Sandnessjøen
 • Kirkenes
 • Coast Center Base - Ågotnes i Fjell kommune - leverer bl.a. til Statfjord.

Les også

 1. NATO har 3,4 millioner soldater - Russland 845.000

 2. Russland hasteinnkaller 40.000 til militærøvelse i nordområdene