Norge

Forsvarsbygg bruker millioner på PR-konsulenter mens forsvarsbygninger forfaller

Forsvarsbygg har siden 2008 brukt over 43 millioner statlige kroner på PR-konsulenter, profilbygging og markedsføring av tjenester de har monopol på å levere til Forsvaret. Samtidig råtner bygninger eid av etaten bort på grunn av manglende vedlikehold.

Det finnes mange eksempler på at vedlikeholdet av Forsvarets bygninger blir forsømt. Dette bildet viser boliger eid av Forsvarsbygg ved Haakonsvern i Hordaland.- Det hjelper ikke med omdømmekampanjer dersom produktet som leveres ikke holder mål, sier Jens Jahren, som er leder for Befalets fellesorganisasjon (BFO).
 • Henning Carr Ekroll
  Henning Carr Ekroll
  Nyhetssjef

Malingen flasser av forsvarsboligene ved Haakonsvern sørvest for Bergen. Dette er et av flere eksempler på at Forsvarsbyggs eiendommer ikke blir tatt vare på. Situasjonen har vært den samme siden 2012. Årsak: Det har ikke blitt brukt penger på vedlikehold.

Ansatte i Forsvaret forteller om lignende situasjoner i hele landet.

— Vi har dokumentert at en fjerdedel av boligene Forsvarsbygg leier ut ikke holder akseptabel standard, og Forsvarsbygg innrømmer at boligstandarden ikke er er god nok, sier Jens Jahren, som er leder i Befalets Fellesorganisasjon (BFO).

«En negativ utvikling av tilstandsgraden over flere år er en tydelig indikasjon på at fornyelse og vedlikehold må prioriteres høyere og tilføres mer ressurser», skriver Forsvarsbygg i sin egen årsrapport.

Kjøper Facebook-grupper og Powerpoint-presentasjoner

I lys av etatens egen konklusjon om behov for mer ressurser, har Aftenposten undersøkt hvordan Forsvarsbygg har brukt penger på andre ting enn egen kjernevirksomhet, som er å «bygge, drifte og selge eiendom for Forsvaret» gjennom sin monopolposisjon.

Tall innhentet fra kontoplaner, transaksjonsoversikter og bilag viser at Forsvarsbygg siden 2008 har brukt over 43 millioner kroner på innkjøp av PR- og markedsføringstjenester. Regner man med utgiftene til «profileringsmateriell», blir totalkostnaden 68 millioner kroner.

Saken fortsetter under grafikken

Eksterne konsulenter og PR-byrå har utarbeidet kundemagasiner, Facebook-grupper, Powerpoint-presentasjoner, leserinnlegg og kommunikasjonsstrategier. (se full oversikt nederst i saken ellerles mer om utvalgte eksempler her)

Staten markedfører seg til Staten

I tillegg til det som er kjøpt inn eksternt har Forsvarsbygg 17,5 interne årsverk som jobber med PR og kommunikasjon, noe som koster rundt 10 millioner kroner i året. Forsvarsbygg opplyser at disse ressursene i stor grad brukes på «dialog med lokalmiljø og interessenter» i tilknytning til byggeprosjekter.

 • Se flere eksempler: Dette bruker Forsvarsbygg penger på
  En vesentlig del av det eksternt innkjøpte PR-arbeidet er rettet mot Forsvaret, som Forsvarsbygg har monopol på å levere tjenester til. Dette betyr at staten bruker millioner på å markedsføre seg selv til seg selv.
Forsvarsbygg kjøper inn produksjon av kundemagasinet "m2". Budsjettet for 2013 var 1,3 millioner for to utgaver. Her er administrerende direktør Frode Sjursen avbildet på forsidet av magasinet som blant annet tok for seg det elendige resultatet av etatens omdømmeundersøkelse.

— Hvorfor?

— I 2012 gjennomførte vi en undersøkelse som konkluderte med at vi hadde et altfor dårlig omdømme hos kunden (Forsvaret, red. anm). I kjølvannet av dette besluttet vi at i trengte et blikk utenfra for å forstå utfordringen, og da kjøpte vi hjelp for å få en grundig analyse – og for å få hjelp med en ny kommunikasjonsstrategi. Vi kjøpte også bistand for å ta tak i noen av de utfordringene det kom frem at vi hadde opp mot dialogen med kunden, sier fungerende kommunikasjonsdirektør Jeanette Christensen, som understreker at PR-utgiftene utgjør 0,1 prosent av Forsvarsbyggs omsetning.

Vil ha vedlikehold, ikke PR

I den nevnte omdømmeundersøkelsen fikk Forsvarsbygg en knusende dom av brukerne i Forsvaret, som fortviler over manglende vedlikehold av bygninger ogdet de opplever som en byråkratisk organisasjon.

Omdømmekollapsen kom til tross for at Forsvarsbygg fra 2008 til 2011 hadde brukt 25 millioner på PR og markedsføring. BFO-leder Jens Jahren tror han forstår hvorfor.

