Flere eldre ønsker ikke å ta imot hjemmesykepleiere med hijab. Nå har rådet for sykepleieetikk konkludert.

– Vi kan ikke nekte sykepleiere å bruke hijab. Men nikab og burka er ikke akseptable arbeidsantrekk for sykepleiere, sier etikk-leder Elisabeth Kjølsrud.

Slik ser sykehushijaben til Oslo universitetssykehus ut. Seksjonsleder i Hege Linnestad viser den frem.
Leder av Rådet for Sykepleieetikk sier ja til hijab for sykepleiere på jobb.

Hijab er et hodeplagg som ikke dekker til ansiktet. Ved Oslo universitetssykehus har plagget vært en del av uniformen for dem som ønsker det av religiøse grunner.

Bakgrunnen for at Rådet for Sykepleieetikk tar opp problemstillingen er blant annet at noen pasienter ønsker å bytte pleier hvis denne bruker hijab.

Som leder av rådet har Elisabeth Kjølsrud fått flere henvendelser fra media om bruk av hijab på sykehus og i hjemmesykepleien. Hun ønsket derfor å ta diskusjonen med hele rådet.

Flere ønsker å bytte pleier på grunn av kjønn

Nå har rådet med åtte mot én stemme konkludert med at hijab kan aksepteres som en del av sykepleieres arbeidsantrekk.

– Saken har flere involverte parter: pasienten, pårørende, sykepleieren, kolleger og arbeidsstedet. Grunnlaget for all sykepleie skal være respekten for det enkelte menneskets liv og iboende verdighet, sier Kjølsrud.

Ønsker heller dialog og trygghet

Rådet mener at dersom det oppstår situasjoner hvor pasienten er engstelig og urolig og ikke ønsker en sykepleier med hijab, bør det tilstrebes dialog og trygghet.

– Vi mener det er viktig å ta på alvor frykt hos pasientene med alle de dilemmaene det bringer med seg. Det sentrale vil være å trygge pasientene, slik at personale med en annen kulturell bakgrunn kan få tillit hos pasientene. Arbeidsplassen kan også være fleksibel og legge til rette så langt det lar seg gjøre, slik at pasienten kan oppleve seg ivaretatt og trygg, sier Kjølsrud.

Ønsker ikke privat hijab av hygieniske grunner

Rådet legger vekt på hygiene ved bruk at hijab. Det er av avgjørende betydning at hijaben er en del av arbeidsantrekket, oppbevart og vasket på arbeidsplassen.

– Det kan ikke være slik at privat hijab brukes på arbeidsstedet, sier Kjølsrud.

Oslo universitetssykehus (OUS) har lenge hatt hijaber som er tilpasset uniformene på sykehuset, og i 2013 kom de i ny design.

– Et av våre argumenter er at vi ønsker å tilrettelegge for dem som ønsker å jobbe i helsevesenet, og være en attraktiv arbeidsplass for også ansatte med hijab. Samfunnet er ikke tjent med at ansatte ønsker se g bort fra OUS og yrket. Engasjementet de ansatte har for medmennesker, er det viktigste, ikke om de bærer hodeplagg, sier seksjonsleder Hege Linnestad i Seksjon for likeverdig helsetjeneste.

Hun har ikke tall på hvor mange som bruker hijab ved sykehusene, men sier det både er helsepersonell og merkantilt ansatte blant dem.

Ved OUS er det allerede slik at de ansatte som bruker hijab, er pålagt å bruke uniformshijab.

– Vi ser på nye muligheter for å utformer bedre modeller, som er mer bekvemme. Det er viktig at de ansatte føler seg vel på jobb. Hijab er en del av identiteten, og når man ikke selv kan velge hvilken hijab man skal bruke, må den vi har, være så god som mulig.

Nei til burka og nikab

Når det gjelder nikab og burka mener Rådet at dette ikke er akseptabelt antrekk i helsevesenet. Nikab er et heldekkende hodeplagg med smal åpning for øyene.

Sykepleiernes etikkråd vil ikke tillate heldekkende hodeplagg for sykepleiere på jobb.

Burka er en heldekkende kvinnedrakt med heklet gitter foran øyene, slik at det er mulig å se uten selv å bli sett.

– Det handler om respekt for pasientens verdighet. Dersom sykepleieren bruker burka eller nikab, vet ikke pasienten hvem man kommuniserer med. 80 prosent av vår kommunikasjon er nonverbal kommunikasjon. Å bære heldekkende plagg kan skape utrygghet for pasienten som er den sårbare, poengterer Elisabeth Kjølsrud.

Bråk i andre yrker: Frisør fikk bot for å nekte kunde med hijab

Vanskelig å få tillit til en du ikke kan se

Rådet mener det vil være vanskelig å skape tillit om helsepersonell skulle være tildekket i møte med pasienten. Slike arbeidsantrekk vil også kunne by på store hygieniske utfordringer.

Rådet for legeetikk har ikke hatt hodeplagg oppe til diskusjon. Leder av rådet, Svein Aarseth mener imidlertid at sykepleiernes etikkråd har gjort en god vurdering.