Norge

Ny TS-utdanning i Norge

Egne erfaringer fra omsorgsyrket vekket interessen for berøringsterapi. Nå vil de lære mer.

Berøring gjør noe med oss. Det har deltagerne merket gjennom arbeid med ulike pasientgrupper. Sosionom Jutta Valand arbeider med døvblinde i Vestfold. Inger Johanne Egeberg og Antonianet Paulseth jobber begge med voksne psykisk utviklingshemmede i Østfold.

Demper frustrasjon

Utagering og frustrasjon lar seg ofte dempe ved kroppskontakt, er deltagernes erfaring. Ikke minst er berøring viktig stimulering for personer som har mistet én eller flere andre sanser. — Men jeg tror alle har godt av nærkontakt. Du når inn til andre på en annen måte ved berøring, sier Jutta Valand. I dag er det hun som har inntatt horisontalen på benken hos Roihjert, der de er hverandres testpersoner. - Flest berøringsreseptorer har vi i hånden, under foten og rundt munnpartiet, forklarer pedagogen. Under hele behandlingen skal vi ikke slippe tak i vedkommende, men alltid ha en hånd på personen, selv når du beveger deg rundt benken. Når du er ferdig med detaljer, legger du kroppsdelen på plass igjen med store, strykende bevegelser. Slik samler du kroppen.

Vekker følelser

Å få folk til å kjenne sin egen grense er en viktig del av terapien. Det gir både en frihetsfølelse og gjør nærkontakt mindre farlig, forklarer Riohjert.Berøring kan vekke følelser. Det har hendt at kunder har begynt å gråte under behandlingen. I slike tilfeller går jeg ikke inn og leker psykolog, understreker Roihjert. Som regel går det hele over etter noen minutter. Vedkommende får tørke tårene og vi kan fortsette. Skjønner jeg at problemene er mer alvorlige, anbefaler jeg vedkommende å ta kontakt med lege, eller snakke med nære personer, der det er mulig, forklarer Roihjert.

Les også

Livsviktig berøring for kropp og sjel

<b>Touch by Touch </b>heter kurstilbudet i taktil stimulering som berøringspedagog Chanette Roihjert har startet ved NAKUHEL-senteret i Asker. Her deler hun sine kunnskaper med Jutta Valand (på benken), Inger Johanne Egeberg og Antonianet Paulseth (t.v.).

Les mer om

  1. Helse