Kortfattet statsråd i retten

Brynjar Meling, som er mullah Krekars advokat, virket ikke spesielt fornøyd med Erna Solbergs svar i Oslo tingrett onsdag.

Etter at regjeringsadvokat Tolle Stabell hadde stilt statsråden spørsmål, var det advokat Melings tur.Solberg nektet flere ganger å svare på Melings spørsmål. Hun henviste til at informasjonen som da ville kommet frem, er taushetsbelagt av hensyn til rikets sikkerhet.Meling lurte blant annet på hvordan Solbergs kontakt med Politiets sikkerhetstjeneste (PST) foregikk. Informasjonen fra PST var, ifølge Solberg, sentral i beslutningen om å utvise Krekar etter at han hadde klaget på det første utvisningsvedtaket. — Du hadde to samtaler med PST. På hvilket plan foregikk dette? Var det samtaler med politiadvokater eller polititjenestemenn, spurte Meling.- Jeg fikk en gjennomgang av saken. Mer kan jeg ikke si om akkurat det, svarte Solberg.- Fikk du utlevert dokumenter?- Nei, det var kun muntlige samtaler, svarte statsråden kort.- Hadde PST en sak mot mullah Krekar?- Jeg har fått to orienteringer av PST. Jeg har ikke tenkt å si mer om det, sa Solberg, hvorpå regjeringsadvokat Stabell blandet seg inn.Da mullah Krekars advokat ønsket å få vite hvilken type informasjon Solberg fikk under PST-møtene, ble hun helt taus.- Dette er ting jeg ikke kan gå inn på, sa hun kort.

- Taliban-lignende

Hun understreket deretter at hun ikke fikk skriftlig informasjon fra PST om saken.Senere gjentok Erna Solberg at hun mener at klagevedtaket var riktig, og at mullah Krekar var og er en trussel mot rikets sikkerhet.- Ansar-al Islam hadde Taliban-lignende styringsformer det tidspunktet da mullah Krekar var leder. Dette er en organisasjon som oppfordrer til væpnet kamp, sa hun.

Vitner og avhør

Hun sa også at norske myndigheter sitter på informasjon som sier at Ansar-al Islam i Nord-Irak oppfordret til selvmordsaksjoner.- Vet du om konkrete aksjoner da mullah Krekar var leder, spurte Meling.- Nei, men vi har utsagn som tyder på at det ble oppfordret til det, sa Solberg.- Var dette avhør av vitner i Nord-Irak?- Ja, det er vitner og taler fra personer som oppfordrer til selvmordsbombing, svarte Solberg.

Erna Solberg vitnet i mullah Krekar-saken i Oslo tingrett onsdag.