To måneder før Follobanen åpnet fantes ingen bruksanvisning på norsk

To og en halv måned før Follobanen stengte igjen, møtte frustrerte jernbaneteknikere i Samferdselsdepartementet. Dokumentasjonen de etterlyste og måtte ha for å gjøre jobben på Follobanen, var ikke på norsk.

Follobanen er fortsatt stengt etter fiaskoåpningen den 11. desember 2022.

Kun åtte og en halv uke før Follobanen åpnet var Spordrift AS i møte med Samferdselsdepartementet. Der etterlyste de dokumentasjonen på Follobanen som de snart skulle overta ansvaret for å drifte og vedlikeholde.

Spordrift er selskapet som drifter og vedlikeholder jernbanen. Hvis det oppstår feil, er det noen av deres 1300 ansatte du ser ute langs skinnene. Det som er viktig i denne sammenhengen, er at man trenger dokumentasjon for å gjøre denne jobben raskt og effektivt.

Dokumentasjonen er å regne som bruksanvisningen for banen. Uten dette på plass, blir det å rette feil omtrent som å lete i blinde.

Frustrasjonen til Spordrift er lett å lese ut ifra en e-post fra departementet dagen etter. Her skriver departementet at:

«Selskapet (Spordrift) opplever at det har vært svært vanskelig å få driftskritisk informasjon fra Bane Nor og utbygger, tross mange etterlysninger. Dokumentasjonen skal foreligge nå, men på spansk.»

Noen uker senere svarer Bane Nor at dokumentasjonen er på engelsk, ikke spansk og at den skal ferdigstilles den 30. oktober, ifølge Bane Nor. Altså noen uker etter de frustrerte jernbaneteknikerne møtte departementet.

Dette kommer frem i dokumenter Aftenposten har fått innsyn i.

Aftenposten har i en lengre periode prøvd å få klarhet i om dokumentasjonen var på spansk på det tidspunktet Spordrift møtte departementet. De har Bane Nor ikke svart på.

Det var fortsatt åtte og en halv uke til banen skal åpnes når denne utfordringen løftes opp til departementet.

Så går tiden ...

Ett år med purringer

Bare fire uker før Follobanen åpnet, kom de med en ny oppdatering overfor departementet. Fra en presentasjon den 21. november kommer det frem at:

  • Spordrift har det siste året purret på Bane Nor om en plan på hvordan banen skal driftes etter åpningen.
  • Avklaringer har kommet så sent i prosessen at det vil bli lang responstid ved feil.
  • Først etter siste purring til ledelsen i Bane Nor, ble det satt av mer ressurser til dokumentasjonen. Men, påpeker Spordrift, dette kommer veldig sent og tett opp mot åpningen.

Til slutt ble de mest kritiske dokumentene plukket ut av Spordrift. Disse ble oversatt og levert like før Follobanen åpnet.

På det siste møtet før åpningen, den 05.12, altså samme uke som banen åpnet, var 99,7 prosent av den driftskritiske informasjonen oversatt, ifølge et referat Aftenposten har fått tilgang til.

Teknikere jobber utenfor Blixtunnelen på Follobanen på mandag. Det er ikke Spordrift-selskapet som gjør reklamasjonsjobben.

Resten av dokumentasjonen er fortsatt ikke ferdig oversatt. Ifølge Bane Nor kan man første vente denne i mars. Follobanen skal etter planen fortsatt åpnes for andre gang den 12. februar.

Etter at banen ble stengt, har det blitt avdekket at man ikke hadde dimensjonert strømanlegget godt nok.

Forenklet oversettelse

Noen uker etter brevet fra Samferdselsdepartementet, svarte toppsjef i Bane Nor, Gorm Frimannslund. I en e-post til departementet beklaget han forsinkelsen og skrev at det var fremforhandlet en avtale om dokumentasjon til driften av tunnelen.

De mest kritiske delene av dokumentasjonen, i alt 537 dokumenter, skulle gjøres ferdig før åpningen. Disse driftskritiske dokumentene ville bli oversatt til norsk i en forenklet versjon frem til den endelige dokumentasjonen blir ferdigstilt i mars.

Frimannslund bekrefter at forsinkelsen kan ha negative konsekvenser for passasjerene.

Toppsjef i Bane Nor, Gorm Frimannslund skrev at dokumentasjonen var helt avgjørende for å åpne Follobanen.

– At Spordrift har manglende kjennskap til anlegget, kan eventuelt være en utfordring ved feil som påvirker togtrafikken og oppetiden, skriver toppsjefen i brevet.

For å bøte på dette, har Bane Nor valgt å beholde noen av nøkkelpersonene i prosjektet for å bistå Spordrift i noen måneder etter åpningen.

Han skriver videre at dokumentasjonen er helt avgjørende for å åpne Follobanen den 11. desember.

«Bane Nor legger alltid sikkerhet til grunn, og idriftsetter ikke Follobanen uten at driftskritisk dokumentasjon er tilgjengelig på norsk.»

– Ikke et «issue»

Stine Undrum er utbyggingsdirektør i Bane Nor og sitter med en stor del av ansvaret til Follobanen. Da Aftenposten spurte henne om dette etter en pressekonferanse, beskrev hun det som «ikke et issue» da all sikkerhetskritisk og driftskritisk dokumentasjon var oversatt før åpningen.

Hun delte heller ikke inntrykket av at det var bekymring internt eller mellom de forskjellige aktørene om dette.

Aftenposten har kontaktet administrerende direktør Henning Bråtebæk i Spordrift for en kommentar. På grunn av politisk beslutning om å samle jernbanesektoren, er dette selskapet nå i ferd med å bli en del av Bane Nor.

Han ønsker derfor ikke å kommentere saken og sier han er lojal mot ledelsen i Bane Nor.