- Krekar er misforstått

Advokat Brynjar Meling hevdet i retten at Krekar er blitt misforstått i media. Mullah Krekar selv var denne gang taus.

Mullah Krekar forholdt seg taus overfor pressen i pausene under rettsaken som startet i Oslo Tinghus torsdag. Krekars advokat Brynjar Meling forklarte tausheten med at Krekar har følt seg misforstått og mistolket.

Etter å ha brukt halve dagen på å lese opp vedtak gjort omkring Krekars flyktningstatus, la Meling vekt på hvordan Krekar er blitt fremstilt i media. Advokaten hevdet Krekars uttalelser er tatt ut av sin sammenheng og er misforstått.

Krekar har gått til sak mot Staten ved Kommunal— og regionaldepartementet for å få opphevet utvisningsvedtaket mot ham. Rettsaken mot Erna Solbergs departement startet torsdag morgen.

— Han er en mann som har sagt mye, sa Meling, og trakk frem flere eksempler på uttalelser Krekar har kommet med overfor media.

Krekar stilte blant annet opp til intervju med et nederlandsk fjernsynsteam i midten av mars for litt over to år siden. Hans uttalelser i intervjuer skapte store overskrifter i Norge da det ble kjent.

I intervjuet forklarer Krekar hvor dyrt det er å kjøpe kalasjnikov og ammunisjon, i tillegg til at han på spørsmål fra intervjueren bekreftet at "vi" har selvmordsbombere.

Uten tolk

Fjernsynsteamet stilte uten arabisk tolk, og intervjuet foregikk på engelsk, noe Meling mener var uheldig.

Generelt hevdet Meling at alle de uttalelser Krekar er kommet med beskyttes av ytringsfriheten.

Krekar selv var taus i pausene og satt ellers og noterte tidvis flittig etterhvert som tolken oversatte.

Krekars forsvarer advokat Brynjar Meling brukte det meste av morgentimene i rettssalen i Oslo tinghus på å lese opp blant annet utvisningsvedtaket fra Utlendingsnemda av 12. mai.

Melings innlegg er ventet å vare i to dager, og til uken skal motparten legge frem sin sak.

Erna Solberg skal etter hvert vitne i saken, og om hennes kommende vitnemål sier Meling at det blir viktig og interessant å høre mer om hva vedtaket som er gjort bygger på.

Presseoppbudet var stort ved rettssal 328, og ikke alle fikk plass.

Najumuddin Faraj Ahmad, bedre kjent som mullah Krekar, og hans forsvarer, advokat Brynjar Meling, på vei ut av Oslo tingrett i en pause.