Tror 400 i Norge er døde av Vioxx

Mer enn 400 nordmenn kan være døde etter bruk av leddgiktsmedisinen Vioxx, mener Legemiddelverket etter at sjokktall er presentert i USA.

Leddgiktsmedisinen Vioxx ble trukket fra markedet verden over i september i fjor. Grunnen var at ny forskning viste at pasienter fikk alvorlige bivirkninger i form av hjertesykdom etter bruk av Vioxx. Nå anslår eksperter at inntil 140 000 pasienter i USA har fått alvorlig hjertesykdom etter bruk av medisinen. Det anslås at noe over 40 prosent av disse har fått så alvorlig hjertesykdom at de døde, ifølge en artikkel som offentliggjøres i det prestisjetunge medisinske fagtidsskriftet Lancet i dag.— Omregnet til norske forhold betyr dette at rundt 1000 norske brukere av Vioxx kan ha utviklet alvorlig hjertesykdom. Så mange som 400 av disse kan være døde. Jeg ser ingen grunn til at tallene fra USA ikke kan overføres til norske forhold. Det er imidlertid viktig å understreke at tallene fra USA er beregninger. De er forbundet med noe usikkerhet. Det er også anslagene for Norge, sier avdelingsoverlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk (SLV).

Alvorlig.

Bivirkningene det er snakk om er hjertekrampe av ulik alvorlighetsgrad, hjerteinfarkt, hjerneslag og død. Madsen forteller at han reagerte med sjokk da han fikk vite om tallene fra USA. - Det er overraskende høye tall, som vil bli diskutert verden over, sier Madsen. Anslagene om antall bivirkninger og dødsfall som dr. David J. Graham og kolleger fra det amerikanske Food and Drug Administration har gjort, er blant annet gjort på bakgrunn av undersøkelser av 1,4 millioner pasienter som brukte Vioxx eller lignende medisiner.

Ber om rapporter.

Alle bivirkninger etter bruk av legemidler skal leger melde til SLV.- Antall bivirkninger som er meldt til dere etter bruk av Vioxx og lignende medisiner står ikke i forhold til tallene som nå presenteres?- Nei, men grunnen til det er nok at norske leger ikke har visst at Vioxx kunne gi alvorlig hjertesykdom, sier Madsen. Nå oppfordrer SLV alle leger som har gitt sine pasienter Vioxx, om å gå nøye igjennom pasientenes journaler. - Vi ber dem undersøke om pasienter kan ha fått hjertesykdom etter bruk av Vioxx. Vi ber også legene gjøre det samme med pasienter som får Celebra, sier Madsen.

I Norge siden 2000.

De to legemidlene Vioxx og Celebra kom på markedet i Norge i 2000, som et revolusjonerende alternativ for pasienter med leddgikt og andre muskel- og skjelettsmerter. Disse medikamentene skulle gi langt mindre bivirkninger enn de såkalte NSAIDS.Men Vioxx var ikke så ufarlig som legemiddelgiganten MSD hevdet. Selskapet måtte i september i fjor trekke medisinen fra verdensmarkedet. Produktet tilhører samme medikamentgruppe som Celebra, såkalte COX-2 hemmere. Like før jul i fjor kom en forskningsrapport som tyder på at også Celebra har bivirkninger i form av hjertesykdom. Produktet er ikke trukket fra markedet, men helsemyndigheter verden over vurderer nå dette.Legemiddelfirmaet MSD er ikke særlig begeistret. - Dette er estimater. Studien som førte til at vi valgte å trekke Vioxx fra markedet, viste en økt risiko for hjerte- og kar-bivirkninger først etter 18 måneders kontinuerlig bruk. Det var ingen forskjell i dødsfall mellom Vioxx og placebogruppen, sier informasjonsdirektør Vidar Sie, i MSD. - Avviser dere tallene som nå kommer frem?- Det er for tidlig å si noe om det nå. Vi synes det er positivt at norske myndigheter nå forsøker å kartlegge dette nærmere, sier Sie.

<b>Assisterende direktør</b> for vitenskap, David Graham (t. v.) i det amerikanske legemiddelverket står bak undersøkelsen. Her sammen med en bekymret administrerende direktør Raymond Gillmartin i MSD.