— Det hjelper ikke med omdømmekampanjer dersom produktet som leveres ikke holder mål. Da er det rart å se at de henger opp plakater der det står «vi leverer».

Les også:

Les også

Forsvarsbygg leide 171 hotellrom på Grand Hotel for å feste

— Er det noen av disse kommunikasjonsstrategiene som du opplever at har fungert?

— Ikke som jeg er kjent med. Vi har aldri fått noen klar respons som tilsier at Forsvarsbygg kommuniserer godt med brukerne sine. Jeg opplever vel egentlig at avstanden mellom Forsvarsbygg og brukerne har blitt større, selv om de svarer for seg når de blir konfrontert, sier Jahren.

Det finnes manglende eksempler på manglende vedlikehold av forsvarsbygninger. Disse bildene er tatt av Soldatnytt i 2012.

— Jeg kan ikke svare for hva han sier om det, men vi har forsterket den ytre linjen vår i kommunikasjon med kunden, og denne melder tilbake at de får flere gode tilbakemeldinger, svarer Christensen.

Sliter med å nå frem på sosiale medier

Selv om Forsvarsbygg har investert tungt i PR-arbeid og ulike kommunikasjonstrategier, sliter forvaltningsorganet blant annet med å være synlige i sosiale medier, som er en helt sentral kanal for moderne kommunikasjon.

På Facebook har etaten knapt 500 følgere, til tross for at den har nærmere 1700 ansatte. Til sammenligning har Forsvaret 65.000 følgere, mens Garden og Hæren har henholdsvis 35.000 og 30.000 følgere.

— Der er ikke vi best i klassen, men det er noe som er prioritert for oss neste år. Konkret har vi brukt sosiale medier i prosjekter med mye lokal interesse, som for eksempel Gardeparken på Huseby.

- Du tenker da på Facebook-siden som har 47 følgere og har kostet over 20.000 kroner. Vil du trekke frem det som et godt eksempel på bruk av sosiale medier?

— Nei, jeg vil ikke det. Men intensjonen da vi opprettet den var fordi vi mente det var et behov.

- Hvorfor har en park behov for en Facebook-side?

— Det omfatter mer enn denne parken. Siden ble opprettet også for å forklare mer om det arbeidet vi gjør på Huseby, i tilknytning til rekkefølgebestemmelsene vi måtte innfri etter salget av tomten til USAs ambassade, sier hun.

Da Aftenposten sjekket, var Facebook-siden sist oppdatert i juni 2013.

Les også:

Les også

Varsler politisk oppvask om Forsvarsbyggs pengebruk

Sparker renholdere for å spare penger

Renhold av forsvarsbygninger har også vært en del av Forsvarsbyggs virksomhet. Her skal det nå spares penger, har Forsvarsdepartementet bestemt: Renholdet skal settes ut på anbud.

— Vi har fremdeles ikke mottatt det formelle brevet om at vi er overtallige, men vi har fått klar beskjed om at vi må belage oss på at det er slutt, sier Tone Bratterud, som har vasket i Heistadmoen leir på fulltid siden 1996.

Hun er en av nærmere 400 ansatte som trolig mister jobben som følge av beslutningen.

Tone Bratterud i sving med moppen i Heistadmoen leir, der hun har vasket i 18 år. Neste år blir hun og nærmere 400 andre renholdere i Forsvarsbygg oppsagt. Årsaken er at Forsvarsdepartementet vil spare penger. - Dette går utover oss lavtlønte. Jeg har inntrykk av at Forsvarsbygg har mange ledere på ulike nivåer – kanskje man heller kunne kuttet noe der, sier hun.

Forsvarsdepartementet vil ikke tallfaste på hvor mye de regner med å spare på å si opp renholderne, men har tidligere sagt at det er en «betydelig gevinst over tid».

— Forsvarsbygg har produsert mye reklame og markedsføring på glanset papir, uten at det er så lett å se hensikten. I deler av organisasjonen sitter pengene ganske løst, mens hos de som er i ytterste ledd skal det spares. Her ser vi en klar ubalanse, sier Anne Berit Sagedal, som er hovedtillitsvalgt for Norsk Tjenestemannslag (NTL) i Forsvarsbygg.

BFO-leder Jahren kaller sparetiltaket «klønete» i lys Forsvarsbyggs pengebruk på andre områder.

— Vårt inntrykk er at de som leverer renhold i Forsvarsbygg faktisk er blant de som har godt omdømme. Mye på at det kan være andre steder man burde knipe igjen.

Aftenposten har forsøkt å få et intervju med politisk ledelse i Forsvarsdepartementet siden 6.november, men har fått beskjed om dette er «vanskelig å få til». I en epost fra kommunikasjonsavdelingen skriver statssekretær Øystein Bø at Forsvarsbygg nå «kun helt unntaksvis» skal benytte eksterne kommunikasjonsbyråer.

Mest lest akkurat nå

 1. 1
  SPORT
  Publisert:

  Den 49 år gamle rapperen er like godt trent som en fotballproff. Testresultatene er knapt til å tro.

 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5