Norge

Gym skaper svett sjenanse

Sjenansen slår ut både på banen og i garderoben i gymtimene. De som er mest passive under leken, gruer seg mest til dusjingen etterpå.

  • Forf>
  • <forf>arnfinn Mauren <

Uavhengig av religiøs bakgrunn, kan fellesdusjingen etter kroppsøvingstimene oppleves som så vanskelig at enkelte elever dropper hele dusjingen. En undersøkelse foretatt blant 1700 elever i Ullensaker tidligere i år, tyder på at noen elever mistrives så dårlig i dusjen at det går ut over trivselen i resten av timen.— Vi kan ikke påstå med sikkerhet at det er slik, men resultatene av undersøkelsen kan tyde på at dusjsituasjonen oppleves som så problematisk at enkelte gruer seg til gymtimene på grunn av det, sier Erik J. Holm i det kommunale foreldreutvalget i Ullensaker, som har stått bak kartleggingen av kroppsøvingsfaget. Ett av temaene i undersøkelsen var hvordan elevene - spesielt de som ikke hadde det moro i gymtimene - opplevde dusjingen.- Denne elevgruppen oppfatter ikke garderoben og dusjen som en OK arena. Over halvparten av dem er helt uenig i at det er hyggelig i dusjen etter gym! Og guttene i denne gruppen opplever dusjsituasjonen som minst hyggelig, forteller undersøkelsen.

Sammenheng.

Sjenanseeksperter advarer likevel mot å tro at gym-trivselen kan bli bedre bare ved å løse dusj-problematikken. Spesialpedagog Kirsten Flaten ved barne- og ungdomspsykiatrien i Helse Førde har i flere år arbeidet med barns sjenanse, og hun mener sjenerte elever blir ekstra sårbare i kroppsøvingstimene - både under selve aktiviteten og i dusjen etterpå.- Sjenansen legger bånd på disse elevene hele timen, og går langt utover selve dusjingen, sier Flaten.Undersøkelsen i Ullensaker bekrefter også at det er en sammenheng mellom dusjvegringen og aktivitetsnivået. Elevene som ikke liker kroppsøving, rapporterer at de er mye mindre aktive i timene enn gjennomsnittet for alle elevene. Følgelig mener derfor også mange av dem at de ikke har behov for å dusje.- De blir derfor lett stemplet som uhygieniske, men de tar heller risikoen på å få den merkelappen enn å bli kalt sjenerte - fordi sjenanse har ingen sosial status, sier Flaten.

Påkledd i dusjen.

Ved Norges idrettshøgskole har studenter som har vært ute i jobb rapportert tilbake om episoder som kan tyde på økt sjenanse og skamfølelse i forhold til egen kropp. Blant annet er kroppsøvingslærere blitt overrasket over at enkelte elever tar med seg klær - som for eksempel badetøy og shorts - for å dusje i.- Her har vi noen utfordringer som vi bør se på med nye øyne, og vi trenger kanskje en mer ydmyk holdning til elevenes opplevelse av kroppsøvingsfaget. I et samfunn der vi har nakenhet så nært innpå oss i mange sammenhenger, så er det et paradoks at man begynner å dekke seg til når man skal i dusjen, sier førsteamanuensis Kirsti Pedersen Gurholt i kroppsøvingsseksjonen ved Idrettshøyskolen.Både Pedersen Gurholt og Kirsten Flaten tror lærernes rolle er viktig for å bedre trivselen - både i gymsalen og i dusjen - for denne elevgruppen. I motsetning til en klasseromssituasjon kan nemlig en stor gymsal, ifølge Kirsten Flaten, lett føre til at disse elevene mister den tryggheten de vanligvis har i klasserommet.- Det er viktig at læreren er til stede, for å hindre at det for eksempel blir slengt ut kommentarer om ferdighet og utseende. Lærerne kan dempe dette, og da kan gymtimene straks bli litt tryggere for disse elevene, tror Flaten.

Les også

  1. - Noen dusjer aldri

  2. Trener uten å dusje